Eminem - Ballin’ Uncontrollably

Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
B-ballin’ Uncontrollably
B-Ballin ‘Kontrolsüz
[x4]
[X4]


Man, I got everything candy-painted
Adamım, herşeye şeker boyadım
Candy-painted tint, shit’s so dark
Şeker boyası tonu, bok çok karanlık
I’d be lying if I said I ain’t hit
Vurmayacağımı söylersem yalan söylerdim
at least nine of my friends
en az dokuz arkadaşım
Plus, I got so much candy paint in my rims
Ayrıca, jantlarımda çok fazla şeker boya var
Paint be flyin’ off my car
Boya arabamdan uçuyor
Be candy paintin’ the neighborhood kids
Mahalle çocuklarını boyamak için şeker ol
I got that whole block lookin’ like it’s Candyland
O bütün bloğu Candyland gibi görüyorum.
Ask about me, man, they be like, there go the candy man
Bana sor dostum, onlar gibi olmalı, şeker adam
I park the car in the garage and go in and
Arabayı garaja park edip içeri giriyorum.
Come back the next mornin’
Bir dahaki sabah geri gel.
The rims are still spinnin’
Jantlar hala spinnin ‘
Hit the wheels on that Phantom, man, that shit looks like the Batmobile
Bu Phantom üzerindeki tekerlekleri vur, dostum, bu bok Batmobil’e benziyor
32-inch rims, shit, I ain’t even got no wheels
32 inçlik jantlar, hiç tekerlek yok.
Custom-fitted, custom-kitted wood grain
Özel yapım, kişiye özel ahşap tahıl
Custom everything, what’s that on the seat?
Özel her şey, koltukta ne var?
Custom mustard stain
Özel hardal lekesi
Now let’s go hit the mall, y’all know that we finna ball
Şimdi gidip alışveriş merkezine gidelim, hepimizin finna topu olduğumuzu bilelim
Get out the car, they be like, “Ah, there go them superstars!”
Arabadan çık, “Ah, onları süper yıldızlara git!” Gibi olmalılar.
Hit every single store, flash a fucking wad of cash
Her mağazaya git, paranın peşine düşme
but I ain’t buying shit, bitch
ama ben bok almıyorum, orospu
Kiss my candy-painted ass
Şeker boyalı kıçımı öp
We…
Biz…


Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
B-ballin’ Uncontrollably
B-Ballin ‘Kontrolsüz
[x4]
[X4]


Yeah, yeah
Evet evet
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Evet, evet, evet, evet, evet, evet
Hit the corner liquor store
Köşe içki dükkanına git
To get Corona, tip the owners
Corona’yı almak için sahiplerine bahşiş ver
Sipped it on the way out as I dipped, I wanna rip the road up
Yolumu batırdığım gibi yolun üstüne soktum, yolu sökmek istiyorum
And I’ma hit the cinema and I’ma get the hoes,
Ve ben sinemaya vuracağım ve çapaları alacağım
When I be it, I be it, shit, anything goes
Olduğum zaman, ben olacağım, her şey yolunda
I’m ballin’ out of control, girls know I’m loaded with dough
Ben kontrolden çıkıyorum, kızlar hamurla yüklendiğimi biliyorlar.
But, shit, I’m stingy as fuck
Ama lanet olsun, ben lanet olasıyım
I’m fuckin’ stingy as hoes
Ben lanet gibi cimriyim
These bitches don’t get a crumb, and it come
Bu sürtükler bir kırıntı almazlar ve gelir.
but I’m like what up
ama ben neye benziyorum
Shut up, bitch, sit up, get up off them knees
Kapa çeneni, kaltak, otur, dizlerinden kalk
My candy paint’s enough
Benim şeker boyamam yeterli
If you’re lucky, I’ll let you hug me, but that’s all you get
Şanslıysan, bana sarılmana izin vereceğim, ama hepsi bu.
Then I’ma split, disappear, a cloud of smoke is all you see
Sonra ayrılacağım, yok olacaksın, gördüğünüz duman bulutu.
Yeah…
Evet…


Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
B-ballin’ Uncontrollably
B-Ballin ‘Kontrolsüz
[x4]
[X4]


Bitch, get the fuck out my car if we ain’t finna fuck
Orospu, lanet olası değilsek arabamı çıkar.
I’m horny as fuck, bitch, are you suckin’ my dick or what?
Lanet olsun azgınım, orospu, ya da ne sikimi emiyorsun?
I’ll fuck a chick in the butt, I really don’t give a shit
Kıçına bir piliç koyacağım, gerçekten bir bok vermiyorum
Is pretty Marshall gonna have to go choke me a bitch?
Güzel Marshall’ın beni orospudan boğması gerekecek mi?
You fuckin’ keyed up my Benz
Sen benim Benz’i kandırdın.
Bitch, I beat up my friends
Orospu, arkadaşlarımı yendim
Don’t think I won’t beat a bitch
Bir orospu dövmeyeceğimi düşünme.
I’ll kick a six-year-old in the ribs
Kaburgalarda altı yaşında bir tekme yapacağım
You fuckin’ retard, I’ll have you suckin’ farts out my seat
Lanet olasıca, seni koltuğumdan çıkarırsın
I’ll teach you not to know how to control your bowels when you eat
Yemek yediğinizde bağırsaklarınızı nasıl kontrol edeceğinizi bilmemenizi öğreteceğim
What the fuck do you think that colostomy bag is for, looks?
Sence kolostomi torbası ne işe yarar?
I ain’t waste nine bullets on you for you to not sing no hooks
Kanca söylememenin senin için dokuz mermi harcamam.
I fuckin’ take a Make a Wish Foundation patient with me
Benimle bir Dilek Vakfi Vakfi hastası alıyorum
How ’bout some coke inside of your saline solution IV?
Salin solüsyonunun içinde kokain var nasıl IV?
Turn around and use it on me
Arkanı dön ve benim üzerimde kullan
You tryna snort on my keys?
Anahtarlarımı kırmaya mı çalışıyorsun?
You fuckin’ broad, get in back, you’re comin’ to Florida with me,
Sen lanet olasıca, arkana dön, benimle Florida’ya geliyorsun,
Tell your momma I’ma drop you off at the hospital later
Annene, seni hastanede bırakacağımı söyle.
We finna make this run
Biz bu işi yapalım
Take this gun and cover me, Slater
Bu silahı al ve beni koru, Slater
And quit your…
Ve bırak da …


Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
Ballin’ Uncontrollably
Ballin ‘Kontrolsüz
B-ballin’ Uncontrollably
B-Ballin ‘Kontrolsüz
[x4]
[X4]

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/ballinuncontrollably.html