Eminem - Groundhog Day

[Verse 1:]
[Ayet 1:]
Girl, you give me writer’s block
Kızım sen bana yazarın bloğunu ver
I’m at a loss for words, uhh
Ben kelimeler için bir kayıp yaşıyorum.
My mind’s as lost as yours
Aklım seninki gibi kayıp
I rack my brain but still no thoughts emerge
Beynimi koruyorum ama hala hiçbir düşünce ortaya çıkmıyor
Never seen no ass as large as yours
Asla senin kadar büyük bir kıç görmedin.
How much that cost? That’s what I call the cost to splurge
Bu ne kadar? Savurganlık bedeli olarak buna derim.
You drive me bonkers, I’m about to get my swerve on for sure
Beni güldürüyorsun, eminim ki benim yüzümde olsun.
Thought I was pimpin’ ’til I felt like Nas, the first
Pezevenk olduğumu düşünmüştüm.
Date cause I think I gave you power, when I gave you flowers in a vase
Tarih nedeni sanırım sana vazoya çiçek verdiğimde sana güç verdim
A box of chocolates, throat lozengers, cough drops and Certs
Bir kutu çikolata, boğaz lobiciler, öksürük damlaları ve Certs
Probably should’ve never let me call that job of yours
Muhtemelen bu işini aramama izin vermemeliydim.
To talk to your boss and ask him if you can take off from work
Patronunla konuş ve işten çıkarsan ona sor.
Should’ve been one of the first signs to cause alert
Uyarıma neden olan ilk işaretlerden biri olmalıydı.
Man we jumped in too fast, cause since then I just can’t be apart from her
Adam çok hızlı atladı, çünkü o zamandan beri ondan ayrı olamam.
Cause nobody’s body’s awesomer, I lust it and she loves me
Çünkü kimsenin cesedinin ayakkabısı değil, ben onu seviyorum ve o beni seviyor
Cause I’m popular, but you know this ain’t love
Çünkü ben popülerim ama biliyorsun ki bu aşk değil


[Hook – Jamie N Commons:]
[Kanca – Jamie N Commons:]
You know this ain’t love, you know this ain’t love
Biliyorsun ki bu aşk değil, biliyorsun ki bu aşk değil
You know this ain’t love, you know this ain’t love (What is it then?)
Biliyorsun ki bu aşk değil, biliyorsun bu aşk değil mi (o zaman o zaman?)
It’s desperation (She’s looking for Mr. Right, wants me to be that guy to her)
Bu çaresizlik (Bay Doğru’yı arıyor, bana o adam olmamı istiyor)
It’s desperation (I can’t even put up a fight, cause I give in at the sight of her)
Bu çaresizlik (dövüşü bile yapamam, çünkü ona göz kulak olmam için)
(And I here I go again)
(Ve yine burada gidiyorum)


[Verse 2:]
[Verse 2:]
You were obviously oblivious to me, I swore I was just invisible to you
Açıkçası benim için habersizsin, yemin ettim ki sana görünmezdim.
Till I went to the lengths I did to meet you
Seninle tanıştığım uzunluklara gittim.
Cause you played so hard to get with me from the beginning
Çünkü benimle başından beri bu kadar çok oynadın.
Now I’m in disbelief I, never knew that this could be such misery, ah
Şimdi inanamadım ki, bunun böyle bir sefalet olabileceğini asla bilemedim ah
Cause now you see nothing but me, and I don’t see nothing but you
Çünkü şimdi sen benden başka bir şey görmüyorsun, bende hiçbir şey görmüyorum.
And I’m about to flip cause we are super glued in
Ve ben de onu çevirmek üzereyim.
We stuck to each other’s hips and we can’t
Birbirimizin kalçalarına takıldık ve yapamayız.
Do anything individually, which is to cling on, scared to be alone
Tek başına kalmak, tek başına olmak, tek başına yapmaktan korkmak
Can’t, specifically describe it I just can’t seem to give a reason
Özel olarak tarif edemem, bir sebep gösteremiyorum
This definitive, just need you, talking bout I live and breathe you
Bu kesin, sadece sana ihtiyacım var, konuşuyorum ben yaşadım ve nefes aldım
And you pretend to be as mentally and physically
Ve sen de zihinsel ve fiziksel olarak davranıyorsun
Addicted to me as Wiz Khalifa is to reefer
Wiz Khalifa olarak bana bağımlısı reefer etmek
Don’t wanna be without you
Sensiz olmak istemiyorum
Don’t wanna be with you neither, bitch
Seninle olmak istemiyorum, orospu
Put me in a situation in which it’s both I wish to seek
İkisini de aramak istediğim bir duruma sok
Cause this ain’t love
Çünkü bu aşk değil


[Hook]
[Kanca]


[Verse 3:]
[Ayet 3:]
Just want you to myself, don’t wanna share you with no one else
Sadece kendime istiyorum, başka kimseyle paylaşmak istemiyorum
“What the fuck you whispering for?
“Ne fısıldıyorsun lanet olası?
You get on my nerves, you make me sick
Sinirime kapılıyorsun, beni hasta ediyorsun
I think our relationship, it seems to be on the fritz
Sanırım ilişkimiz, fritzte gibi görünüyor.
I mean it’s time that we just split and leave the
Demek istediğim sadece ayrıldığımız ve ayrıldığımız zaman.
Games behind your frame of mind ain’t the same as mine
Aklın çerçevesinin arkasındaki oyunlar benimkiyle aynı değil
I think you need to finish developing a little more mentally too”
Bence biraz daha zihinsel olarak gelişmeyi bitirmelisin. “
Get the picture
Resmi al
That’s a negative, Alicia, I will never give the keys up
Bu bir olumsuz, Alicia, anahtarları asla vermeyeceğim
To the crib, ever again, no reason not even a gift certificate from Tiffany’s
Bir kez daha, beş kez Tiffany’den bir hediye sertifikası bile yok.
You better have an epiphany, slut, guess what? The lease up
Bir epifaniye sahip olsan iyi olur mu? Kiralama
I’m just mad the time it took to discover
Sadece keşfettiğim zamanı çıldırdım
You were using me for loot like I used you for looks
Seni görünüşte kullandım gibi yağma kullanıyordun
Oh, thought you was too good for me, huh? yeah
Oh, benim için çok iyi olduğunu düşündün, ha? Evet
Toots, used to be my Carrie Underwood, I was your lumberjack
Toots, eskiden Carrie Underwood’dum, ben senin oduncumdum.
But I can’t stomach this, I’m leaving you, I’m not coming back
Ama bunu midem alamıyorum, seni bırakıyorum, geri gelmeyeceğim
She said, “The fuck with that, where’s my Louisville Slugger at?”
“Bununla lanet, Louisville Slugger’ım nerede?” Dedi.
She grabbed that fucking bat and swung it at my head
O lanet sopayı tuttu ve kafamı salladı
I barely ducked and that’s right
Zorlukla eğildim ve bu doğru
When she came up with a kick to the nuts twice, steel toe
İki kez deliğe tekme atmaya başladığında, çelik ayak
Girl probably coulda put a 100-yard field goal through the uprights
Kız muhtemelen coulda dikmelerden bir 100 yard alan hedef koydu


[Hook]
[Kanca]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/desperation.html