Eminem - Hailie’s Revenge (Doe Ray Me)

[Chorus]
[Koro]
Come get me
Gel ve beni al
Motherfuckers if you want Shady
Tıraşsız istiyorsan orospu çocukları
If Pac was still here now,
Pac şu an hala buradaysa
He would never ride with Ja
Ja ile asla binmez
Na, na, na, na ,na, na, na, na
Na, na, na, na, na, na, na


[Eminem]
[Eminem]
Makaveli rest in peace
Makaveli huzur içinde yat
Irv Gotti, too much Bacardi in his body
Irv Gotti, vücudunda çok fazla Bacardi var
Mouth like a .12 gauge shotti
Bir .12 gauge shotti gibi ağız


[Chorus 2x]
[Koro 2]


[Eminem]
[Eminem]
You ain’t no killer, you a pussy
Sen katil değilsin, sen bir kedi
That ecstasy got you all emotional and moushy
Bu ecstasy hepinizi duygusal ve ateşli bir hale getirdi
Bitches wearing rags in photos, Ja’s words being quoted
Fotoğraflarda paçavra giyen orospular, Ja’nın sözleri alıntılanıyor
In the SOURCE, stealing ‘Pac’s shit like he just wrote it
SOURCE’da, “Pac’in bokunu çaldı gibi yazıyordu.”
You loud mouth, pray to god, hoping no ones listening
Sen yüksek sesle, tanrıya dua et, kimsenin dinlemeyeceğini umarak.
See 50 coming for me, I’ma guard my, my position
Benim için gelen 50’ye bak, pozisyonumu koruyacağım, pozisyonum
No one will pay attention
Kimse dikkat etmeyecek
To me, please Gotti, here I go
Benim için Gotti lütfen, ben gidiyorum
Gimme this pill, ecstasy got me feeling so
Bu hapı ver, ecstasy beni öyle hissettiriyor
Invincible
Yenilmez
Now all of a sudden I’m a fucking mad man who screams
Şimdi birden bire, çığlık atan çılgın bir adamım.
Like I’m ‘Pac but I’m not, enemies, Hennesy
Sanırım Pac’im ama ben değilim, düşmanları, Hennesy
Acting like I’m great, but I’m fake, I’m CRAZY
Ben harikayım, ama ben sahteyim, ÇRAZYUM
Sweat drip, get me off this trip, someone stop this train
Ter damlası, beni bu yolculuğa çıkar, birisi bu treni durdur
Some say my brain is all corrupted, fuck from this shit
Bazıları beynimin tamamen bozuk olduğunu söylüyorlar
I’m stuck, I’m addicted from these drugs, I’ma quit
Takılıyorum, bu ilaçlardan bağımlıyım, bırakacağım
Saying motherfucker’s name’s before someone fucks me up
Birinin beni sikikleşmesinden önce orospu çocuğu ismi söylemesi
Ain’t no pussies over here, partner, see you hell, fucker
Burada pussies yok, ortak, cehennemde görüşürüz, pislik


[Eminem Sings]
[Eminem Sings]
Come get me
Gel ve beni al
If you motherfuckers want Shady
Eğer orospu çocukları Shady’i istiyorsa
If Pac was still here now,
Pac şu an hala buradaysa
He would never ride with Ja
Ja ile asla binmez
Na, na, na, na ,na, na, na, na
Na, na, na, na, na, na, na


Get off that E
Çıkar şunu E
Before you try to fuck with me
Benimle sevişmeye başlamadan önce
It’s Aftermath here now
İşte şimdi burada
Shady Records got it locked
Shady Records kilitlendi
La, la, la, la , la, la, la, la
, The, the, the


[50 Cent]
[50 Cent]
Penitentiaries is packed with promise makers
Hapishaneler, söz vericilerle doludur
Never realized the precious time them bitch niggas is wasting
Asla kıymetli zamanın farkına varma zenciler zenciler ziyan ediyor
Institutionalize, my bitches bring me product by the bundles
Kurumsallaştır, orospularım bana demetleriyle ürünü getirir
Hustle hard from the cell, G-Unit motherfucker, WE BALLING
Hücreden sert tepki, G-Unit orospu çocuğu, BİZ BALLING
Catch me counting trees when I’m calling
Çağırdığımda ağaçları sayıyorum beni
Can you set my car, Ceo let me sip on Henessy, “Can I sips some more?”
Arabamı kurabilir misin, Ceo beni Henessy’de yutmama izin ver, “Biraz daha yudum alabilir miyim?”
Hell, I done been in jail, I ain’t scared
Cehennem, hapishanede bulundum, korkmuyorum
Momma checking in my bedroom, I ain’t there
Yatak odamda kontrol ederken annem ben yokum
I got a head with no screws in it
İçinde vidasız bir başım var
Motherfuckers think they can stop 50… they losing it
Orospu çocukları 50’yi durdurabileceklerini düşünüyor … kaybediyorlar.
Lil’ nigga named Ja, thinks he live like me
Lil ‘zenci Ja, benim gibi yaşadığını düşünüyor
Talking about he left the hospital, took 9 like me
Hastaneden ayrıldığı hakkında konuşmak, benim gibi 9 tane aldım


[50 Cent]
[50 Cent]
You living fantasies nigga
Yaşayan fanteziler zenci
I’ll Reject your Deposit
Depozitinizi Reddedeceğim
When yo lil sweet ass coming out of the closet
Sen kestirdikten sonra lil tatlı kıçı
now he wondering why DMX blow him out
şimdi neden DMX onu dışarı üflediğini merak ediyor
next time grown folks talking bitch close your mouth
bir dahaki sefere yetişkinler konuşan orospu ağzını kapat
Peep me I take this war shit deeply
Beni koru bu savaş çantasını derinden aldım
Seen too many real niggas balling like these bitch niggas beat me
Bu orospu niggas gibi beni çok fazla gerçek niggas balling gördüm beni yendi
yous a motherfucking punk and you see me with gloves
lanet olası bir serseri ve beni eldivenlerle görüyorsun
quit scaring them fucking kids with ya ugly ass mug
onları çirkin kıçlı kupa ile lanet çocuklar bırakma
and you can tell them niggas you roll with whatever you want
ve onlara ne istersen yuvarlanacağını söylersin
but you and i know whats going on Nigga pay back I know your bitch ass from way back
ama sen ve ben Nigga’ya gidenlerin ne olduğunu biliyorum. Orospu kıçını arkadan biliyorum.
Witness be strap with macs You know I don’t play that
Tanık, Mac’lerle beraber olmaktır.
All these old rappers trying to advance its all over now — take it like a man
Tüm bu eski rapçiler, her şeye rağmen ilerlemeye çalışıyorlar.
HAHA–Irv looking like Larry Holmes, flabby and sick
HAHA – Irv, Larry Holmes gibi görünüyor, çirkin ve hasta
trying to play hate on my shit – man eat a fat dick
benim bok nefret oynamak için çalışıyor – adam bir şişman dick yemek
Loving this shit, thats how you made me-feeling like I got you niggas crazy, i like
Bu boku sevmek, bana nasıl hissettiriyorsun ben seni niggas deli gibi aldım, beğendim
Against all odds up with my dogs motherfuckers now
Köpeğim orospu çocukları ile her şeye rağmen
It’ll be the realist shit I ever wrote
Yazdığım realist bok olacak
Against all odds, up in the studio getting blow to the truest shit i ever
Her şeye rağmen, stüdyodaki en berbat havaya uçurum
spoke 21 gun salute
21 silah selamı konuştu


[Busta Rhymes:]
[Busta Rhymes:]
Hey yo I’m one of the most humble, rep the streets to the core
Hey sen ben en alçakgönüllülerden biriyim, caddeye giden sokakları temsil et
Hey Jeffrey, What the fuck you come involving me for?
Selam Jeffrey, beni neden karıştırıyorsun?
You spent a long time coming like a bless and a check
Bir kutsama ve kontrol gibi uzun bir zaman geçirdin
you see 106 and park fans don’t even fucking respect you
106’yı görüyorsun ve park taraftarları sana saygı duymuyor bile
It’s kinda funny, wanna be PAC wanna be fake like he thug
Bu biraz komik, PAC olmak ister gibi uydurmak istiyor
running around talking shit that he ain’t even capable of
konuşma yeteneğine sahip olmak bile yetenekli değil
now let me OFF this cock sucker watch me handle you nigga
şimdi bana izin ver bu horoz enayi izle seni nigga idare et
If i recall Violator use to manage you nigga then took a closer look and
Vioinder’ın seni nigga’yı yönetmek için kullandığını hatırlarsam, daha yakından baktım.
realized you was an empostor theres never been a Violator on a Murda Inc rosta. Dumb ass
bir empostor olduğunuzu fark ettiniz, asla Murda Inc rosta’sında bir Violator olmamıştı. Mankafalı
now who shoot? — Ah made you look, you said Busta singing the same old hook, You Stupid
şimdi kim ateş ediyor? – Ah sana baktı, Busta’nın aynı eski kancayı söylediğini söyledin, Seni aptal
if yall shoot I take a look at ya man the bitch shot himself in front of Def Jam
yall sürgününe baksam orospu çocuğu Def Jam’in önünde kendini vurdu.
Chedda Bob ass nigga start adjusting ya plan
Chedda Bob kıç zenci ya planını ayarlamaya başlar
you let the streets down nigga – Apologize to ya fans
sokaklara nigga izin verdin – ya hayranların için özür dilerim
watch ya pull a lil stunt like we ain’t know where you are ya lil faggot
Seni izleyeceğimiz gibi bir lil dublörle izleyeceğiz.
desperate be trying while we establish a buzz I know the shit is driving you crazy You wondering how
çaresiz bir vızıltı kurarken çalışıyor olacağım, bokun seni çıldırttığını biliyorum Seni nasıl merak ediyorsun
The streets ain’t never want you Beatrice what you gonna do now?
Sokaklar seni asla istemiyor, şimdi ne yapacaksın?
Now if you wanna beef with me, then I’m beefing with you
Şimdi benimle sığır eti yapmak istiyorsan, ben de seninle birlikte olacağım.
I think about the game and what its like and “WHAT WOULD IT BE WITHOUT YOU”
Oyunu ve bunun nasıl bir şey olduğunu ve “SİZİN OLMADIĞINIZ NE OLUR?”
You finished I ain’t trying to repeat this just because I’m cool shouldn’t
Bitirdin çünkü bunu tekrarlamaya çalışmıyorum çünkü ben iyi değilim çünkü
take my kindness for weakness
zafiğimi zayıflık için al


[Busta speaking in background]
[Busta arka planda konuşuyor]
Ooh shit ha ha That was fun Next time you got a problem with me, Address me
Ooh bok ha ha Bu eğlenceliydi, bir dahaki sefere benimle bir problemin var, bana yaz
before you try to make the shit a public issue homie, I’m return back to my regular
boktan bir kamu meselesi yapmayı denemeden önce, düzenli olarak geri dönüyorum
self and have fun again
kendini ve tekrar eğlen
-One
-Bir

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/hailmary2003jarulediss.html