Eminem - 3 Verses

I’m the illest rapper to hold a cordless
Akülü tutmak için en berbat rapçiyim
Patrolling corners
Devriye köşeleri
Looking for hookers to punch in the mouth with a roll of quarters
Çırpıcı bir rulo ile ağızda delmek için fahişe arıyorsunuz
I’m meaner in action
Hareket halindeyim
Than Rosco beating James Tarteenyer (?)
Rosco’dan James Tarteenyer’ı yenerek (?)
And smackin his back with vacuum cleaner attachments
Ve elektrikli süpürge ataşmanları ile sırtı smackin
I grew up in the wild hood
Ben vahşi kukuleta büyüdüm
As a hazardous youth
Tehlikeli bir gençlik olarak
With a fucked up childhood
Becerdin çocukluk ile
That I used as an excuse
Bir mazeret olarak kullandım
And aint shit changed
Ve hiç bir şey değişmedi
But kept the same mindstate
Ama aynı zihniyeti korudu
Since the third time that I failed 9th grade
Üçüncü sınıftan beri 9. sınıfta başarısız oldum
You probably think that I’m a negative person don’t be so sure of it
Muhtemelen negatif bir insan olduğumu düşünmüyorsun, bundan emin olma
I don’t promote violence I just encourage it
Ben şiddeti teşvik etmiyorum sadece teşvik ediyorum
I laugh at the sight of death
Ben ölümün karşısında gülüyorum
As I fall down a cement flight of steps
Adımların çimento uçuşuna düştüğümde
And land inside a bed of spider webs
Ve örümcek ağlarının bir yatağının içine iniş
So throw caution to the wind
Rüzgara dikkat edin
You and a friend
Sen ve bir arkadaş
Can jump off of a bridge and if you live, do it again
Köprüden atlayabilir ve eğer yaşıyorsan tekrar yap
Shit, why not? Blow your brain out
Kahretsin, neden olmasın? Beynini üfle
I’m blowing mine out
Benimkini dışarı üfliyorum
Fuck it, you only live once you might as well die now
Siktir et, sadece bir kez ölürsen şimdi ölürsün


It’s only fair to warn
Sadece uyarmak adil
I was born with a set of horns
Bir dizi boynuzla doğdum
And metaphors attached to my damn umbulical cord
Ve umarımsal kordonuma bağlı metaforlar
Warlord of rap little bastard with a two by four board
İki küçük tahta ile rap küçük piç kurucusu
That smashed into your Honda Accord
Bu senin Honda Accord’a çarptı.
With a 4 door Ford
4 kapı Ford ile
But I’m more toward droppin an accapella
Ama ben bir accapella bırakmaya daha doğruyım
And choppin’ a fella
Ve çıldırmış bir adam
To mozarella
Mozarella’ya
Worse than a hellacopta propella
Bir hellacopta propelladan daha kötüsü.
Got you locked in the cella
Cella’da kilitlendin mi?
With your skeleton showing
İskelet gösteriliyor
Developing anorexia
Anoreksiya geliştirmek
While I’m standin next to ya
Ben yanında dururken
Eating a full course meal watching you starve to death
Açlıktan ölmeyi seyretmek için tam bir yemek yemek yeme
With an IV in your veins
Damarlarında bir IV ile
Feeding you liquid darvicet
Sıvı darviket seni besliyorum
Pumping you full of drugs
İlaçlarla dolu pompalamak
Pull the plugs
Fişleri çekin
On the gunshot victims full of bullet slugs
Mermi sümüklü böceklerle dolu silahlı kurbanlarda
Who were picked up in an ambulance
Bir ambulanstan kimler alındı
And driven
Ve tahrik
To receiving with the asses ripped outta they pants
Eşek ile almak için onlar dışarı yırtık pantolon
And given
Ve verilen
A less than 20 percent chance
Yüzde 20’den az şans
Of living
Yaşamak
Have a possible placement
Olası bir yerleşim var
It’s a hospital patient
Bu bir hastane hastası
Storing the dead bodies in grandma’s little basement
Büyükannenin küçük bodrumundaki cesetlerin saklanması
Doctor Kevorkian has arrived
Doktor Kevorkian geldi
To perform an autopsy on you while you scream “I’M STILL ALIVE!”
Çığlık attığınız sırada bir otopsi yapmak için “BENİM STILL ALIVE!”
Driving a rusty scalpel in through the top of your scalp
Kafa derisinin üst kısmından paslı bir neşter kullanmak
And pulling your adams apple out through your mouth
Ve adamın elmalarını ağzından çekerek.
Better call the fire department
İtfaiyeyi daha iyi ara
I’ve hired a arson
Kundaklama yaptım
To set fire to carpet
Halıya ateş açmak
And burn up your entire apartment
Ve tüm daireni yak.
I’m a liar to start shit (?)
Ben boktan başlamak için yalancıyım (?)
Got your bitch wrapped around my dick
Kalbimi aletimin etrafına sardım
So tight you need a crobar to pry her apart wit
O kadar sıkı ki onu ayrı zekâsı için bir crobar lazım


Met a retarded kid named Greg with a wooden leg
Greg adında tahta bir ayağı olan gecikmiş bir çocukla tanıştı
Snatched it off and beat him over the fucking head with the peg
Yakaladı ve peg ile onu lanet kafanın üzerinde dövdü
Go to bed with the keg wake up with the 40
Fıçı ile yatağa git ve 40’la uyan.
Mixed up with Alka Seltzer and Formula 44D
Alka Seltzer ve Formula 44D ile karıştırıldı
Fuck an acid tab I’ll strap the whole sheet to my forehead
Bir asit sekmesi canıyım Tüm kağıdı alnıma takacağım
Wait until it absorbed in and fell to the floor dead
Emilene ve ölü yere düşene kadar bekle
No more said case closed end of discussion
Artık söz konusu dava kapalı tartışma konusu yok
I’m blowin up like spontaneous human combustion
Ben kendiliğinden yanma gibi havaya uçuyorum
Leaving you in the aftermath of holocaust and traumas
Seni soykırım ve travmaların ardından bırakıyorum.
Cross the bombas (?)
Bombaları geç (?)
We blowin up your house killing your parents
Evini havaya uçurup eve götürüyoruz.
and coming back to get your foster mommas
ve koruyucu annelerinizi almak için geri geliyor
And I’m as good at keeping a promise as Nostradamus
Ve Nostradamus olarak bir söz tutmakta iyiyim
Cause I aint making no more threats
Çünkü daha fazla tehdit oluşturmadım
I’m doing drivebys in tinted Corvettes on Vietnam war vets
Vietnam savaş vagonu üzerine renkli Corvettes’de araba sürüyorum
I’m more or less sick in the head
Kafamda az ya da çok hastayım
Maybe more cause I smoked crack (?)
Belki daha fazla neden çatlak füme (?)
today, yesterday, and the day before sabbath
bugün, dün ve sabbathtan önceki gün
Walk the block with a labrador
Bir labrador ile bloğu yürü
Strapit more corral for war than El Salvador
El Salvador’dan daha savaş için daha çok corral
Foul style galore
Faul tarzı bolca
Verbal cow manure
Sözlü inek gübresi
Coming together like the eyebrow on Al B. Sure
Al B.’de kaş gibi birlikte geliyor

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/3verses.html