Eminem - Buffalo Bill

[20 seconds of background noise]
[20 saniye arka plan gürültüsü]
“It fits, perfect”
“Mükemmel uyuyor”


[Eminem]
[Eminem]
Better watch out, sucka now I gotcha where I want ya
Dikkat et, sucka şimdi seni istediğim yere götürdüm
Onslaught, comin and I’m packin in my lunch up
Saldırı, gelin ve ben öğle yemeğime gidiyorum.
Bunch of, missile launchers and a bunch of contra-
Demet, füze rampaları ve bir sürü kontra …
-band, van full of ganja, now come on jump
-band, ganja dolu minibüs, şimdi atla
Man stop, mashin Marshall on my gotcha
Adamım dur, benim elimde
Doin the cha-cha and the cucaracha with a quadra-
Cha-cha ve cucaracha’yı dörtgenle yapıyorlar.
-plegic, boogeyin down to Frank Sinatra
-plejik, Frank Sinatra’ya giden boogeyin
Lindsay to the Lohan naked while you let me watch ya
Seni izlememe izin verirken, Lindsay Lohan’a çıplak
Who’da knew the buddah do to me what it’s done
Bududa bana ne yaptığını biliyordu
Such cynicism when this isn’t in my system
Böyle bir sinizm benim sistemimde olmadığında
Blunt hypnotism, lift the spliff up to my lips son
Künt hipnotizma, dudaklarımı oğlumun yanına kadar kaldır
So much on my hands I got to give my kids a fist bump
Ellerimdeki çocuklarma yumruk çarpması verdim
Christo-pher Reeves swimmin in my swim trunks
Benim yüzme sandıklarında Christo-pher Reeves swimmin
“Mister, help me” ‘s what he said to me and then sunk
“Bayım, bana yardım et” dedi bana söylediği ve sonra battı
Women skinning and then cutting them up in chunks
Kadınları ciltleme ve daha sonra parçalara ayırma
In comes the woman with cocoa butter skin once
Kakao tereyağı deri bir kez kadınla geliyor


[Chorus: Eminem]
[Koro: Eminem]
Once again they call me Buffalo Bill
Bir kez daha Buffalo Bill diyorlar.
Buffalo Bill, Buffa-Buffalo Bill
Buffalo Bill, Buffa-Buffalo Bill
Skin ’em up, hem ’em, sew ’em up in those kilts
Onları yumuşatır, emer, o fırınlarda diker
Up in those kilts, uppa-up in those kilts
Bu kilimlerde, o kilimlerde uppa-up
Man you don’t want to go up in those hills
O tepelere çıkmak istemeyen adam
Up in those hills, uppa-up in those hills
O tepelerde, o tepelerde uppa-up
You better beware, stay clear of Buffalo Bill
Dikkat et, Buffalo Bill’den uzak dur.
Buffalo Bill, Buffa-Buffalo Bill
Buffalo Bill, Buffa-Buffalo Bill


[Eminem]
[Eminem]
Always, you can see him lurkin in the hallways
Her zaman, onu koridorlarda dolaşırken görebilirsin.
Carcasses of Caucasian females in his crawl space
Kafkas dişilerin onun emekleme alanında karkas
How the hell did he fit ’em all into such a small place
Hepsini nasıl küçük bir yere sığdırdı?
Hide ’em in the wall, well how long will the drywall take?
Duvarı sakla, alçıpan ne kadar sürecek?
Well fuck it then, I got nothing but time, I’ll wait
O zaman lanet olsun, zamanım yok, bekleyeceğim
Until it dries for the moment I guess you’re all safe
Şu an için kurumaya kadar, sanırım hepiniz güvende
After I sand it and buff it I guess that I’ll paint
Onu zımparalayıp parlattıktan sonra sanırım boyayacağım
My chainsaw’s out of gas, my regular saw ain’t
Zincirli testerem gazdan çıktı, normal testere benim
Now here I come again, damn stomach rumblin
Şimdi yine geldim, lanet mide rumblin
You can even hear the evil spirits comin from within
İçinden gelen kötü ruhları bile duyabilirsiniz.
Someone’s in, the back of my damn house rummagin
Birisi içeride, benim evimin rummagininin arkasında
It’s a girl, she looks pretty thin, but I want to skin
O bir kız, çok zayıf görünüyor, ama cildi istiyorum
Been, on the hunt again; when, will it ever end?
Yine avdaydı. Ne zaman sona erecek?
Evelyn, why you tryin to fight? You will never win
Evelyn, neden dövüşmeye çalışıyorsun? Asla kazanamayacaksın
Severin, legs, arms, damn there goes another limb
Severin, bacaklar, kollar, lanet orada başka bir uzvu gider
Pull the lever then, trapdoor, death is evident
Kolu çekin, trapdoor, ölüm belirgindir


[Chorus]
[Koro]


[Eminem]
[Eminem]
Now what you know about Buffalo Bill? Nothin so chill
Şimdi Buffalo Bill hakkında ne biliyorsun? Nothin çok soğuk
Fuckin whore you better fuckin hold still
Lanet olsun daha iyi becerdin lanet hala
Make sure none of that, lotion in the bucket don’t spill
Bunların hiçbirinin, kovadaki losyonun dökülmemesine dikkat edin.
Cut ’em, gut ’em and just keep to stuffin those girls
Kes onları, bağır onları ve o kızlara dokunmaya devam et.
Man I think she had enough of those pills
Adam bence o hapları yeterince aldı
Sedate her then I’ll wait, I’ll come back later just to clutch on those steel
Onu bekle o zaman bekleyeceğim, daha sonra sadece o çelik üzerinde debriyaj yapmak için geri geleceğim
Blades, baby when I cut ya don’t squeal
Bıçaklar, bebeğim seni kestiğimde gıcırdama
I hate the loud noises, I fuckin told you!
Yüksek seslerden nefret ediyorum, sana söyledim!
I keep hearin voices like wouldn’t ya like to go and get your butcher knife
Sesini duymak istemem, senin kasap bıçağını almayı sevmem
And push it right through her while you put ya shish-kabob skewers
Ve şişman kebap şişleri koyarken onu doğru itin
Into her, barbecue her or would you do to her
Ona, barbekü yap ya da ona yapar mısın?
What you usually do to a girl who’s skin’s newer?
Cildin daha yeni olan bir kıza genelde ne yaparsın?
[as Yoda] “In a world of sin you are, this is turnin into a
[Yoda olarak] “Günahın bir dünyasında, bu bir
Torment tournament of sorts, Christmas ornament you are!”
Bir tür eziyet turnuvası, Noel süs!
I’ll be sure to Ginsu ya ’til there’s no more skin to ya
Ginsu’ya eminim ki sana daha fazla deri yok.
Boo-yah, who ya think you’re fuckin with; duck because here he comes again
Boo-yah, kim seninle dalga geçtiğini düşünüyorsun; ördek çünkü burada tekrar geliyor


[Chorus]
[Koro]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/buffalobill.html