Eminem - Fuckin’ Backstabber

[Sample 4x:]
[Örnek 4:]
“Fuck it, friends or no friends I had enough bullshit to last me clear to the end”
“Kahretsin, arkadaşların ya da arkadaşların yokluğuna son vermeye yetecek kadar saçmalık vardı”


[Eminem:]
[Eminem:]
I shoulda been able to see that you were the one behind this
Bunun arkasındaki kişi olduğunu görebildim.
But I was blind as fuck to think that you weren’t the kind that stuck some more in the spine this
Ama omurgada biraz daha sıkışmış bir tür olduğunu düşünmemek için körlükteydim.
It was as if our friendship broke in half
Arkadaşlığımızın yarısı kırıldı sanki
And watch you turn everything into a game and joke and laugh
Ve herşeyi bir oyuna çevirip şaka ve gülüşün
And both of us know we can’t discuss the situation
Ve ikimiz de durumu tartışamayacağımızı biliyoruz.
Like adults each confrontation just results in accusations and insults
Yetişkinler gibi her bir çatışma sadece suçlama ve hakaretle sonuçlanır.
So I’ma just let it go for now
Yani şimdi bırakalım.
And leave you be, it’s over now
Ve seni bırak, şimdi bitti
What goes around comes back around
Neyin arkanı dönüyor?
Believe you me, lay low for now, come here you fuckin’
İnanın bana, şimdilik seviş, buraya gel lanet olsun


[Hook – Proof:]
[Kanca – Kanıt:]
Come here you fuckin’ backstabber
Buraya gelsene sen backstabber
Why I oughta, beat a bitch nigga from the hood, haha
Neden ben, kaputundan bir kaltak zenci yedim, haha
Come here you fuckin’ backstabber
Buraya gelsene sen backstabber
Why I oughta, beat a nigga that’s up to no good, haha
Neden olmasın, iyi olmayan bir zenci yendim, haha


[Sample 2x]
[Örnek 2x]


[Eminem:]
[Eminem:]
Why don’t you take a second to stop and think about what you done
Neden bittiğini ve durduğunu düşünmek için bir saniyeni almıyorsun
And you want to call that being a friend, that isn’t what you want
Ve sen bu arkadaş olmak demek istiyorsun, istediğin bu değil
All because of what you run your mouth, you wanna prance around and gloat?
Hepsi senin ağzını çalıştırdığın yüzünden, etrafta gezmek ve yüzmek ister misin?
Let’s see how well you dance around when I got my hands around your throat
Ellerimi boğazın etrafında bulduğumda ne kadar iyi dans edeceğini görelim
Cause it’s a matter of time till I get my blows in and it won’t be long
Çünkü darbelerimi alana kadar bir süre meselesi ve uzun sürmeyecek.
You shouldn’t go walkin’ around and stickin’ your nose in where it don’t belong
Git ve burnunun ait olmadığı yere yapışmamalısın.
Cause every time you talked when you was stretchin the truth
Çünkü gerçeği söylerken konuştuğun her zaman
Theres gonna be one more flyin’ knuckle you’re gonna catch in the tooth
Dişte yakalayacağın bir tane daha lanet bıçağı olacak.
Come here, come here you fuckin’
Buraya gel buraya gel lanet olsun


[Hook]
[Kanca]


[Sample 2x]
[Örnek 2x]


[Eminem:]
[Eminem:]
Come here you lil double-crossing goin behind my back snitcher
Buraya gelip, arka taraftaki ardımdan iki kat geçiyorum.
Good for nothin but trouble causin instigating fact switcher
Hiçbir şey için iyi değil ama sorun giderici gerçek saptırıcı causin
You were the least that I suspected
En azindan şüphelendin
Till the puzzle fell into place with every piece that I selected
Bulmacayı, seçtiğim her parça ile yerine oturuncaya kadar
But I’ll never let that crap happen again
Ama bu boktan bir daha asla izin vermeyeceğim
You come back blabbin’ again
Tekrar blabbin geri gel
Catch it smack dab in the chin
Yakala çeneni
That’s for backstabbin a friend
Bu bir arkadaşım için backstabbin için
Cause every name in the book
Çünkü kitaptaki her isim
Wouldn’t be enough
Yeterli olmaz
So I just figured I’d say your name in the hook
Bu yüzden sadece isminizi kancada söyleyebilirim.
Check it out, come here you fuckin
Şuna bak, buraya gel lanet olsun


[Hook]
[Kanca]


[Sample 4x]
[Örnek 4x]


[Proof:]
[Kanıt:]
Backstabbers don’t live too long
Backstabbers çok uzun yaşamıyor
Around my way friendships betrayed
Yolumun etrafında ihanet ettiğim arkadaşlıklar
In the hood you die for that!
Kaputta bunun için ölürsün!
For those that don’t love this combat and verbally say this
Bu dövüşü sevmeyenler için ve sözel olarak şunu söyle
This could relate to the death of a backstabber
Bu bir backstabber’in ölümüyle ilgili olabilir.
Thats like the desire to make total discombobulation and combustion of the neck
Bu, boyunun tamamen discombobulasyon ve yanmasını yapma arzusu gibi
The backstabber for the female, you skeezin’ ass bitch nigga!
Dişi için sırt örgüsü, seni kıçını orospu zenci!
So remember, the backstabber always loses in the end
Hatırlayın, backstabber her zaman sonunda kaybeder
A friend is a friend to the end
Bir arkadaş son bir arkadaş
F-R-I for Fri, E-N-D a friend for the end..yes
Fri için FRI, sonu için bir arkadaş …
To eternity..the backstabber shall never flourish
Sonsuza dek … backstabber asla gelişmeyecek
Take em out…
Çıkar onları …

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/fuckinbackstabber.html