Eminem - Bad Husband

[Eminem:]
[Eminem:]
We never saw from each other’s sides, or eye to eye
Birbirimizin yanlarından ya da gözlerine hiç bakmadık
Just eye for eye, lie for lie, fight or flight
Sadece göz için göz, yalan, savaş ya da uçuş için yalan
So much baggage, need a luggage rack
Çok fazla bagaj, bir bagaj rafına ihtiyaç var
But we carry on with our public spats and our feuds
Ama kamusal alanlarımızla ve bizim suçlarımızla devam ediyoruz
Up back in the news, love taps when I dissed you
Haberleri geri aldığımda, seni senden ayırdığımda aşk muslukları
Like it was fun, actually used to run back to the booth
Eğlence gibiydi, aslında kabine geri dönüyordu
Jump back in the studio, give you a tongue lashing, then you
Stüdyoya geri dönün, size bir dil bağlama verin, sonra
Laughed at a stomach tat with the tomb stone
Mezar taşı ile mide tat güldü
It was funny back in our youth
Gençliğimizde komikti.
But then it wasn’t after we knew
Ama sonra bildiğimiz kadar değildi.
That we were done and actually through (and actually through)
Yaptığımız ve aslında (ve aslında)
But if there’s one fraction of truth
Ama eğer bir gerçek hakikat varsa
If it could be spun back I would do
Eğer döndürülseydi, yapardım
So many things different (things different)
Pek çok şey farklı (farklı şeyler)
‘Cause it was such a dumbass excuse
Çünkü böyle aptal bir bahane oldu
You hit me once and that I would use
Bana bir kez vurdun ve kullanacağım
To continue the pattern of abuse
İstismar modeline devam etmek
Why did I punch back? Girls, your dad is a scumbag, I’m confused
Neden geri yumruk attım? Kızlar, baban bir pislik, kafam karıştı
Because
Çünkü


[X Ambassadors:]
[X Elçiler:]
How come you can be a lord and a loser?
Nasıl olur da bir efendin ve kaybeden olabilirsin?
How come, how come, you can be a liar and a good father?
Nasıl oldu da, nasıl olur da, yalancı ve iyi bir baba olabilirsiniz?
A good dad, but a bad husband
İyi bir baba ama kötü bir koca
Why are you a good father?
Neden iyi bir babasın?
A great dad, but a bad husband
Harika bir baba ama kötü bir koca


[Eminem:]
[Eminem:]
You were the beat I loved with a writer’s block
Yazarın bloğuyla sevdiğim ritmiydin
The line that’s hot, that I forgot
Sıcak olan hatrı unuttum
We laughed a little, cried a lot
Biraz güldük, çok ağladı
I’ll never forget when you came home and you held Hailie
Eve geldiğinde asla unutmayacağım ve Hailie’yi tuttun
Day before you went to jail and daily
Hapse ve gününe gitmeden önceki gün
How we’d wait for that mail lady
O posta hanımını nasıl beklerdik?
Or by the phone for Mom to call
Veya annemin arayacağı telefonla
And I watched you pull yourself up and we decided on
Ve ben seni çektiğini izledim ve karar verdik
Givin’ it one more try despite it all
Her şeye rağmen bir deneyin
You’re my lightning rod when my sky gets dark
Benim gökyüzüm karanlık olduğunda benim yıldırım çubuğumsun
I’m your shiny rocks in that tiny box
Ben bu küçük kutudaki parlak kayalarınım
When we tied the knot, when we broke the knot
Düğümü bağladığımız zaman, düğümü kırdığımızda
Every line we crossed we were supposed to not
Geçtiğimiz her satırda olmamamız gerekiyordu.
Every time we fought, the insults, they got… thrown too far
Ne zaman kavga ettiğimiz, hakaretler, onlar… çok ileri atıldılar
Words that we said that we didn’t mean
Demek istediğimiz kelimeler
The words that we meant that we didn’t say
Söylemediğimiz sözler
The ones that we thought that we shoulda said
Konuştuğumuzu söylediler
Letters written that we coulda read
Coulda okuduğumuz mektuplar
Which maybe woulda lead to some good instead
Bunun yerine belki iyi bir şeyler yaratabilir
And had this put to bed
Ve bu yatağa koymuştu
But I’d be lyin’ still if I said I wasn’t sittin’ here askin’ myself
Ama yine de kendim gibi durmayacağımı söylediysem yalan söylüyordum


[X Ambassadors (Eminem):]
[X Elçileri (Eminem):]
How come you can be a lord and a loser?
Nasıl olur da bir efendin ve kaybeden olabilirsin?
How come, how come, you can be a liar and a good father?
Nasıl oldu da, nasıl olur da, yalancı ve iyi bir baba olabilirsiniz?
A good dad, but a bad husband
İyi bir baba ama kötü bir koca
Why are you a good father?
Neden iyi bir babasın?
A great dad, but a bad husband ([Hailie:] Dad) (you said)
Harika bir baba, ama kötü bir koca ([Hailie:] Baba) (dedin)
Forever be a hero in my eyes (I reply)
Sonsuza dek gözümde bir kahraman olmalıyım (cevap veriyorum)
But there’s always another side to a good father
Ama her zaman iyi bir babanın başka bir tarafı vardır.
A great dad, but a bad husband
Harika bir baba ama kötü bir koca


[Eminem:]
[Eminem:]
We brought out the worst in each other
Birbirimizdeki en kötüleri çıkardık
Someone had to make the sparring end
Birisi fikir tartışması yapmak zorunda kaldı
‘Cause I loved you, but I hated that me
Çünkü seni sevdim ama ondan nefret ettim
And I don’t wanna see that side again
Ve o tarafı tekrar görmek istemiyorum
But I’m sorry, Kim
Ama üzgünüm Kim
More than you could ever comprehend
Hiç anlayabileceğinizden daha fazla
Leavin’ you was fuckin’ harder than
Leavin ‘lanet daha zor oldu
Sawing off a fuckin’ body limb
Lanet olası vücut uzuvlarını kesmek
Once upon a time where all we had
Bir zamanlar sahip olduğumuz bir zaman
Maybe that’s what drew us
Belki de bu bizi çizdi.
To each other, it was true love
Birbirimize gerçek aşktı
Shit, we never knew was possible
Kahretsin, asla bilmiyorduk mümkün oldu
We might have loved each other too much
Birbirimizi çok sevmiş olabiliriz.
And maybe that’s what made us do what
Ve belki de bu bizi ne yaptı?
We did to each other, all the screw-ups
Birbirimize yaptık, tüm vidalar
‘Cause you always thought that you was
Çünkü sen her zaman olduğunu düşündün
More in love with me
Bana daha fazla aşık
And I was thinkin’ I was more in love than you was
Ve ben daha çok aşık olduğumu düşünüyordum.
For all the times that we thought it worked
Çalıştığını düşündüğümüz tüm zamanlar için
‘Til we saw how wrong we were
Ne kadar yanlış olduğumuzu gördük.
When the dust settles now and all the dirt
Toz şimdi ve tüm kirleri çökerttiğinde
If I touch the rawest nerve
Rawest sinirine dokunursam
All I want is for us not to hurt
Tek istediğim, incitmememiz.
And it’s been an exhaustive search to find the words
Ve kelimeleri bulmak için kapsamlı bir arama oldu.
But I just heard “Mockingbird”
Ama daha yeni duydum “alaycı kuş”
And got the urge to jot some verses and thoughts
Ve bazı ayetler ve düşünceler dile getirme dürtüsü var
The purpose was not to stir up or open wounds
Amaç yaraları açmak ya da açmak değildi
I’ve caused a few and so have you
Bir kaç neden oldum
Or argue whose fault it was
Ya da kimin suçu olduğunu tartış.
Partly yours, partly mine, but really no one’s
Kısmen seninki, benimki, ama gerçekten kimsenin yok
This is so tough, I’m gettin’ choked up
Bu çok zor, boğuldum.
Oh fuck it, we both suck
Lanet olsun, ikimiz de emmek
We broke up, got back together
Ayrıldık, tekrar bir araya geldik
We both thought we had forever
İkimiz de sonsuza kadar yaşadığımızı düşündük.
Not bad people, just bad together
Kötü insanlar değil, sadece birlikte kötü
We were so nuts, backstabbed each other
Çok kurnazdık, birbirimizi destekledik
Another blow struck, but there’s no duckin’ this blow
Başka bir darbe düştü, ama bu darbe yok
‘Cause it’s over and it’s closure
Çünkü bitti ve kapanıyor
But I’m not so sure how to close this
Ama bunu nasıl kapatacağımı pek emin değilim
I just don’t know how some people can be so good
Sadece bazı insanların nasıl iyi olabileceğini bilmiyorum
At one thing and so fucked at a whole nother
Bir şeyde ve bütün bir çılgınlığı becerdin
Shit, it’s no wonder
Kahretsin, hiç merak değil


[X Ambassadors (Eminem):]
[X Elçileri (Eminem):]
How come, how come, you can be a lord and a loser?
Nasıl oldu da, nasıl oldu da, bir lord ve kaybeden olabilirsin?
How come, how come, you can be a liar and a good father?
Nasıl oldu da, nasıl olur da, yalancı ve iyi bir baba olabilirsiniz?
A good dad, but a bad husband
İyi bir baba ama kötü bir koca
Why are you a good father?
Neden iyi bir babasın?
A great dad, but a bad husband ([Hailie:] Dad) (you said)
Harika bir baba, ama kötü bir koca ([Hailie:] Baba) (dedin)
Forever be a hero in my eyes (I reply)
Sonsuza dek gözümde bir kahraman olmalıyım (cevap veriyorum)
But there’s always another side to a good father
Ama her zaman iyi bir babanın başka bir tarafı vardır.
A great dad, but a bad husband
Harika bir baba ama kötü bir koca

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/badhusband.html