Eminem - Big Weenie

[Dre (Em)]
[Dre (Em)]
Yeah
Evet
(Definitely, definitely, definitely, dope, definitely, definitely K-mart)
(Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle, uyuşturucu, kesinlikle, kesinlikle K-mart)
Yeah, yeah
Evet evet


[Eminem (Dr. Dre):]
[Eminem (Dr. Dre):]
You find me offensive, I find you offensive
Beni rahatsız edici buluyorsun, seni rahatsız edici buluyorum
For finding me offensive
Beni rahatsız edici bulmak için
Hence, if I should draw the line on any fences
Bu yüzden, eğer herhangi bir çitler üzerinde çizgi çizmeliysem
If so to what extent
Eğer öyleyse ne kadar
If at any should I go
Eğer herhangi bir zamanda gitmeliyim
‘Cause it’s getting expensive
Çünkü pahalı oluyor
Being on the other side of the courtroom on the defensive
Savunmada mahkeme salonunun diğer tarafında olmak
They say I cause extensive
Kapsamlı olduğumu söylüyorlar
Psychological nerve damage to the brain when I go to lengths this,
Uzunluğa gittiğimde beyinde psikolojik sinir hasarı,
Far at other peoples’ expenses
Diğer insanların harcamalarında uzak
I say you’re all just too goddamn sensitive
Bence sen de çok hassassın.
It’s censorship
Bu sansür
And it’s down right blasphemous
Ve aşağı doğru küfürlü
Let’s end this shit now ’cause I won’t stand for this
Şimdi bu boku bitirelim çünkü bunun için durmayacağım
And Christopher Reeves won’t sit for this neither
Ve Christopher Reeves bunun için oturmayacak.
And let’s clear this up too I ain’t got no beef with him either
Ve şunu da açıklığa kavuşturalım da onunla hiçbir sığırım yok.
He used to be like a hero to me
Bana bir kahraman gibi geldi
I even believe I had one of those 25 cent stickers on my refrigerator
Buzdolabımda 25 santimlik bir çıkartma yaptığımı bile biliyorum.
Right next to Darth Vader
Darth Vader’ın hemen yanında
And Darth must have put a hex on him for later
Ve Darth daha sonra onun için bir on altı koymuş olmalı
I feel like it’s my fault ’cause of the way that
Sanki benim suçum gibi hissediyorum.
I stuck him up in between him and Lex Luthor
Onu ve Lex Luthor arasında sıkıştım.
I killed Superman, I killed Super–man
Süpermen öldürdüm, Süper öldürdüm – adam
And how ironic, that I’d be the bad guy
Ve ne kadar ironik, o kötü adam olurum
Kryptonite: The Green Chronic
Kriptonit: Yeşil Kronik


[Chorus:]
[Koro:]
‘Cause I ain’t got no legs!
Çünkü bacaklarım yok!
Or no brain, nice to meet you
Ya da beyin yok, tanıştığımıza memnun oldum
Hi, my name is…
Merhaba benim adım…
I forgot my name!
Adımı unuttum!
My aim was not to become what I became with this level of fame
Amacım, bu şöhret seviyesine geldiğim şey olmak değildi.
My soul is possessed by this devil my new name is….
Ruhum bu şeytan tarafından ele geçirilmiş benim yeni ismim ….
Rain Man
Yağmur Adam


Now in the Bible it says
Şimdi İncil’de diyor ki
Thou shalt not watch two lesbians in bed,
Yatakta iki lezbiyeni izlemeyeceksin.
Have homosexual sex
Homoseksüel seks var
Unless, of course, you were given the consent to join in
Tabi ki sürece katılma rızası verilmediyse
Then, of course, it’s intercourse
O zaman, elbette, ilişki
And it’s bi-sexual sex
Ve bi cinsel cinsellik
Which isn’t as bad, as long as you show some remorse for your actions
Eylemleriniz için bazı pişmanlık gösterdiğiniz sürece, o kadar da kötü değil
Either before, during or after performing the act of that which
Hangi eylemi gerçekleştirmeden önce, ne zaman veya sonra
Is normally referred to have such, more commonly known phrases
Normalde daha yaygın olarak bilinen cümleleri vardır
That are more used by today’s kids
Bugünün çocukları tarafından daha çok kullanılıyor
In a more derogatory way but
Daha aşağılayıcı bir şekilde ama
Who’s to say, what’s fair to say, and what not to say?
Kim demeli, söyleyecek adil ve ne söylememeli?
Let’s ask Dr. Dre
Dre’ye soralım.
Dr. Dre? (What up?)
Dre? (Naber?)
I gotta question if I may? (Yeah)
Yapabilir miyim diye sormalı mıyım? (Evet)
Is it gay to play Putt-Putt golf with a friend (Yeah)
Putt-Putt golfünü bir arkadaşla oynamak gay (Evet)
And watch his butt-butt when he tees off? (Yeah)
Ve telaşlı poposunu izlediğinde mi izle? (Evet)
But, up I ain’t done yet
Ama ben daha bitirmedim
In football the quarterback yells out hutt-hutt
Futbolda oyun kurucu hutt-hutt’a bağırıyor
While he reaches in another grown man’s ass
Başka bir yetişkin adamın kıçına ulaşırken
Grabs on his nuts but just what if
Fındıklarını kapar ama ne olur?
It was never meant it was just an accident
Asla sadece bir kaza olduğu anlamına gelmedi
But he tripped, fell, slipped and his penis went in
Ama düştü, düştü, kaymış ve penisi içeri girdi.
His teeny tiny little round hiney and he didn’t mean it
Ufacık küçük yuvarlak hiney ve o demek istemedi
But his little weenie flinched just a little bit
Ama onun küçük kızı birazcık kesişti.
And I don’t mean to go in into any more details but
Ve daha fazla ayrıntıya girmek istemem ama
What if he pictured it as a females butt?
Ya kadın dişi olarak resmediyse?
Is that gay? I just need to clear things up
Bu eşcinsel mi? Sadece işleri temizlemem gerek
‘Til then I’ll just walk around with a manly strut because…
‘Til o zaman sadece erkekçe bir diktatörle dolaşacağım çünkü …


[Chorus]
[Koro]


You find me offensive, I find you offensive
Beni rahatsız edici buluyorsun, seni rahatsız edici buluyorum
Shit, this is the same verse I just did this
Kahretsin, aynısını yaptığım aynı ayet.
When am I gonna come to my good senses?
Ne zaman iyi hislerime geleceğim?
Probably the day Bush comes to my defenses
Muhtemelen Bush savunmam için geliyor
My spider sense is telling me Spiderman is nearby
Örümcek duygum bana Örümcek Adam’ın yakınlarda olduğunu söylüyor
And my plan is to get him next
Ve benim planım onu bir sonraki almak
And open up a whip-ass canister
Ve bir kamçı götünü aç.
Goddamn it Dre where’s the god damn beat? (Yeah)
Lanet olsun Dre, lanet olası yendi nerede? (Evet)
Anyway, anyway I don’t know how else to put it
Neyse, neyse başka nasıl koyacağımı bilmiyorum
This is the only thing that I’m good at
İyi olduğum tek şey bu
I am the bad guy, Kryptonite: The Green Chronic
Ben kötü adamım Kryptonite: Yeşil Kronik
Demonic, yep yep, don’t worry I’m on it
Demonic, evet, evet, üzülmeyin.
I got it, high five Nick Lachey
Anladım, çak bir beş Nick Lachey
Stuck a pin in Jessica’s head and walked away
Jessica’nın kafasına iğne batırıp uzaklaştı.
And as she flew around the room like a balloon
Ve odanın etrafında bir balon gibi uçarken
I grabbed the last can of chicken tuna
Son tavuk tuna konservesini yakaladım.
Out the trash can and zoom
Çöp kutusunu dışarı ve yakınlaştır
I headed straight back to the Neverland Ranch
Ben Neverland Çiftliğine geri döndüm.
With a peanut butter, jelly, chicken, tuna sandwich
Fıstık ezmesi, jöle, tavuk, ton balıklı sandviç
And I ain’t even gotta make no god damn sense
Ve hiçbir tanrıya lanet duymama gerek yok.
I just did a whole song and I didn’t say shit
Sadece bir şarkı yaptım ve bok demedim


[Chorus]
[Koro]
Cause IIIAAAAAAAAHHHHHHHAHAHAAA AAAAAHAHHHHHHHHHH
Neden IIIAAAAAAAAHHHHHHHAHAHAAA AAAAAHAHHHHHHHHHH
Yo, Rain Man
Yo, Yağmur Adamı
Definitely, definitely Dr. Dre super dope beat maker two thousand and
Kesinlikle, kesinlikle Dr. Dre süper uyuşturucu iki bin yendi ve
Two thousand four hundred and eighty seven million
İki bin dört yüz seksen yedi milyon
Nine hundred and seventy three thousand four hundred and sixty three
Dokuz yüz yetmiş üç bin dört yüz altmış üç
And seventy (Yeah)
Ve yetmiş (Evet)

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/rainman.html