Eminem - 8 Mile Freestyle Pt.III vs “Papa Doc”

Now everybody from the 313
Şimdi 313’ten herkes
Put your motherfucking hands up and follow me
Orospularını yukarı kaldır ve beni takip et.
Everybody from the 313
313’ten herkes
Put your motherfucking hands up
Anne ellerini yukarı kaldır
Look, look
Bak bak


Now while he stands tough
Şimdi sert dururken
Notice that this man did not have his hands up
Bu adamın ellerini almadığına dikkat edin
This free world got you gassed up
Bu özgür dünya seni toparladı
Now who’s afraid of the big bad wolf
Şimdi kim büyük kötü kurttan korkuyor


1, 2, 3 and to the 4
1, 2, 3 ve 4’e
1 Pac, 2 Pac, 3 Pac, 4
1 Pac, 2 Pac, 3 Pac, 4
4 Pac, 3 Pac, 2 Pac, 1
4 Pac, 3 Pac, 2 Pac, 1
You’re Pac, he’s Pac, you’re Pacs: none
Sen Pac’sin, o Pac, sen Pacs’sin: yok


This guy ain’t no motherfucking MC,
Bu adam orospu çocuğu değil,
I know everything he’s got to say against me,
Bana karşı söyleyecek herşeyi biliyorum.
I am white, I am a fucking bum,
Ben beyazım, lanet bir serseriyim.
I do live in a trailer with my mom,
Annemle beraber bir karavanda yaşıyorum.
My boy Future is an Uncle Tom.
Oğlum Gelecek bir Tom Amca.
I do got a dumb friend named Cheddar Bob
Cheddar Bob adlı aptal bir arkadaşım var.
Who shoots himself in his leg with his own gun,
Bacağında kendini kendi silahıyla vuruyor,
I did get jumped by all 6 of you chumps
6 tane senden aldım.
And Wink did fuck my girl,
Ve Wink kızımı becerdi,
I’m still standing here screaming, “Fuck the free world!”
Hala burada duruyorum, “Özgür dünyayı becer!”
Don’t ever try to judge me, dude
Beni yargılamaya çalışma, ahbap
You don’t know what the fuck I’ve been through
Sen neyden geçtiğimi bilmiyorsun


But I know something about you
Ama senin hakkında bir şey biliyorum
You went to Cranbrook. That’s a private school
Cranbrook’a gittin. Bu özel bir okul
What’s the matter, dawg? You embarrassed?
Sorun ne, değil mi? Utandın mı?
This guy’s a gangster? His real name’s Clarence
Bu adam gangster mi? Gerçek adı Clarence


And Clarence lives at home with both parents
Ve Clarence evde her iki ebeveynle birlikte yaşıyor
And Clarence’s parents have a real good marriage
Ve Clarence’ın ebeveynlerinin gerçekten iyi bir evliliği var.
This guy don’t wanna battle, he’s shook
Bu adam savaşmak istemiyor, salladı
‘Cause ain’t no such things as half-way crooks
Çünkü yarım tip dolandırıcı gibi bir şey yok
He’s scared to death
Ölüme korkuyor
He’s scared to look
Bakmaktan korkuyor
In his fucking yearbook,
Lanet yıllığında,
Fuck Cranbrook
Siktir et Cranbrook


Fuck a beat, I go a capella
Bir sikiş canım, ben bir capella gidiyorum
Fuck a Papa Doc, fuck a clock, fuck a trailer,
Babamı becermen, saatini siktir et, treylerimi becer,
fuck everybody
herkesi becer
Fuck y’all if you doubt me
Beni şüphe ediyorsan herkese merhaba
I’m a piece of fucking white trash, I say it proudly
Ben beyaz çöplüğün bir parçasıyım, gururla söylüyorum
And fuck this battle, I don’t wanna win, I’m outty,
Ve bu savaşı becer, ben kazanmak istemiyorum, ben kırdayım.
Here, tell these people something they don’t know about me.
Bu insanlara benim hakkımda bilmedikleri bir şey söyle.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/8milefreestyleptiiivspapadoc.html