Eminem - Echo

[Chorus:]
[Koro:]
Oh, all around the World,
Oh, tüm dünyada
There’s an echo
Yankı var
As he takes a bow
Bir yay alır gibi
And they all know all the girls, the boys
Ve hepsi tüm kızları tanıyor, çocuklar
They chase the noise
Gürültüyü kovalarlar
Through the highs and through the lows
Yükseklerden ve en alttan
They will follow the echo, echo, echo, echo
Eko, eko, yankı, ekoyu takip ederler.
They will follow the echo, echo, echo, echo
Eko, eko, yankı, ekoyu takip ederler.


[Eminem:]
[Eminem:]
I can hear them calling, calling, calling, calling, calling
Onları arayarak, arayarak, arayarak, arayarak, arayabileceğimi duyabiliyorum.


[Eminem:]
[Eminem:]
I eat rappers with the rhyme, consume ’em
Kafiye ile rapçiler yerim, onları tüketirim.
The only fucking thing that you consume is time
Tükettiğin tek şey zaman.
I’m super human, my world is like a Rubik’s cube
Ben süper insanım, dünyam bir Rubik küpü gibi
It’s too complex girl, you assuming, cupids looming
Bu çok karmaşık bir kız, varsayarak, cupids başgösteren
My mentality’s caveman stupid woman
Benim zihniyetimin mağara adamı aptal kadın
My life is Truman show, all I have is music hoe
Hayatım Truman gösterisidir, tek sahip olduğum müzik çapasıdır
I stopped chasing every chick under the sun many moons ago
Güneşin altında her civciv peşinde koşmayı bıraktım.
So pretend my dick is a balloon and blow
Yani benim aletimin bir balon ve darbe olduğunu farz et
Cause you better put a fork in it if you think I’m a lay here just spooning yo
Çünkü burada bir kaşık atsam daha iyi bir çatal atmalısın.
Oh you think you the shit ’cause I just said you was beautiful
Oh, sen boku düşünüyorsun çünkü ben sadece güzel olduğunu söyledim
Diabolical, till the last molecule, down to my last hair follicle and cuticle
Son molekülüne kadar, son saç folikülü ve kütikülüne kadar, şeytani
Rotten to the core, to the bunghole all the way down to my soul, from my head to my toe…
Kafamdan ayak parmağıma … … ruhumun sonuna kadar çukura doğru …
Ever since I was thirteen I learned how to sew, so shut my own booty hole
On üç yaşından beri nasıl dikileceğimi öğrendim, o yüzden kendi ganimet delikimi kapattım
Cause I ain’t took no shit since I looked down to my nuts and saw my first pubic grow
Çünkü benim fındıklarıma baktığımdan ve ilk kasım büyüdüğümden beri hiçbir şey almadım.
I told these stupid hoes when I come back I’m a set this bitch on fire
Geri döndüğümde bu aptal çapaları söyledim.
And this time I don’t mean I’m a pour gasoline on some chick and light her
Ve bu sefer bazı civcivlerde benzin döktüğümü ve onu yaktığımı kastetmiyorum.
Cause this time when I fuck this world I’m put my whole God-damn dick inside her
Çünkü bu sefer ben bu dünyayı becerdiğimde bütün Allah kahretsin onu içine sokarım.
I ain’t even put my tip in that hoe yet
Bu bahşişe bile bahşiş vermiyorum.
I’m go get Nickel and try to rip it wider
Gidip Nickel’i alıyorum ve daha geniş çapta parçalamaya çalışıyorum.


[Chorus:]
[Koro:]
Oh, all around the World,
Oh, tüm dünyada
There’s an echo
Yankı var
As he takes a bow
Bir yay alır gibi
And they all know all the girls, the boys
Ve hepsi tüm kızları tanıyor, çocuklar
They chase the noise
Gürültüyü kovalarlar
Through the highs and through the lows
Yükseklerden ve en alttan
They will follow the echo, echo, echo, echo
Eko, eko, yankı, ekoyu takip ederler.
They will follow the echo, echo, echo, echo
Eko, eko, yankı, ekoyu takip ederler.


[Royce:]
[Royce:]
Classical poems
Klasik şiirler
Battle my own demons
Kendi şeytanlarımı öldür
I need a glass of Patron
Bir bardak Patron’a ihtiyacım var.
Bad as I need a horn
Bir korna ihtiyacım olduğu kadar kötü
Stabbing my clavicle bone
Klavikula kemiğimi bıçaklamak
I’m matador prone
Ben matador eğilimli değilim
First time I seen a desert eagle
İlk kez bir çöl kartalı gördüm
I was letting the 44 buss
44 bussuna izin veriyordum.
The 44 pop
44 pop
First time you seen one, you was eating coco puffs
İlk gördüğünde, sen coco puffs yiyordun
Looking at Robocop
Robocop’a bakıyor
I’m not a man, I’m a logo, I’m sustain
Ben erkek değilim, ben bir logoyum, sürdüm
In order to clean my veins you need saline
Damarlarımı temizlemek için salin lazım
I’m never referring to the solution
Ben asla çözümden bahsetmiyorum
I’m talking about more like the mustang vroom
Ben mustang vroom gibi daha fazla bahsediyorum
Get respect from the get-go, hello
Güle güle saygılı ol, merhaba
Set to the echo, psycho
Yankıya ayarlı, psikopat
Pen got a mind of it’s own, gotta write my rhymes with a timer otherwise
Pen’in kendine ait bir fikri var, tekerlemelerimi bir zamanlayıcıyla yazmalıyım.
I’ll probably vibe out to a nine minute song
Muhtemelen dokuz dakikalık bir şarkıya gideceğim
As the echo follows the Maserati
Yankı Maserati’yi takip ettikçe
As the petrol swallows,
Petrol yutar gibi,
I’m a thousand bodies away from a skeleton
Ben bir iskeletten uzakta bin cesedim
Check your bible inside it, it will say this guys an elephant
İçindeki İncil’i kontrol et, bu adamlar bir fil diyecek
I’m fly like I’m, killing the scene like I’m a villain with wings
Ben uçuyorum, ben sahneyi kötü adam gibi görüyorum.
I’ll sleep when I’m 6 feet deep,
6 metre derinliğimde uyuyacağım
Right now I’m living a dream
Şu an bir rüya yaşıyorum
Though we may be reckless
Olsa da pervasız olabiliriz
The ladies check us
Bayanlar bizi kontrol ediyor
They whisper “Shady Records”
“Shady Records” u fısıldıyorlar
Baby echo
Bebek yankı


[Chorus:]
[Koro:]
Oh, all around the World,
Oh, tüm dünyada
There’s an echo
Yankı var
As he takes a bow
Bir yay alır gibi
And they all know all the girls, the boys
Ve hepsi tüm kızları tanıyor, çocuklar
They chase the noise
Gürültüyü kovalarlar
Through the highs and through the lows
Yükseklerden ve en alttan
They will follow the echo, echo, echo, echo
Eko, eko, yankı, ekoyu takip ederler.
They will follow the echo, echo, echo, echo
Eko, eko, yankı, ekoyu takip ederler.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/echo.html