Eminem - Almost Haunted

I stuck my dick in this game like a rapist
Bu oyunda bir rapist gibi aletimi taktım
They call me Slim Roethlisberger
Bana Slim Roethlisberger diyorlar.
I go bezerker than a fed-up post-office worker
Memnuniyetçi bir postane çalışanından daha iyi olurum.
A merk her with a Mossberg
Bir Mossberg ile onu bir merk
I’m pissed off get murdered
Sinirlendim öldürülürüm
Like someone took a ketchup squirter
Birisi bir ketçap squirter aldı gibi
Squirted a frankfurter
Bir frankfurter squirted
For a gangster you shoulda shit your pants
Bir gangster için pantolonunu salla.
When you saw the chainsaw get to waving
Zincir testerenin dalga geçtiğini gördüğünde
Like a terrible towel
Korkunç bir havlu gibi
I faced her around
Onunla yüzleştim
But his fangs come out
Ama dişleri dışarı çıktı
Get your brains blown out
Beynini havaya uçurun
That’s what I call blowing your mind
Ben fikrini patlatmaya çağırıyorum
When I come back
Geldiğimde
Like nut on your spine
Omurganızdaki fındık gibi
I’m a thumb tack
Ben bir başparmak tack
That you slept on son
Oğlu üzerinde uyudun
Now here I come screaming attack like I just stepped on one
Şimdi buraya bir adım attığım gibi saldırmaya geldim
Low on the totem till he showed ’em
Onları gösterene kadar totem üzerinde düşük
Defiance, giant scrotum
Defiance, dev skrotum
He don’t owe them bitches shit
Onlara lanet boktan değil
His bridges, he out grow’d em
Köprüler, dışarı çıktı


[Taylor]
[Taylor]
Come on, come on don’t leave me like this
Hadi, hadi beni böyle bırakma
I thought I had you figured out
Senin anladığımı düşündüm.
Something’s gone terribly wrong
Bir şey çok yanlış gitti
You’re all I wanted
Sen benim istediğim teksin


Come on, come on don’t leave me like this
Hadi, hadi beni böyle bırakma
I thought I had you figured out
Senin anladığımı düşündüm.
Can’t breath whenever you gone
Gittiğin zaman nefes alamıyorum
Can’t turn back now, I’m haunted
Şimdi geri dönemem, perili


I’m back for revenge
İntikam için geri döndüm
I lost a battle that ain’t happening again
Bir daha olmamış bir savaşı kaybettim
I’m at your throat like strep
Strep gibi boğazındayım
I step, strapped with a pen
Adım, bir kalemle bağladım
Metaphors wrote on my hand,
Metaforlar elime yazdı.
Someone distorted my mint
Birisi darphanemi çarptı
Read some I wrote on a napkin
Bir peçete üzerine yazdığım bazı yazıları okuyun
I do what I have to to win
Kazanmak zorunda olduğum şeyi yapıyorum
Pull at it all stops, any who touch a mic prior’s
Her duruşa çek, önce mikrofona dokunan herkes
Not even Austin Powers, how the fuck are they Mike Meyers
Austin Powers bile değil, nasıl olur da Mike Meyers.
And tell that psycho to pass the torch
Ve o psikoya meşaleyi geçmesini söyle
To the whack before I take a shit in his Jack-O-Lantern
Jack-O-Lantern’inde bir bok almadan önce vurmak için
And smash it on his porch
Ve onu verandasında parçalamak
Now get off my dick
Şimdi aletimi bırak
Dick’s too short a word for my dick
Dick benim aletim için çok kısa bir kelime
Get off my antidisestablishmentariani sm, you prick
Antidisestablishmentariani sm’den çık, seni sersem!
You call me the champ; call me the space shuttle destroyer
Bana şampiyonu diyorsun; uzay mekiği destroyerini ara
I just blew up the challenger, matter fact I need a lawyer
Ben sadece meydan okuyucuyu havaya uçurdum, aslında bir avukata ihtiyacım var
I displaced my clause with enough plaster
Mademimi yeterli sıva ile yerinden ettim
To make a cast beat his ass naked and peed in his corner like burn choyder
Bir döküm yapmak için kıçını çıplak dövmek ve yanık koruyucusu gibi köşesinde işemek
You’re the Eminem backwards, you’re mini-me
Eminem geriye doğru sensin, sen benimsin.
See he’s in a whole nother weight class
Tamamen bir ağırlık sınıfında olduğunu gör
He smokes your BB’s you beat back bullets
Senin BB’lerini içiyor, mermileri geri dövdün.
You’re full of it; you were just in his CD’s
Onunla dolusun; sadece onun CD’sindeydin
Left at Infinite, now he’s back like someone pissed in his wheaties
Sonsuza sola, şimdi de onun buğdayında kızgın biri gibi geri döndü
No peace treaties, he’s turned into a beast
Barış antlaşması yok, bir canavara dönüştü
His new Slim Shady EP’s got the attention of the mighty D. R. E
Yeni Slim Shady EP’leri, güçlü DR E’nin dikkatini çekti


I’m haunted I’m dead your gone
Ben perili oldum senin öldün


Come on, come on don’t leave me like this
Hadi, hadi beni böyle bırakma
I thought I had you figured out
Senin anladığımı düşündüm.
Something’s gone terribly wrong
Bir şey çok yanlış gitti
Won’t finish what you started
Başladığınız şeyi bitirmeyecek


Come on, come on don’t leave me like this
Hadi, hadi beni böyle bırakma
I thought I had you figured out
Senin anladığımı düşündüm.
Can’t breath whenever you gone
Gittiğin zaman nefes alamıyorum
Can’t go back, I’m haunted
Geri dönemem, perili


Oooooh
oooooh


You and I walk a fragile line
Sen ve ben kırılgan bir çizgide yürüyorum
I have known it all this time
Tüm bu zamanı biliyordum.
Never ever thought I’d see it break.
Asla kırıldığını düşünürdüm.
Never thought I’d see it
Asla görmeyi düşünmemiştim

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/almosthaunted.html