Eminem - 50 Ways

[Verse 1:]
[Ayet 1:]
You probably gonna think that I’m talking about you and you goddamn right I am
Muhtemelen senin hakkında konuştuğumu düşünürsün ve lanet olsun doğru
look at you, this is the minimal I could diss you
Sana bak, bu sana en ufak bir şey diyebilirim
subliminally, but I think criminal instinct
bilinçaltında ama bence ceza içgüdüsü
has pushed me to the brink, my pussy does it stink
beni eşiğine itti, benim kedi kokuyor
he still loves me cause he puts me in his ink
beni hala seviyor çünkü beni mürekkebine atıyor
he does, doesn’t he, still is, isn’t he?
Yapmıyor, değil mi, değil mi?
Nah, I’m just playing tug of war with his heart cause he misses me
Hayır, sadece kalbiyle savaş römorkörünü oynuyorum çünkü beni özlüyor
I can still fuck him and leave him whenever I feel frisky
Ben hala onu becerebiliyorum ve her ne zaman kendimi berbat hissediyorum
and there’s no risk of disease cause he ain’t with anyone is he?
ve hastalık riski yok çünkü o kimseyle değil?
this bitch really thinks she can get me
bu kaltak beni gerçekten alabileceğini düşünüyor
if she still wants me, driving across country
eğer hala beni istiyorsa, ülke genelinde sürmek
strapped him to the front seat, missing all the front teeth
ön dişleri ona bağladı, ön dişleri kaçırdı
thinking to herself when’s the next time he’s gonna punch me?
Bir dahaki sefere bana ne zaman yumruk atacak?
I told this cunt she’s gonna over-do it once
Bu pisliğe bir keresinde fazla yapacağını söyledim.
and once she does, she’ll be stuffed up in a trunk
ve bir kez yaparsa, bir bagaja doldurulur
crunch, he scrunched her up in a ball
crunch, onu bir topun içine sıkıştırdı
bunched up nice and comfy
güzel ve rahat toplu
fuck around get dumped up in a lake ‘fore you dump me
Etrafında lanet olsun bir gölde terkedilmişsin
you cunning little cunt, deceitful witch
seni kurnaz küçük amcık, aldatıcı cadı
you thought you had me, ’till my shrink told me this
Bana sahip olduğunu düşündün, ‘büzüğüm bana bunu söylemene kadar


[Hook:]
[Kanca:]
The problem is all inside your head she said to me
Sorun kafanın içindeydi, bana dedi ki
The answer is easy if you take it logically
Mantıklı bir şekilde alırsanız cevap kolaydır
I’d like to help you in your struggle to be free
Özgür olmak için mücadelede sana yardımcı olmak isterim
There must be 50 ways to leave your lover
Sevgilinizi bırakmanın 50 yolu olmalı.


[Verse 2:]
[Verse 2:]
I feel like a serial killer
Seri katil gibi hissediyorum
I keep dumping bodies in the lake, Imma get caught and sent up the river
Gölde çöplükler biriktiririm, Imma yakalanır ve nehre yollanır.
I shiver when I think of the company I keep
Tuttuğum şirketi düşündüğümde titriyorum
how do I know she ain’t gonna kill me when I sleep?
Uyurken beni öldürmeyeceğini nasıl bilebilirim?
I shriek, every time she hands me something to drink
Her seferinde bana bir şeyler içmek için elimden geleni yaparım
sex kept us together, when we slept together everything
seks hep birlikte uyuduğumuzda bizi bir arada tuttu
was all better, she made me feel like a king
daha iyiydi, beni bir kral gibi hissettirdi
slowly, she began lowering my self-esteem
yavaşça, öz saygımı düşürmeye başladı
she go to the club and not answer the phone when I call her
O kulübe gidip onu aradığımda telefona cevap vermiyor
and I just bought her a truck for 50,000 dollars
ve onu 50,000 dolar karşılığında bir kamyon aldım.
accused me of doing drugs and screaming “holla”
beni uyuşturucu ve “holla” diye bağırmakla suçladı
then I find a bag of coke on her, some marijuana
sonra ona bir torba kola buldum, biraz esrar
and all I know is every time I go
ve tek bildiğim her gittiğimde
to them hiding spots, wherever she hides her blow
Onlara her şeyi sakladığı yerde saklıyorlar.
the little bags of dope, there was a pile of coke
Uyuşturucunun küçük torbaları, bir kok kokusu vardı
that’s growing smaller, and that was just a while ago
Bu daha küçük büyüyor ve bu sadece bir süre önce
and I wouldn’t even let on like I know
ve bildiğim gibi izin vermezdim
what was I supposed to do, call her out on it? we just argue
Ne yapmam gerekiyordu, onu çağırır mı? sadece tartışıyoruz
say she put it down on purpose and flipped the whole script
Bunu amacına indirdi ve tüm senaryoyu ters çevirdi
ooh she’s a manipulative evil bitch
oo o bir manipülatif kötü kaltak
a cunning little cunt, little deceitful witch
Kurnaz küçük pislik, küçük aldatıcı cadı
she thought she had me, ’till my shrink told me this
Bana sahip olduğunu düşündü, ‘küçüğüm bana bunu söyleyene kadar


[Hook:]
[Kanca:]
The problem is all inside your head she said to me
Sorun kafanın içindeydi, bana dedi ki
The answer is easy if you take it logically
Mantıklı bir şekilde alırsanız cevap kolaydır
I’d like to help you in your struggle to be free
Özgür olmak için mücadelede sana yardımcı olmak isterim
There must be 50 ways to leave your lover
Sevgilinizi bırakmanın 50 yolu olmalı.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/50ways.html