Eminem - Ass Like That

The way you shake it, I can’t believe it
Salladığın şekilde inanamıyorum.
I ain’t never seen an ass like that
Hiç böyle bir eşek görmedim
The way you move it, you make my pee-pee go
Hareket etmen, işeme bak
Doing, doing, doing
Yapmak, yapmak, yapmak


I don’t believe it, it’s almost too good to be true
İnanmıyorum, gerçek olamayacak kadar iyi
I ain’t never seen an ass like that
Hiç böyle bir eşek görmedim
The way you move it, you make my pee-pee go
Hareket etmen, işeme bak
Doing, doing, doing
Yapmak, yapmak, yapmak


The way she moves she’s like a belly-dancer
Hareket ettiği gibi bir dansöz gibi.
She’s shaking that ass to the new Nelly jams
Yeni Nelly reçellerine o kıçını sallıyor
I think someone’s at the door
Sanırım biri kapıda
But I don’t think I’mma answer
Ama ben sanırım cevap veremiyorum
Police saying “freeze”
Polis “dondur” diyor
Doing, doing, doing
Yapmak, yapmak, yapmak
What do you mean “freeze”?
Ne demek “dondurmak”?
Please, I’m a human being, I have needs
Lütfen, ben bir insanım, ihtiyaçlarım var
I’m not done, not ’til I’m finished peeing
İşim bitmedi, işim bitene kadar değil
I am not resisting arrest, I am agreeing Mr. Officer
Tutuklamaya direnmiyorum, Sayın Memur’a katılıyorum
I’m already on my knees
Ben zaten dizlerimin üzerindeyim
I can’t get on the ground any further, it’s impossible for me
Daha fazla yere çıkamam, benim için imkansız.
And do not treat me like a murderer, I just like to pee, pee, pee
Ve bir katil gibi davranma, sadece işemeyi, işemeyi, işemeyi seviyorum
Yes, I make R&B, I sing song it go
Evet, R & B’yi yapıyorum, şarkı söylüyorum
Ring-a-chong, a-ching-chong-chong-chong-ching
Ring-a-chong, bir-ching-chong-chong-chong-ching
Psych, I joke, I joke, I keed, I keed
Psych, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum, ben keed, keed
If I offend I’m sorry, please, please forgive
Eğer üzgünsem özür dilerim, lütfen affet
For I am Triumph, the Puppet Dog, I am a mere puppet
Zafer olduğum için, Kukla Köpek, ben sadece bir kuklayım
I can get away with anything I say and you will love it
Söylediğim her şeyden kurtulabilirim ve seveceksin


The way you shake it, I can’t believe it
Salladığın şekilde inanamıyorum.
I ain’t never seen an ass like that
Hiç böyle bir eşek görmedim
The way you move it, you make my pee-pee go
Hareket etmen, işeme bak
Doing, doing, doing
Yapmak, yapmak, yapmak


Jessica Simpson, looks oh so temptin’
Jessica Simpson, çok ateşli görünüyor
Nick I ain’t never seen an ass like that
Nick hiç böyle bir kıç görmedim
Every time I see that show on MTV my pee-pee goes
MTV’deki bu gösteriyi her gördüğümde işemem gider
Doing, doing, doing
Yapmak, yapmak, yapmak


Mary-Kate and Ashley used to be so wholesome
Mary-Kate ve Ashley çok sağlıklıydı.
Now they’re getting older, they’re starting to grow bum-bums
Şimdi yaşlanıyorlar, serseriler olmaya başlıyorlar.
I go to the movies and sit down with my pop-corn
Filmlere gidip pop-corn’ımla oturuyorum.
Police saying “freeze”
Polis “dondur” diyor
Doing doing doing
Yapmak, yapmak, yapmak
What do you mean “freeze”?
Ne demek “dondurmak”?
Geez, I just got my seat
Geez, az önce oturduğum yer
I have ticket, look, I put it away my zipper’s zipped
Biletim var, bak, fermuarımı sıkıştırdım
Please do not remove me from this movie theater please
Lütfen beni bu sinema salonundan kaldırmayın lütfen
I did not even get to see Mary-Kate’s shower scene
Mary-Kate’in duş sahnesini bile görmedim.
I didn’t mean to be obscene or make a great big scene
Müstehcen olmak ya da büyük bir sahne yapmak istemedim
And don’t treat me like I’m Pee-wee Herman, this movie’s PG
Ve bana işeme devam etmeyeyim, Pee-wee Herman, bu filmin PG’si
Mr. Officer, I demand to see my attorney
Bay Memur, avukatımı görmeyi talep ediyorum
I will simply plead innocent, cop a plea and be free
Sadece masumlara yalvarırım, bir savunma yapın ve özgür olun.
Free, yes, free, right back on the streets
Ücretsiz, evet, bedava, hemen sokaklarda
What you mean my lawyer’s with Michael, he’s too busy?
Avukatım Michael’la ne demek istiyorsun, o çok mu meşgul?
I am Triumph, Britney Spears has shoulders like a man
Ben Triumph, Britney Spears’ın bir erkek gibi omuzları var
And I can say that and you’ll laugh ’cause there’s a puppet on my hand
Ve bunu söyleyebilirim ve güldün çünkü elimde bir kukla var.


The way you shake it, I can’t believe it
Salladığın şekilde inanamıyorum.
I ain’t never seen an ass like that
Hiç böyle bir eşek görmedim
The way you move it, you make my pee-pee go
Hareket etmen, işeme bak
Doing, doing, doing
Yapmak, yapmak, yapmak


Hilary Duff is not quite old enough so
Hilary Duff yeterince yaşlı değil
I ain’t never seen a butt like that
Hiç böyle bir popo görmedim
Maybe next year I’ll say ass and she’ll make my pee-pee go
Belki gelecek yıl kıçını söylerim ve çişimi yaparım
Doing, doing, doing
Yapmak, yapmak, yapmak


The way she moves she dances like a go-go
Hareket ettiği gibi bir go-go gibi dans ediyor
In that video she sings, “Get out, you bozo.
O videoda, “Çık dışarı, sen bozok.
I need a new boyfriend.” Hi. My name is JoJo.
Yeni bir erkek arkadaşa ihtiyacım var. “Merhaba. Benim adım JoJo.
Police saying “freeze”
Polis “dondur” diyor
Doing, doing, doing
Yapmak, yapmak, yapmak
What do you mean “freeze”?
Ne demek “dondurmak”?
My computers will be seized and my keys to my ranch
Bilgisayarlarıma ve çiftliğime anahtarlarımı teslim alacak
I just bake cookies, Mr. Officer, looky, take a whiff of this
Sadece kurabiyeleri pişirdim, Bay Memur, bak, bunun bir kokusunu al
Here, I make Jesus juice, take a sip of this
Burada, İsa suyu yaptım, bunun bir yudum al
Nobody is safe from me, no not even me
Kimse bende güvende değil, ben bile yok
I don’t even know if I can say the word “pee-pee”, “pee”
“Çiş-çiş”, “çiş” kelimesini söylesem bile bilmiyorum
On the radio, but I think I did
Telsizde sanırım yaptım
Janet, is that a breast? I think I just saw a tit
Janet, bu bir meme mi? Sanırım bir tit gördüm
Psych, I joke, I joke, I keed, I keed
Psych, şaka yapıyorum, şaka yapıyorum, ben keed, keed
I don’t think my joke is working, I must flee quick
Şaka yaptığımı sanmıyorum, çabuk kaçmalıyım.
Get to the chopper, everybody get out
Helikoptere git, herkes dışarı çıksın
I am not Triumph, I am Arnold, get down
Ben zafer değilim, ben Arnold, aşağı inin


The way you shake it, I can’t believe it
Salladığın şekilde inanamıyorum.
I ain’t never seen an ass like that
Hiç böyle bir eşek görmedim
The way you move it, you make my pee-pee go
Hareket etmen, işeme bak
Doing, doing, doing
Yapmak, yapmak, yapmak


So Gwen Stefani, will you pee-pee on me please?
Gwen Stefani, lütfen bana işeyecek misin lütfen?
I ain’t never seen an ass like that
Hiç böyle bir eşek görmedim
‘Cause the way you move it, you make my pee-pee go
Çünkü sen onu hareket ettir, benim işimi yap
Doing, doing, doing
Yapmak, yapmak, yapmak


What the fuck is wrong with you?
Senin sorunun ne?

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/asslikethat.html