Eminem - Hellbound (H&H Remix)

[Japanese voice]
[Japonca ses]
Jigoku e iku no wa.. omae ga saki da!
Jigoku e iku no wa .. omae ga saki da!


[Announcer]
[Spiker]
Welcome back, to the stage of history
Tekrar hoş geldiniz, tarih sahnesine


[Eminem]
[Eminem]
Yo.. Slim Shady!
Yo .. Slim Shady!
Yo.. I’ll fuckin.. I’ll..
Yo .. Lanet yapacağım ..
I’ll puke, eat it, and freak you (eww)
Kusacağım, yiyeceğim ve sizi korkutacağım (eww)
Battle? I’m too weeded to speak to
Savaş? Ben konuşmak için çok uğraştım
The only key that I see to defeat you
Seni yenmek için gördüğüm tek anahtar
would be for me to remove these two Adidas and beat you
Bu iki Adidas’ı kaldırmak ve seni dövmek benim için olur
and force feed you ’em both, and on each feet is a cleat shoe
ve iktidarı ikinize de besler ve her ayak üzerinde bir koç ayakkabısıdır
I’ll lift you off your feet so fast with a roundhouse
Seni ayaklarınızın üzerinden hızlıca yuvarlak bir eve götüreceğim
you’ll think I pulled the fuckin ground out from underneath you
altından çuval çektiğimi düşünürsün
(Bitch!) I ain’t no fuckin G, I’m a cannibal
(Orospu çocuğu) Hayır, ben bir yamyam değilim.
I ain’t tryin to shoot you,
Seni vurmaya çalışmıyorum.
I’m tryin to chop you into pieces and eat you
Seni parçalara ayırmaya ve seni yemeye çalışıyorum.
Wrap you in rope and plastic, stab you with broken glass
Sizi ip ve plastikle sarın, kırık camla bıçaklayın
and have you with open gashes strapped to a soakin mattress
ve bir soakin şilteye bağlanmış açık rölyefler var
Coke and acid, black magic, cloaks and daggers (ahhh!)
Kok ve asit, kara büyü, pelerinler ve hançerler (ahhh!)
Fuck the planet, until it spins on a broken axis
Kırılan bir eksen üzerinde dönene kadar gezegeni boşver
I’m so bananas I’m showin up to your open casket
Ben çok muzlarım senin açık tabutuna kadar gösteriyorum
to fill it full of explosive gasses
patlayıcı gazlarla doldurmak için
and close it back with a lit match in it
ve içinde yanan bir eşleme ile geri kapatın
while I sit back and just hope it catches
ben arkada otururken ve umarım yakalar
Blow you to fragments
Parçalara darbe
Laugh, roll you and smoke the ashes
Gülsün, seni yuvarlayın ve külleri içtin


[Chorus: J-Black (repeat 2X)]
[Koro: J-Siyah (tekrar 2X)]


I see the light at the end
Sonunda ışığı görüyorum
But every time I take a step, it gets dim
Ama her adım attığımda, kararıyor
Tell me is this hell we’re livin in?
Bana bu cehennemde olduğumuzu söyle?
If so, heaven’s got to be better
Eğer öyleyse, cennet daha iyi olmalı
But if we’re hellbound, whatever, let’s go down
Ama eğer cehennemdeysek, her neyse, hadi gidelim


[J-Black]
[J Siyah]
Am I the worst? Because I, never go to church (never)
Ben en kötüs miyim? Çünkü ben asla kiliseye gitmem (asla)
I run a red light then sideswipe a hearse
Kırmızı bir ışık yakarım, sonra bir ciğeri
I’ma drink ’til my liver rot, see the doc
Karaciğer çürümeye kadar içeceğim, doktora görün.
Leave the E.R., then hit a bar for a liquor shot, ’til the liver spot
ER’den ayrıl, sonra likör çekimi için bir çubuğa vur,
One day we all gon’ die
Bir gün hepimiz öleceğiz
But when I die, I’ma be so high
Ama ben öldüğümde, çok yüksek olacağım
that I’ma get up and walk, leavin the concrete bare
ayağa kalkıp yürüyeceğim, betonu çıplak geçireceğim
with the chalk outline still there
hala orada tebeşir anahat ile
I smoke ’til I choke and I sex a lot
Ben sigara içiyorum ve çok seks yapıyorum
I got a cross on my chain but it’s just a rock
Zincirimde haç var ama sadece bir kaya
Now if I pray everynight (night)
Şimdi her gece dua edersem (gece)
Do I still have to hold my trey very tight?
Hala benim treyümü çok sıkı tutmalı mıyım?
You feel me God? I done did so much shit while on Earth
Beni tanrı mı hissediyorsun? Dünyadayken çok yaptım
I smoke, I drink, I curse, and to make matters worse
Sigara içiyorum, içiyorum, lanetliyorum, ve daha da kötüsü yapmak
I bust my gun first, and then I chat with your corpse
Önce silahımı kırdım ve sonra cesedinle sohbet ediyorum.
Since way back, I was one to never like back-talk
Geri döndüğümden beri, arka konuşmayı hiç sevmeyen biriydim.
See me at the pearly gates in line, wearin a Nordface
Benimle bir Pearlface giyerken, sıradaki inci kapılarda görüşürüz.
Nickle nine at my waist, God done lost faith
Belimde Nickle dokuz, Tanrı inancını kaybetti
Angels greet me but I don’t reply back
Melekler beni selamlar ama ben cevap vermem
Just show me to my quarters, and oh yeah, where’s Thai at?
Sadece beni çeyreklerime göster, ve evet, Tay nerde?


[Chorus 1/2]
[Koro 1/2]


[Announcer]
[Spiker]
Maxie was seriously wounded but the soul still burns
Maxie ciddi şekilde yaralandı ama ruh hala yanıyor
Final battle, fight!
Son savaş, kavga!


[Masta Ace]
[Masta Ace]
Analyze the strength of my game, like Lee Corso
Lee Corso gibi oyunumun gücünü analiz et
Call me a lost soul, with a vest on my torso
Gömleğimde bir yelek ile kayıp bir ruh çağır
And of course, yo, y’all know I’m no stranger to danger
Ve tabi ki, biliyorsun, tehlikeye yabancı değilim.
Like Christ in a manger, feel a whole range of my anger
Mesih gibi bir Mesih gibi, benim öfkemi bir dizi hissediyorum
I breathe down shit so hard you can see sound
Bu boku çok solum, sesi görebiliyorsun
And beat down these rap clowns in like three rounds
Ve bu rap palyaçolarını üç tur gibi yendin.
My pen ’bout as sharp as a dagger, walk with a swagger
Kalemim hançer kadar keskin geçiyor, havalı bir yürekle yürüyor
Tie your wife to the back of a black Jag and I drag her
Karını siyah bir Jag’ın arkasına bağla ve ben onu sürüklerim
Ten blocks, untie the bitch and I still bag her
On blok, orospuyu çöz ve ben hala onu çantalıyorum.
Give her a smack in the ass and a six pack of lager
Kıçına bir şaplak ve altı paket bir lager ver.
My shit go as deep and as dark as a train tunnel
Benim bokum tren tüneli kadar derin ve karanlık
My flows spill like usin the wrong end of a funnel
Akışlarım, bir huninin yanlış ucunda bize benziyor
Everyday I grow more older, and more colder
Hergün daha büyüğüm, daha da üşüyorum
Fly you to Colorado, roll you over with a Boulder
Sizi Colorado’ya uçurun, bir Boulder ile yuvarlayın
I know you want to retaliate but you won’t dare
Misillemek istediğini biliyorum ama cesaret edemezsin
Cause you fuckin with some niggaz like this who just don’t care
Çünkü sadece umursamayan böyle bir zenci ile yatarsın.


[Chorus]
[Koro]


[J-Black]
[J Siyah]
But every time I take a step, it gets dim..
Ama her adım attığımda, kararıyor …
Tell me is this hell we’re livin in?
Bana bu cehennemde olduğumuzu söyle?
Haha..
Haha ..


[Announcer]
[Spiker]
Time’s up!
Süre doldu!
You lose!
Kaybettin!


[Japanese woman’s voice]
[Japon kadının sesi]
Katta ne.
Katta ne.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/hellboundhhremix.html