Eminem - Fall

[Eminem:]
[Eminem:]
You know, everybody’s been tellin’ me what they think about me for the last few months
Biliyorsun, herkes bana son birkaç aydır ne düşündüğünü anlatıyor
[Justin Vernon:]
[Justin Vernon:]
It’s too loud
Çok gürültülü
[Eminem:]
[Eminem:]
Maybe it’s time I tell ’em what I think about them
Belki de onlara onlar hakkında düşündüğümü söyleme vaktim
[Justin Vernon:]
[Justin Vernon:]
Can’t hear it coming down the hallway stairs from the parking lot
Otoparka gelen koridor merdivenlerden aşağı geliyor duyamıyorum
It’s too loud
Çok gürültülü
Three’s not a crowd all up in it, slow fire
Üçün içinde bir kalabalık yok, yavaş ateş


Don’t fall on my face
Yüzüme düşme
Don’t fall on my faith, oh
İnancım üzerine düşme, oh
Don’t fall on my fate
Kaderime düşme
Don’t fall on my faith, oh
İnancım üzerine düşme, oh
Don’t fall on my fate
Kaderime düşme
Don’t fall on my
Benim üstüne düşme


[Eminem:]
[Eminem:]
Gotta concentrate, against the clock I race
Konsantre ol, saat yarışına karşı
Got no time to waste, I’m already late, I got a marathoner’s pace
Kaybedecek zamanım yok, çoktan geç kaldım, bir maratoncu hızım var
Went from addict to a workaholic, word to Dr. Dre
Dre’den bir habere, bağımlılıktan haber geldi Dr. Dre’ye
In that first marijuana tape—guess I got a chronic case (yeah)
İlk esrar kasetinde sanırım kronik bir vaka aldım (evet)
And I ain’t just blowin’ smoke, ‘less it’s in your momma’s face
Ve ben sadece sigara içmiyorum, annenin yüzünde daha az şey var
I know this time Paul and Dre
Biliyorum bu sefer Paul ve Dre
They won’t tell me what not to say (nope)
Bana söyleyecekleri söylemeyecekler (hayır)
And though me and my party days
Ve ben ve parti günlerim olsa
Have all pretty much parted ways
Tamamen çok ayrık yollara sahip ol
You’d swear to God I forgot I’m the guy that made “Not Afraid”
Yemin ederim ki, “Korkmadım” yapan adam olduğumu unutmuşum.
One last time for Charlamagne
Charlamagne için son bir kez
If my response is late, it’s just how long it takes
Cevabım geç kaldıysa, ne kadar sürecek?
To hit my fuckin’ radar, I’m so far away
Kahrolası radarımı vurmak için çok uzaktayım
These rappers are like Hunger Games
Bu rapçiler Hunger Games gibi
One minute, they’re mockin’ Jay
Bir dakika, Jay’le dalga geçiyorlar.
Next minute, they get their style from Migos or they copy Drake
Bir dakika sonra, stillerini Migos’tan alırlar veya Drake’i kopyalarlar.
Maybe I just don’t know when to turn around and walk away
Belki sadece dönüp ne zaman döneceğimi bilmiyorum.
But all the hate, I call it “Walk on Water” gate
Ama bütün nefret, buna “Su Üzerinde Yürü” kapısı derim
I’ve had as much as I can tolerate
Tahammül edebileceğim kadar çok yaşadım
I’m sick and tired of waitin’, I done lost my patience
Beklemekten bıktım ve yoruldum, sabrımı kaybettim
I can take all of you motherfuckers on at once
Hepinizi orospu çocukları bir anda alabilirim
You wanted Shady? You got him!
Shady’yi mi istedin? Onu aldın!


[Justin Vernon (Eminem):]
[Justin Vernon (Eminem):]
Don’t fall on my face (yeah)
Yüzüme düşme (evet)
Don’t fall on my faith, oh
İnancım üzerine düşme, oh
Don’t fall on my fate (line ’em up!)
Kaderime düşme (sıraya koy!)
Don’t fall on my faith, oh (rrr!)
İnancama düşme, oh (rrr!)
Don’t fall on my fate (look)
Kaderime düşme (bak)


[Eminem:]
[Eminem:]
Somebody tell Budden before I snap, he better fasten it
Birisi bana yapışmadan önce Budden’a söyle, daha iyi sıkıştırır
Or have his body bag get zipped
Veya vücut çantasının sıkıştırılmış olması
The closest thing he’s had to hits is smackin’ bitches
Vurmak zorunda olduğu en yakın şey, orospular
And don’t make me have to give it back to Akademiks
Ve beni Akademiklere geri vermeme gerek yok
Say this shit is trash again, I’ll have you twisted
Bu pisliğin bir daha çöp olduğunu söyle, seni eğlendireceğim
Like you had it when you thought you had me slippin’ at the telly
Beni telsizde kaydığını düşündüğün zaman vardı
Even when I’m gettin’ brain, you’ll never catch me with a thot
Beynime gittiğimde bile, beni asla bir thot ile yakalamayacaksın.
Lackin’ with it, “he ain’t spittin’ like this on his last shit”
Onunla uğraşma, “onun son bokunda böyle bir şey yapmıyor”
Ho, you better go back and listen
Ho, geri dön ve dinle
You know me better, thinkin’ I’ll slow or let up
Beni daha iyi tanıyorsun, titriyor ya da yavaşlayacağım
Call it trap ’cause it’s a total setup
Tuzağı dedim, çünkü bu bir toplam kurulum.
Hopin’ that you rappers fall in that
Umarım rapçiler buna düşer.
Dre said, “Hold your head up!”—Kathy Griffin
Dre, “Başını kaldır!” Dedi – Kathy Griffin
Stackin’ ammunition, slap the clip in, cock it back on competition
Stackin ‘mühimmat, klipsi tokatla, rekabete tekrar sok
This is how I shot ahead (pew)—Gabby Giffords
İşte bu şekilde vurdum (pew) – Gabby Giffords
My attack is vicious, Jack the Ripper, back in business
Saldırım kısır, Jack the Ripper, işe geri döndü
Tyler create nothin’, I see why you called yourself a (faggot), bitch
Tyler hiçbir şey yaratmıyor, neden kendin aradığını görüyorum (ibne), kaltak
It’s not just ’cause you lack attention
Bu sadece değil çünkü dikkat etmiyorsun
It’s because you worship D12’s balls, you’re sack-religious
Çünkü D12’nin toplarına tapıyorsun, çuval dindarsın.
If you’re gonna critique me
Beni eleştireceksen
You better at least be as good or better
En azından daha iyi veya daha iyi olsan iyi olur
Get Earl the Hooded Sweater
Earl Kapşonlu Kazak alın
Whatever his name is to help you put together
Onun adı ne olursa olsun, bir araya getirmene yardım etmek.
Some words, more than just two letters
Bazı kelimeler, sadece iki harften daha fazlası
The fans waited for this moment like that feature
Taraftarlar bu anı bu anı beklediler
When I stole the show (ha), sorry if I took forever (haha)
Şovu (ha) çaldığımda, sonsuza kadar sürdüğüm için özür dilerim (haha)


[Justin Vernon (Eminem):]
[Justin Vernon (Eminem):]
Don’t fall on my face (yeah)
Yüzüme düşme (evet)
Don’t fall on my faith, oh (I won’t)
İnancama düşme, oh (yapmam)
Don’t fall on my fate (line ’em up!)
Kaderime düşme (sıraya koy!)
Don’t fall on my faith, oh (ha)
İnancama düşme, oh (ha)
Don’t fall on my fate (it’s too easy)
Kaderime düşme (çok kolay)


[Eminem:]
[Eminem:]
Just remember, I was here before you
Sadece hatırla, senden önce buradaydım.
And I’ll be here after you make your run-in for you
Ve senin için koşuşturmanı yaptıktan sonra burada olacağım
Detractors, I might have to fuck Pitchfork with a corkscrew
Detraktörler, bir tirbuşonla Pitchfork’u becerebilirim
Just what the doctor ordered
Sadece doktor ne sipariş etti
Revenge is the best medicine
İntikam en iyi ilaçtır
Increase the dose, from least to most
En azdan en çok dozu artırın
And then tell the Grammys to go and fuck themselves
Ve sonra Grammy’lere gitmelerini ve kendilerini becermelerini söyle
They suck the blood from all the biggest artists like some leeches
Bazı sülükler gibi en büyük sanatçıların kanını emerler
So they nominate ’em, get ’em there, get a name to MC the show
Böylece onları aday gösterip, oraya götür, gösteriye MC adını ver
Every parasite needs a host (haha)
Her parazitin bir ev sahibi olması gerekir (haha)
Then give Album of the Year to somebody that no one’s ever even heard of
Daha sonra hiç kimsenin duymadığı birisine Yılın Albümü verin
All I know is I wrote every single word of
Tek bildiğim her kelimeyi yazdım
Everything I ever murdered
Öldürdüğüm her şey
Time to separate the sheep from goats (yeah)
Koyunları keçilerden ayırma zamanı (evet)
And I got no faith in your writers, I don’t believe in ghosts
Ve yazarlarına inancım yok, hayaletlere inanmam.
When rap needed it most, I was that wing and a prayer
Rap’a en çok ihtiyaç duyduğunda, o kanat ve dua oldu
A beacon of hope, put a B-I-R-D in the air
Bir umut ışığı, bir kuşu havada bıraktı.
Somewhere some kid is bumpin’ this while he lip-syncs in the mirror
Aynada dudak senkronize ederken, bir yerlerde bir çocuk bunu yumrukluyor
That’s who I’m doin’ it for, the rest I don’t really even care
Bunu yaptığım kişi, gerisini umursamıyorum bile.
But you would think I’m carryin’ a Oxford dictionary in my pocket
Ama cebimde bir Oxford sözlüğü taşıdığımı düşünürdün.
How I’m buryin’ these artists
Bu sanatçıları nasıl gömüyorum?
On a scale of ‘turnt’ you’re ‘minus’
‘Turnt’ ölçeğinde ‘eksi’ olursun
Mine says ‘very’, yours says ‘hardly’
Benimki ‘çok’ diyor, seninki ‘zor’ diyor
And what’s scary is you probably can compare me to your car ’cause I’m just barely gettin’ started (woo)
Ve korkutucu olan şey beni muhtemelen senin arabanla kıyaslayabilirsin çünkü ben sadece başladım (woo)
And far as Lord Jamar, you better leave me the hell alone
Ve Lord Jamar kadar uzaklarda beni yalnız bırakmalısın.
Or I’ll show you an Elvis clone
Yoksa sana bir Elvis klonunu göstereceğim
Walk up in this house you own, thrust my pelvic bone
Sahip olduğun bu evde yürü, pelvik kemiğimi sok
Use your telephone and go fetch me the remote
Telefonunu kullan ve git uzaktan getir.
Put my feet up and just make myself at home
Ayaklarımı kaldır ve kendimi evde yap
I belong here, clown, don’t tell me ’bout the culture
Ben buraya aitim, palyaço, bana kültürü söyleme.
I inspired the Hopsins, the Logics, the Coles, the
Hopsins’e, Mantıklara, Coles’e,
Seans, the K-Dots, the 5’9″s, and oh
Seans, K-Dots, 5’9 “ve oh
Brought the world 50 Cent, you did squat, piss and moan
Dünyayı 50 Cent getirdi, çömeltin, işkence ettin ve inliyorsun
But I’m not gonna fall… bitch!
Ama ben düşmeyeceğim … kaltak!


[Justin Vernon:]
[Justin Vernon:]
It’s too loud
Çok gürültülü
Can’t hear it coming down the hallway stairs from the parking lot
Otoparka gelen koridor merdivenlerden aşağı geliyor duyamıyorum
It’s too loud
Çok gürültülü
Three’s not a crowd all up in it
Üçü onun içinde bir kalabalık değil
Slow fire
Yavaş ateş

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/fall.html