Eminem - Guts Over Fear

[Bridge – Eminem:]
[Köprü – Eminem:]
Feels like a close, it’s coming to
Bir kapanış gibi geliyor, geliyor
Fuck am I gonna do?
Lanet olsun yapacağım mı?
It’s too late to start over
Baştan başlamak için çok geç
This is the only thing I, thing I know
Bu benim bildiğim tek şey


[Verse 1 – Eminem:]
[Ayet 1 – Eminem:]
Sometimes I feel like all I ever do is
Bazen tek yaptığım gibi hissediyorum
Find different ways to word the same, old song
Aynı kelimeyi farklı yollarla bul, eski şarkı
Ever since I came a long
Uzun zamandır geldiğimden beri
From the day the song called “Hi, my Name Is” dropped
Gününden itibaren “Merhaba, İsmim” adlı şarkı düştü
Started thinkin’ my name was fault
Başladıktan sonra benim adım hataydı
Cause any time things went wrong
Çünkü her şey ters gittiğinde
I was the one who they would blame it on
Onu suçlayacak kişi bendim
The media made me the, equivalent of a modern-day Genghis Khan
Medya bana modern bir Cengiz Han’ın eşdeğerini yaptı
Tried to argue it was only entertainment, dog
Sadece eğlence olduğunu iddia ettim, köpek
Gangsta? Nah, courageous balls
Gangsta? Hayır, cesur toplar
Had to change my style, they said I’m way too soft
Tarzımı değiştirmek zorunda kaldım, çok yumuşak olduğumu söylediler
And I sound like AZ & Nas, out came the claws
Ve ben AZ & Nas gibi ses çıkarıyorum, dışarı pençeleri geldi
And the fangs been out since then
Ve o zamandan beri dişler dışarı çıktı
But up until the instant that I went against it
Ama buna karşı çıktım anına kadar
It was ingrained in me that I wouldn’t amount to a shitstain I thought
Bana inandım ki, düşündüğüm bir utangaç olmayacaktı.
No wonder I had to unlearn everything my brain was taught
Beynimin öğrettiği herşeyi öğrenmem gerektiğine şaşmamalıyım.
Do I really belong in this game? I pondered
Bu oyuna gerçekten ait miyim? Düşündüm
I just wanna’ play my part, should I make waves or not?
Sadece rolümü oynamak istiyorum, dalga yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım?
So back and forth in my brain, the tug-o-war wages on
Beynimde, ileri geri savaş ücretleri
I don’t wanna’ seem ungrateful or disrespect the artform I was raised upon
Üzülmek istediğim sanat formuna nankör görünmek veya saygısız görünmek istemiyorum.
But sometimes you gotta’ take a loss
Ama bazen bir kayıp yapmalısın
And have people rub it in your face before you get made pissed off
Ve suratına girmeden önce insanların yüzüne sürtün.
Keep pluggin’, it’s your only outlet
Takılmaya devam et, senin tek çıkışın.
And your only outfit so you know they’re gonna’ talk about it
Ve tek kıyafetin, böylece onun hakkında konuşacaklarını biliyorsun.
Better find a way to counter it quick and make it, ah
Çabucak karşı koymak ve onu yapmak için bir yol bul, ah
Feel like I’ve already said this a kabillion eighty times
Zaten böyle bir kabilyon seksen kere söyledim
How many times can I say the same thing different ways that rhyme?
Aynı şeyi kafiye farklı yollarla kaç defa söyleyebilirim?
What I really wanna’ say is if there’s anyone else that can relate to my story
Gerçekten söylemek istediğim, hikayemle ilgili olan başka biri varsa
Bet ‘cha feel the same way I felt when I was in the same place you are
Bahse girerim aynı yerde olduğumda hissettiğim gibi hissediyorum
When I was afraid ta’
Korktuğum zaman


[Hook – Sia:]
[Kanca – Her ikisi:]
I was a… afraid to make a single sound
Tek bir ses yapmaktan korktum.
Afraid I would never find a way out
Korkarım asla bir çıkış yolu bulamazdım
Afraid I’d never be found
Korkarım asla bulamayacağım
I don’t wanna’ go another round
Başka bir tur gitmek istemiyorum
An angry man’s power will shut you up
Kızgın bir adamın gücü seni susturur
Trip wires fill this house with tip toed love
Yol telleri bu evi ipucu aşkla doldurur
Run out of excuses for everyone
Herkes için mazeretler tükendi
So here I am and I will not run
İşte buradayım ve ben koşmayacağım
Guts over fear (the time is near)
Korku üzerinde bağırır (zaman yakındır)
Guts over fear (I shed a tear)
Korkutuyor (bir gözyaşı döktüm)
For all the times I let you push me round
Her zaman beni itmene izin verdim
And let you keep me down
Ve bırak beni
Now I got guts over fear, guts over fear
Şimdi korkudan korkuyorum, korkudan övünüyorum


[Bridge – Eminem:]
[Köprü – Eminem:]
Feels like a close, it’s coming to
Bir kapanış gibi geliyor, geliyor
Fuck am I gonna do?
Lanet olsun yapacağım mı?
It’s too late to start over
Baştan başlamak için çok geç
This is the only thing I, thing I know
Bu benim bildiğim tek şey


[Verse 2 – Eminem:]
[Verse 2 – Eminem:]
I know what it’s like, I was there once, single parents
Ne olduğunu biliyorum, bir zamanlar oradaydım, bekar anne
Hate your appearance, did you struggle to find your place in this world?
Görünüşünden nefret et, bu dünyada senin yerini bulmak için mi mücadele ettin?
And the pain spawns all the anger on
Ve acı tüm öfkeyi ortaya çıkarır.
But it wasn’t until I put the pain in songs learned who to aim it on
Ama acıyı o şarkıya verene kadar kastetmedim.
That I made a spark, started to spit hard as shit
Bir kıvılcım yaptım, bok gibi sert tükürmeye başladı
Learned how to harness it while the reins were off
Reçineler kapalıyken nasıl kullanacağımı öğrendim.
And there was a lot of bizarre shit, but the crazy part
Ve çok tuhaf bir şey vardı, ama çılgın kısım
Was soon as I stopped saying “I gave a fuck”
“Ben bir lanet verdim” demeyi bıraktığım gibi oldu
Haters started to appreciate my art
Haters sanatımı takdir etmeye başladı
And it just breaks my heart to look at all the pain I’ve caused
Ve sebep olduğum acıya bakmak kalbimi kırdı.
But what am I gonna do when the rage is gone?
Ama öfke gittiğinde ne yapacağım?
And the lights go out in that trailer park?
Ve ışıklar o karavan parkında mı çıkıyor?
And the window is closing and there’s nowhere else that I can go with flows
Ve pencere kapanıyor ve akıntılarla gidebileceğim başka hiçbir yer yok.
And I’m frozen cause there’s no more emotion for me to pull from
Ve donuyorum çünkü çekmem için daha fazla duygu yok.
Just a bunch of playful songs that I make for fun
Eğlenmek için yaptığım sadece bir grup oynak şarkı
So to the break of dawn here I go recycling the same, old song
Bu yüzden şafak vaktinde, aynı eski şarkıyı geri dönüştürüyorum
But I’d rather make “Not Afraid 2” than make another motherfucking “We Made You”, uh
Ama “Korkmuyorum 2” yi, “Biz Yaptık” diyen bir başka sevişmekten daha çok yapmayı tercih ederim.
And I don’t wanna’ seem indulgent when I discuss my lows and my highs
Ve düşüklerimi ve yükseklerimi tartıştığımda hoşgörülü görünmek istemiyorum.
My demise and my uprise, pray to God
Ölümüm ve çıkarım, Tanrı’ya dua et
I just opened enough eyes later on
Daha sonra yeterince göz açtım
Gave you the supplies and the tools to hopefully use that’ll make ya’ strong
Size ‘güçlü’ yapacağız umarım kullanmak için sarf malzemeleri ve araçları
Enough to lift yourself up when you feel like I felt
Hissettiğimi hissettiğinde kendini kaldırmaya yeter
‘Cause I can’t explain to y’all how dang exhausted my legs felt
Çünkü ben hepinize Dang bacaklarımı nasıl hissettiğimi anlatamam.
Just havin’ to balance my dang self
Sadece benim dang’ımı dengelemek
When on eggshells I was made to walk
Yumurta kabuğu üzerinde yürürken
But thank you, ma, ’cause that gave me the
Ama teşekkür ederim anne, çünkü bana verdi.
Strength to cause Shady-mania,
Shady-manyaya neden olma gücü,
So when they empty that stadium
Bu stadyumu boşalttıkları zaman
‘Least I made it out ta that house and a found a place in this world when the day was done
‘En azından ben o eve yaptım ve bu dünyada gün bittiğinde bir yer buldum.
So this is for every kid who all’s they ever did was dreamt of one day just getting accepted
Yani bu, tüm yaptıkları her çocuk için sadece bir günlüğüne hayal edildi.
I represent him or her, anyone similar, you are the reason that I made this song
Onu ya da benzerini temsil ediyorum, bu şarkıyı yaptığımın sebebi sizsiniz
And everything you’re scared to say don’t be afraid to say no more
Ve söylemeye korktuğunuz her şeyden daha fazla şey demekten korkma
From this day forward, just let them a-holes talk,
Bu günden itibaren, onlara bir delik açalım,
Take it with a grain of salt and eat their fuckin’ faces off
Tuz torbası ile al ve onların yüzlerini çıkar
The legend of the angry blonde lives on through you when I’m gone
Kızgın sarışın efsanesi ben gittiğimde senin üzerinde yaşıyor.
And to think I was a…
Ve düşündüm ki …


[Hook – Sia:]
[Kanca – Her ikisi:]
I was a… afraid to make a single sound
Tek bir ses yapmaktan korktum.
Afraid I would never find a way o-o-out
Korkarım ki asla bir çıkış yolu bulamazdım
Afraid I’d never be found
Korkarım asla bulamayacağım
I don’t wanna go another round
Başka bir tur gitmek istemiyorum
An angry man’s power will shut you up
Kızgın bir adamın gücü seni susturur
Trip wires fill this house with tip toed love
Yol telleri bu evi ipucu aşkla doldurur
Run out of excuses for everyone
Herkes için mazeretler tükendi
So here I am and I will not run
İşte buradayım ve ben koşmayacağım
Guts over fear (the time is near)
Korku üzerinde bağırır (zaman yakındır)
Guts over fear (I shed a tear)
Korkutuyor (bir gözyaşı döktüm)
For all the times I let you push me round
Her zaman beni itmene izin verdim
And let you keep me down
Ve bırak beni
Now I got, guts over fear, guts over fear
Şimdi anladım, korkudan korkuyor, korkudan korkuyor

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/gutsoverfear.html