Eminem - Elevator

All aboard, okay, next stop, my basement… ha ha
Tamam, sıradaki durak, bodrumum… ha ha
I’ll meet you down there
Seninle orada buluşacağım


There once was a saying that I used to say
Bir zamanlar eskiden söylediğim bir deyiş vardı.
Back in the day when I met Dre
Dre ile tanıştığım gün.
I used to sit and goof on the phone with my friend Proof
Arkadaşım Proof ile telefonda oturup …
That if I went gold, I’d go right through the roof
Altına gidersem çatıdan giderdim.
He said “What if you went platinum?” I’d just laugh at him
“Ya platin olsaydın?” Dedi. Sadece ona güldüm
That’s not happening, that I can’t fathom
Bu olmuyor, ben uyuyamıyorum
Eighty-something million records worldwide later,
Dünya çapında seksen milyonlarca kayıt daha sonra
I’m living in a house with a fucking elevator
Ben asansörlü bir evde yaşıyorum


Haters getting mad, they done had enough of Shady
Şapkacılar sinirleniyorlardı, Shady yeterince yapabildiler.
You slay me, nothing you say matters enough to touché me
Beni öldürüyorsun, bana dokunacak kadar önemli bir şey söylemedin.
Rappers try to play me, they use Hailie as a ukulele
Rappers beni çalmaya çalışır, Hailie’yi ukulele olarak kullanırlar.
Woopsa-that-a-fucking-daisy
Woopsa yani-a-lanet-papatya
That’s a no-no even she knows dada’s fucking crazy
Bu da lanet olası bir şey olduğunu bile bilmiyor.
Fucking animal, cuckoo, bananas, fucking A B
Sikişmek hayvan, guguk, muz, lanet AB
Maybe it’s because I never had a mother raise me
Belki de hiç annem olmamıştı
Fuck around and throw a baby at another baby
Siktir git ve başka bir bebeğe bebek at.
You may think it’s ’cause of the way that I was brought up
Bunun benim için yetiştirildiğim yüzünden olduğunu düşünebilirsiniz.
But it’s all caught up to me now, karma’s in the waters
Ama şimdi hepsi bana bağlı, karma sularda
Every line I ever said has got me in a corner
Söylediğim her satır beni köşeye sıkıştırdı.
You might think it doesn’t creep upon ya, but it all does
Üzerine sürünmeyeceğini düşünebilirsin, ama her şey yolunda
You wouldn’t listen man, I tried to warn ya when you started
Dinlemezdin, başladığın zaman uyarmaya çalıştım
Now your brain’s all haunted ’cause of all the shit you thought of
Şimdi beynin tüm perili, düşündüğün her şeyin sebebi.
Chainsaw slaughters turn your daughters into sawdust
Testere bıçakçıları kızlarını talaşlara çevirir
I never thought it’d come to this, I ought to just be honest but
Buna geleceğini hiç düşünmemiştim, sadece dürüst olmalıyım ama


There once was a saying that I used to say
Bir zamanlar eskiden söylediğim bir deyiş vardı.
Back in the day when I met Dre
Dre ile tanıştığım gün.
I used to sit and goof on the phone with my friend Proof
Arkadaşım Proof ile telefonda oturup …
That if I went gold, I’d go right through the roof
Altına gidersem çatıdan giderdim.
He said “What if you went platinum?” I’d just laugh at him
“Ya platin olsaydın?” Dedi. Sadece ona güldüm
That’s not happening, that I can’t fathom
Bu olmuyor, ben uyuyamıyorum
Eighty-something million records worldwide later,
Dünya çapında seksen milyonlarca kayıt daha sonra
I’m living in a house with a fucking elevator
Ben asansörlü bir evde yaşıyorum


Sorry Lance, Mr. Lambert, and Aiken ain’t gonna make it
Üzgünüm Lance, Bay Lambert ve Aiken bunu yapmayacak
They get so mad, when I call them both faggots
İkisine de fagot dediğimde çok sinirleniyorlar
all these fucking voices in my head I can’t take it
kafamdaki tüm bu lanet olası sesleri alamıyorum
Someone shut that fucking baby up, ‘fore I shake it
Birisi o lanet bebeği kapadı, ben salladım
You’re standing adjacent to Jason, slash, Leatherface, and
Jason’ın yanına, eğik çizgi, Skinface’e ve
Together makes ’em a fucking bad combination
Birlikte onları kötü bir kombinasyon yapar
I lashed at the doctor in my last operation
Son ameliyatımda doktora gittim.
Shoved the Wiener Schnitzel up his ass, hopped away
Wiener Schnitzel’i kıçına kadar itti, uzağa fırladı
somebody please stop the patient, get the cops to mace him
Birisi lütfen hastayı durdurun, polisleri toparla.
Homie, I’m the Scheiße, ask Doctor Dreizehn
Homie, ben bokum, Doktor Onüç’ü sor.
I can’t leave the game, I just can’t walk away son
Oyunu bırakamam, sadece oğlumdan yürüyemiyorum
No, not a-now, not a chance, not today son
Hayır, şimdi değil, bir şans değil, bugün değil.
I can’t believe I leave for one brief second
Bir saniye beklediğime inanamıyorum
And you pussies queef all over the rap game, naked
Ve pussies, rap oyununun her yerinde queef, çıplak
And use a leaf to wipe up the crap stains, feck it
Ütü lekelerini silmek için bir yaprak kullanın
I’ll just keep saying the same exact saying, check it
Ben de aynısını söyleyerek söyleyeceğim, kontrol et


There once was a saying that I used to say
Bir zamanlar eskiden söylediğim bir deyiş vardı.
Back in the day when I met Dre
Dre ile tanıştığım gün.
I used to sit and goof on the phone with my friend Proof
Arkadaşım Proof ile telefonda oturup …
That if I went gold, I’d go right through the roof
Altına gidersem çatıdan giderdim.
He said “What if you went platinum?” I’d just laugh at him
“Ya platin olsaydın?” Dedi. Sadece ona güldüm
That’s not happening, that I can’t fathom
Bu olmuyor, ben uyuyamıyorum
Eighty-something million records worldwide later
Dünya çapında seksen bir şey milyonlarca kayıt
I’m living in a house with a fucking elevator
Ben asansörlü bir evde yaşıyorum


Elevator in my house, I’ll smell ya later
Evimde asansör, daha sonra koklayacağım
I blew the fuck up, a hamster in a microwave-I
Ben mikrodalga fırında bir hamsterle yattım.
Thinking ’bout an escalator now, steps, I hate ’em
Şimdi bir yürüyen merdivenle karşılaşma, adımlardan nefret ediyorum.
Told the neighbor step away, then I just pepper sprayed ’em
Komşunun adımını söyledim, sonra biber püskürttüm.
Yeah, for every time you ride down the street
Evet, her seferinde caddeye binersin
Or hideout, drive by my house and beep
Ya da saklan, evimin yanında sür ve bip
Like now motherfucker, try now to sleep
Şimdilik orospu çocuğu gibi, şimdi uyumaya çalış.
Lie down fucker (baa), try countin’ sheep
Yalancıya (baa) yat, koyun saymaya çalış.
And you’re tryna find out, why now there’s beef?
Ve anlamaya çalışıyorsun, neden şimdi sığır eti var?
Mace in your face bitch, cry now pussy
Yüzüne kaltak orospu, şimdi ağla
This is my house, all nine thousand feet
Burası benim evim, hepsi dokuz bin feet
So you can suck my dick with Amy Winehouse’s teeth
Yani aletimi Amy Winehouse’un dişleriyle yalayabilirsin.
Then I shove ’em in the elevator, take ’em to the top
Sonra onları asansöre attım, üstüme aldım.
Stand above em,just to cut the fucking cable, let ’em drop
Em üstündeyim, sadece kabloyu kesmek için, bırakalım
Walk an hour to the damn refrigerator, get a pop
Lanet buzdolabına bir saat yürü, bir pop al
While I let ’em fall all the way to the basement yelling stop!
Dur duraktan bodruma kadar düşmelerine izin verdim!


There once was a saying that I used to say
Bir zamanlar eskiden söylediğim bir deyiş vardı.
Back in the day when I met Dre
Dre ile tanıştığım gün.
I used to sit and goof on the phone with my friend Proof
Arkadaşım Proof ile telefonda oturup …
That if I went gold, I’d go right through the roof
Altına gidersem çatıdan giderdim.
He said “What if you went platinum?” I’d just laugh at him
“Ya platin olsaydın?” Dedi. Sadece ona güldüm
That’s not happening, that I can’t fathom
Bu olmuyor, ben uyuyamıyorum
Eighty-something million records worldwide later,
Dünya çapında seksen milyonlarca kayıt daha sonra
I’m living in a house with a fucking elevator
Ben asansörlü bir evde yaşıyorum


Fucking son of a bitch, I can’t believe this shit
Lanet olası orospu çocuğu, buna inanamıyorum.
This must be all that there is, this must be it
Bu her şey olmalı, bu olmalı.
Fucking-A even got a bidet
Lanet olsun, bide bile var.
to wash my ass after I shit with gold toilet paper
ben altın tuvalet kağıdı ile bok sonra kıçımı yıkamak için
Dishwasher’s so big, when I’m pissed off
Bulaşık makinesinin o kadar büyük ki, sinirlendiğimde
I can just toss a flying saucer in it
İçine uçan bir daire fırlatabilirim.
The shit’s awesome, yeah, fucking elevator
Bok harika, evet, lanet asansör
Living in a house with a fucking elevator
Lanet asansörlü bir evde yaşamak

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/elevator.html