Eminem - Go To Sleep

[Eminem:]
[Eminem:]
I ain’t gonna eat, I ain’t gonna sleep
Ben yemek yemem, uyumayacağım
Ain’t gonna breathe, ’til I see what I wanna see
Nefes almayacaksın, ne görmek istediğimi göreceğim.
And what I wanna see, is you go to sleep in the dirt
Ve görmek istediğim, pislikte uyuyacak mısın?
Permanently, you just being hurt
Kalıcı olarak, sadece inciniyorsun
This ain’t gonna work for me
Bu benim için çalışmayacak
It just wouldn’t be, sufficient enough
Sadece yeterli değil, yeterli
Cause we, are just gonna be, enemies
Çünkü biz sadece düşman olacağız
As long as we breathe, I don’t ever see, either of us
Nefes aldığımız sürece, hiçbirimizi göremiyorum.
Coming to terms, where we can agree
Anlaşabileceğimiz, şartlara gelmek
There ain’t gonna be, no reasoning, speaking wit me
Benimle konuşma, mantıksız konuşma,
You speak on my seed, then me, no speak-a ingles
Benim tohumumun üzerinde konuşuyorsun, o zaman benimle konuşmak yok.
So we gonna beef, and keep on beefing, unless
Bu yüzden sığır etmeyeceğiz ve
You’re gonna agree, to meet with me in the flesh
Benimle aynı fikirdeyim.
And settle this face to face, and you’re gonna see
Ve bu yüz yüze, ve göreceksin.
A demon unleashed in me, that you’ve never seen
İçimde hiç görmediğin bir iblis çıktı.
And you’re gonna see, this gangster pee on himself
Ve göreceksin, bu gangster çişini kendi başına
I see you D12, and thanks, but me need no help
D12’yi gördüm, teşekkürler, ama yardıma ihtiyacım yok
Me do this one all by my lonely
Bunu tek başıma hallediyorum
I don’t need fifteen of my homies
Ev arkadaşlarımdan onbeş birine ihtiyacım yok
When I see you, I’m seeing you, me and you only
Seni gördüğümde, seni görüyorum, sadece sen ve sen
We never met, but best believe you gon’ know me
Hiç tanışmadık, ama en iyi ihtimalle beni tanıdığına inanıyorum.
When I’m this close, to see you exposed as phony
Bu kadar yakın olduğumda, sahte olarak maruz kaldığını görmek için
Come on bitch, show me, pick me up, throw me
Hadi kaltak, göster bana, beni al, at beni
Lift me up, hold me, just like you told me
Beni kaldır, bana sarıl, aynen bana söylediğin gibi
You was gonna do, that’s what I thought, you’re pitiful
Yapacaktın, düşündüğüm buydu, sen zavallısın
I’m rid of you, all of you, Ja, you’ll get it too!
Senden kurtuldum, hepiniz, Ja, sen de alacaksın!


[Chorus:]
[Koro:]
Now go to sleep bitch
Şimdi uyu orospu çocuğuna git
Die, motherfucker, die
Orospu çocuğu
Ugh, time’s up, bitch, close ya eyes
Uh, zaman doldu, kaltak, gözlerini kapat
Go to sleep, bitch (what)
Uyu, kaltak (ne)
Why are you still alive
Neden hala yaşıyorsun
How many times I gotta say, close ya eyes
Kaç kere söylemeliyim, gözlerini kapat
And go to sleep bitch (what)
Ve uyumaya kaltak orospu (ne)
Die motherfucker die, bye, bye, motherfucker, bye, bye
Orospu çocuğu ölür, hoşça kal, güle güle, orospu çocuğu, hoşça kal, güle güle
Go to sleep bitch (what)
Uyu orospu çocuğuna (ne)
Why are you still alive
Neden hala yaşıyorsun
Why, die motherfucker, ah, ah, ah
Neden, orospu çocuğu, ah, ah, ah
Go to sleep bitch
Uyu orospu çocuğuna


[Obie Trice:]
[İkisi de Trice:]
We got you niggas nervous
Seni niggas gergin aldık
On purpose, to hurt your focus
Odak noktanıza zarar vermek
You’s not MC’s, you’s worthless
Sen MC değilsin, değersizsin
You’s not them G’s, you’s a circus
Sen onlar değilsin, sen bir sirkin
You’s no appeal, please
Temyiz yok, lütfen
You’s curtains, you use words Kool Herc slurred in two thousand third
Sen perdelersin, Kool Herc’in iki bin
You’s purping, you’s no threat, who’s ya serving
Sen perişan ediyorsun, sen tehdit değilsin, kime hizmet ediyorsun?
When lyrically oughta bury you beneath the dirt when
Ne zaman lirikçe o zaman kir altında gömmek
You fuck with a label overseeing the Earth
Dünya’ya nezaret eden bir etiketle seviştin
Shady muthafucka, O. Trice’s birth
Shady muthafucka, O. Trice’nin doğumu
And as I mold, I become a curse
Ve ben küfür olarak, lanet oldum
So we can put down the verse, take it to the turf
Bu yüzden ayeti indirebilir, çime alabiliriz.
Cock and squeeze, and he who reach the hearse is he who
Horoz ve sıkma, ve o cenazeye ulaşan kişi o
Depicts fiction in his verse
Ayetinde kurguyu tasvir eder
And as I breathe, and you be deceased
Ve nefes aldığımda ve sen ölen olursun
The world believe you deceived just to speak
Dünya sadece konuşmak için aldatıldığına inanıyor
You’s not the streets, you’s the desk
Sen sokak değilsin, masan sende.
Use not your chest nigga, use a vest
Göğüs zenci kullan, yelek kullan.
Before two’s choose ya rest, you chose death
İki kişi seni dinlemeden önce, ölümü seçtin.
Six feet deep, nigga, that’s the depth
Altı metre derinliğinde, zenci, bu derinlik.


[Chorus]
[Koro]


[DMX:]
[DMX:]
Hey dog, I’mma walk like a beast, talk like the streets
Hey köpek, ben bir canavar gibi yürüyorum, sokaklar gibi konuş
I’mma stay blazing New York with the heat
New York’a ateşle yaklaşıyorum.
Stalk on the beat, walk with my feet
Atımdaki Sap, ayaklarımla yürü
Understand my pain, the rain ain’t sleet
Acımı anla, yağmur yağmurlu değil
Peep how I’m moving, peep where I’m going
Nasıl ilerlediğime bak, nereye gidiyorum peep
Shit don’t seep, then sleep not knowing
Kahretsin, bilmeden uyuyun.
But I’mma keep growing, getting larger than life
Ama ben büyümeye devam ediyorum, hayattan daha büyük oluyor
Easy going with the same one that started the fight
Dövüşü başlatan aynı olanla kolay gidiyor
He be knowing how dog get, when dog don’t bite
Köpek ısırmazken köpeğin nasıl olduğunu bilmesi
Tried to show him the dog shit, it’s dog for life
Ona köpek bokunu göstermeye çalıştım, hayat boyu köpek
Grand Champ, and my Blood Line is tight
Grand Champ ve Kan Hatım sıkı
Cuz it’s all good, it’s all right
Cuz her şey yolunda, her şey yolunda
Niggas tried to holla, but couldn’t holla back
Niggas konuşmaya çalıştı ama geri gelemedi
Now they gots to swallow, everything in the sac
Şimdi yutmaya çalışıyorlar, her şey kesede
Blood Line, and, we can go track for track
Kan Hattı ve parça için takip edebiliriz
Damn, dog, why’d you have to do them niggas like that
Kahretsin, köpek, neden böyle bir zenci yapmak zorundasın?


[Chorus]
[Koro]


[Eminem:]
[Eminem:]
All you motherfuckers, take that
Bütün orospu çocukları, bunu al
Here, take this too, bitch
İşte, al bunu, kaltak
Uh, Uh, Uh, Uh, Wahoo
Uh, Uh, Uh, Wahoo.
We’re killing all you motherfuckers dead, all of you
Hepinizi öldürüyoruz orospu çocukları öldü, hepiniz
Fake ass gangsters
Sahte eşek gangsterler
No more press
Daha fazla basma
No more press
Daha fazla basma
Rot, motherfuckers, rot
Rot, orospu çocukları, çürük
Decay, in the dirt, bitch, in the motherfucking dirt
Çürüme, kir, orospu, orospu çocuğu
Die nameless, bitch, die nameless, no more fame
Ölümsüz kaltak, kaltak ölür, artık şöhret yok
Ahh, hahahaha
Ahh, hahahaha
Yo X, come on man, Obie, let’s go, haha
Yo X, hadi adamım, Obie hadi gidelim haha

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/gotosleep.html