Eminem - Diamond Style

[2Pac]
[2Pac]
Sometimes its hard to wake up in the morning
Bazen sabah uyanmak zor
Mind full of demons, I don’t wanna hear them anymore
Şeytanlarla dolu, artık onları duymak istemiyorum
Got me heartbroken,fine, so many babies screaming
Kalbim kırıldı, güzel, çığlık atan birçok bebek
Cause they seeing destruction before they a see human being
Çünkü onlar insanı görmeden önce yıkımı görüyorlar
So they start smoking weed, we’ll never get our day
Böylece ot içmeye başlıyorlar, asla günümüzü alamayacağız
Until we learn to pray, keep our families in shape
Dua etmeyi öğrenene kadar ailelerimizi formda tutun
Cause they all broke. and why do ghetto birds die
Çünkü hepsi kırıldı. ve getto kuşları neden ölür?
Before we learn to fly, some bodies else’s child caught in guns
Uçmayı öğrenmeden önce, bazı cesetlerin çocukları silahlara yakalanmışlardı.
Smoking weed, can all make a change
Sigara otu, hepsi bir değişiklik yapabilir
So I’m told, but I haven’t seen the change unfold,
Söyledim, ama değişimi görmedim,
I keep hoping please, if you prefer to breathe,
Umarım nefes almayı tercih ederseniz, lütfen
Communities in need of people that will lead
İhtiyacı olan insanlara ihtiyaç duyan topluluklar
Keep your eyes open, I can only say I’ll try
Gözlerini açık tut, sadece deneyeceğim diyebilirim
Until the day I die
Öleceğim güne kadar


[Chorus – 2Pac]
[Koro – 2Pac]
Niggas don’t know my style
Nijeryalı benim tarzımı bilmiyor
Quick to smile juvenile, was a problem child
Çocuğa gülümse hızlı, sorunlu bir çocuktu
Try to put me in the courts but my force was wild
Beni mahkemeye koymaya çalış ama benim gücüm vahşi
Bitchmade ass niggas don’t know my style,
Bitchjob göt zenci benim tarzımı bilmiyor,
These niggas don’t know my style
Bu zenci benim tarzımı bilmiyor
Quick to smile juvenile, was a problem child
Çocuğa gülümse hızlı, sorunlu bir çocuktu
Try to put me in the courts but my force was wild
Beni mahkemeye koymaya çalış ama benim gücüm vahşi
Bitchmade ass niggas don’t know my style
Bitchmade göt zenci benim tarzımı bilmez
I could be wrong but I never got along with cops
Yanlış olabilirdim ama asla polislerle görüşmedim


[50 Cent]
[50 Cent]
Putting money on my head
Kafama para koymak
Go on and get your refund motherfucker, I ain’t dead I’m the diamond in the dirt,
Git ve paranı geri al, ben ölmedim Kirli elmasım,
That ain’t been found I’m the underground king and
Bu bulunamamış yeraltı kralıyım ve
I ain’t been crowned When I rhyme, something special happen every time
Ben taç giymedim Kafamı çektiğimde, her seferinde özel bir şey olur
I’m the greatest, something like
Ben en iyisiyim, gibi bir şey
Ali in his prime
Ali başbakanında
I walk the block with the bundles I’ve been knocked on the humble
Bloğu, alçakgönüllü olarak çalındığım demetler ile yürüdüm
Swing the ox when I rumble Show your ass what my gun do
Söndüğümde öfkeyi salla kıçını göster
Got a temper nigga, go ahead, lose your head
Sinirli bir zenci var, devam et, kafanı kaybet
Turn your back on me, get clapped and lose your legs
Bana sırtını dön, alkışla ve bacaklarını kaybet
I walk around gun on my waist, chip on my shoulder
Belimde silahın etrafında dolaşırım, omzuma çip
Till I bust a clip in your face, pussy, this beef ain’t over
Yüzüne bir klip atıncaya kadar, kedi, bu sığır bitti
If it wasn’t for rain Joy wouldn’t feel so good, if it wasn’t for pain
Eğer yağmur olmasaydı, sevinç o kadar iyi hissetmezdi, eğer acı olmasaydı


[Chorus – 2Pac]
[Koro – 2Pac]
Niggas don’t know my style
Nijeryalı benim tarzımı bilmiyor
Quick to smile juvenile, was a problem child
Çocuğa gülümse hızlı, sorunlu bir çocuktu
Try to put me in the courts but my force was wild
Beni mahkemeye koymaya çalış ama benim gücüm vahşi
Bitchmade ass niggas don’t know my style,
Bitchjob göt zenci benim tarzımı bilmiyor,
These niggas don’t know my style
Bu zenci benim tarzımı bilmiyor
Quick to smile juvenile, was a problem child
Çocuğa gülümse hızlı, sorunlu bir çocuktu
Try to put me in the courts but my force was wild
Beni mahkemeye koymaya çalış ama benim gücüm vahşi
Bitchmade ass niggas don’t know my style
Bitchmade göt zenci benim tarzımı bilmez
I could be wrong but I never got along with cops
Yanlış olabilirdim ama asla polislerle görüşmedim


[Eminem]
[Eminem]
Let’s pretend Marshall Mathers never picked up a pen
Marshall Mathers’ın hiç kalem almadığını farz edelim
Let’s pretend things would have been no different
Bir şeylerin farklı olmayacağını varsayalım
Pretend he procrastinated, had no motivation
Ertelenmiş gibi davrandı, motivasyon yoktu.
Pretend he just made excuses that were so paper thin they could blow away with the wind
Sadece kâğıt ince olan mazeretler yaptığını farz edelim.
Marshall, you’re never gonna make it makes no sense to play the game there ain’t no way that you’ll win
Marshall, hiçbir zaman oyun oynamamanın hiçbir anlam ifade etmeyeceğini, kazanacağın bir yol olmadığını
Pretend he just stayed outside all day and played with his friends
Sadece bütün gün dışarıda kaldığını ve arkadaşlarıyla oynadığını iddia et.
Pretend he even had a friend to say was his friend
Hatta arkadaşının onun arkadaşı olduğunu söylemesi
And it wasn’t time to move and schools weren’t changing again
Ve hareket etme zamanı değildi ve okullar tekrar değişmedi.
He wasn’t socially awkward and just strange as a kid
Sosyal olarak garip ve çocukken garip değildi.
He had a father and his mother wasn’t crazy as shit
Babası vardı ve annesi bok gibi değildi.
And he never dreamed he could rip stadiums and just lazy as shit
Ve asla stadyumları parçalayabileceğini ve sadece bok gibi tembelleşebileceğini hayal etmedi
Fuck a talent show in a gymnasium, bitch, you won’t amount to shit quit daydreaming kid
Bir spor salonundaki bir yetenek şovunu boşal, orospu çocuğu, lanetlemek için harcayacaksın.
You need to get your cranium checked you thinking like an alien and just ain’t realistic
Kafatasının bir uzaylı gibi düşündüğünü kontrol etmen lazım ve gerçekçi değilsin.
Now pretend they ain’t just make him angry with this shit
Şimdi, sadece bu boktan öfkelenmediklerini iddia et.
And there was no one he could even aim when he’s pissed it
Ve onu kızdırdığında bile nişanlayabilecek kimse yoktu.
And his alarm went off to wake him but he didn’t make it to the Rap Olympics
Ve alarmı onu uyandırmak için gitti ama Rap Olimpiyatlarına getirmedi.
Slept through his plane and he missed it
Uçağında uyudu ve kaçırdı.
He’s gon’ have a hard time explaining to Hailie and Lainie these food stamps and this WIC shit
Hailie ve Lainie’ye bu yiyecek pullarını ve bu WIC bokunu açıklamak için zor zamanlar geçirecek.
Cause he never risked shit he hoped and he wished it but it didn’t fall in his lap so he ain’t even here
Çünkü umduğu hiçbir şeyi umursamadı ve umurunda değildi, ama kucağına düşmedi, o yüzden burada değil.
He pretends that
O bunu yapıyormuş gibi

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/diamondstyle.html