Eminem - 3 A.M.

Oh oh oh oh oh ooh
Oh oh oh oh oh ooh


There is no escaping….
Kaçış yok ….
There’s no place to hide….
Saklanacak yer yok.
You scream, “Someone save me?”
Çığlık atıyorsun, “Birisi beni kurtarabilir mi?”
But they don’t pay no mind…
Ama akıllarını ödemiyorlar …
Goodbye!
Güle güle!


You’re walkin’ down a horror corridor
Bir korku koridorundan aşağı iniyorsun
It’s almost 4 in the morning and you’re in a
Sabahın neredeyse 4’ü var ve bir
Nightmare, it’s horrible
Kabus, korkunç
Right there’s the coroner
Doğru, koroner var
Waiting for ya to turn the corner so he can corner ya
Köşeyi çevirmek için seni beklemek için bekliyorum
You’re a goner he’s onto ya
Sen onun üstüne gitsin.
Out the corner of his cornea he just saw you run
Kornea köşesinden yeni koştuğunu gördü.
All you want is to rest ’cause you can’t run anymore you’re done
Tek istediğin dinlenmek, çünkü artık kaçamazsın.
All he wants is to kill you in front of an audience
Tek istediği seni bir izleyicinin önünde öldürmek.
While everybody is watching in the party applauding it
Herkes alkışlayan partide izliyor
Here I sit while I’m caught up in deep, thought again
Burada derinlerde yakalanırken oturuyorum, tekrar düşündüm
Contemplating my next plot again
Bir sonraki sahneyi tekrar düşünmek
Swallowing a klonopin while I’m nodding in and out on the ottoman
Ben bir klonopin yuturken, osmanlı girip çıkıyorum.
At the Ramada inn, holdin’ on to the pill bottle then
Ramada’daki handa hap şişesine tutun.
Lick my finger and swirl it round the bottom and make sure I got all of it
Parmağımı yala ve altından geçir ve hepsini aldığımdan emin ol
Wake up naked at McDonald’s with
McDonald’s’ta çıplak uyan.
Blood all over me, Dead bodies behind the counter, shit
Her tarafımda kan, tezgahın arkasındaki ölü bedenler, bok
Guess I must have just blacked out again…
Sanırım yine karamsar olmalıyım …
Not again!
Tekrar olmasın!


It’s 3 A.M. in the mornin’
Sabah 3’ünde.
Put my key in the door and
Anahtarımı kapıya koy ve
Bodies layin’ all over the floor and
Tüm yerdeki bedenler yatıyor ve
I don’t remember how they got there
Oraya nasıl gittiklerini hatırlamıyorum
But I guess I must’ve killed em (killed em)
Ama sanırım onları öldürmeliydim (öldürdüler)
I said…
Dedim…
It’s 3 A.M. in the mornin’
Sabah 3’ünde.
Put my key in the door and
Anahtarımı kapıya koy ve
Bodies layin’ all over the floor and
Tüm yerdeki bedenler yatıyor ve
I don’t remember how they got there
Oraya nasıl gittiklerini hatırlamıyorum
But I guess I must’ve killed em (killed em)
Ama sanırım onları öldürmeliydim (öldürdüler)


Sitting nude in my living room, it’s almost noon
Oturma odamda çıplak oturuyor, neredeyse öğlen
I wonder what’s on the tube, maybe they’ll show some boobs
Tüpte ne olduğunu merak ediyorum, belki de bazı göğüsler gösterecekler
Surfin’ every channel until I find Hannah Montana
Surfin ‘Hannah Montana’yu bulana kadar her kanal
Then I reach for the Aloe and lanolin
Sonra Aloe ve lanolin için ulaşırım.
Bust all over the wall paneling dismantlin’ every candle
Duvar lambasının her tarafını söndürün ‘her mum
On top of the fireplace mantle and
Şömine mantosunun üstünde ve
Grab my flannel and my bandana then
Benim pazenimi ve bandanamı tut
Kiss the naked mannequin man again
Tekrar çıplak manken adamı öp
You can see him standin’ in my front window if you look in
Eğer içeri bakarsan onu ön penceremde görebilirsin.
I’m just a hooligan who’s used to usin’ hallucinogens
Ben sadece halüsinojenler için kullanılan bir holiganım.
Causin’ illusions again
Yine Causin ‘illüzyonları
Brain contusions again
Tekrar beyin konturları
Cutting and bruisin’ the skin
Cildin kesilmesi ve kesilmesi
Razors, scissors and pins
Jilet, makas ve pimler
Jesus, when does it end?
Tanrım, ne zaman bitiyor?
Phases, that I go through
Aşamalarım, içinden geçiyorum
Days that I’m so confused
Kafamın çok karıştığı günler
Days that I don’t know who
Kim bilmiyorum günler
Gave, these molecules to
Verdi, bu moleküller
Me, what am I gon’ do?
Ben, ne yapacağım?
Hey the prodigal son
Hey, tanrısal oğlum
The diabolical one
Şeytani biri
Very methodical when I slaughter them
Onları katlederken çok mantıklı


It’s 3 A.M. in the mornin’
Sabah 3’ünde.
Put my key in the door and
Anahtarımı kapıya koy ve
Bodies layin’ all over the floor and
Tüm yerdeki bedenler yatıyor ve
I don’t remember how they got there
Oraya nasıl gittiklerini hatırlamıyorum
But I guess I must’ve killed em (killed em)
Ama sanırım onları öldürmeliydim (öldürdüler)
I said…
Dedim…
It’s 3 A.M. in the mornin’
Sabah 3’ünde.
Put my key in the door and
Anahtarımı kapıya koy ve
Bodies layin’ all over the floor and
Tüm yerdeki bedenler yatıyor ve
I don’t remember how they got there
Oraya nasıl gittiklerini hatırlamıyorum
But I guess I must’ve killed em (killed em)
Ama sanırım onları öldürmeliydim (öldürdüler)


She puts the lotion in the bucket, it puts the lotion on the skin, or else it gets the hose again
Losyonu kepçeye koyar, losyonu cilde koyar, yoksa hortumu tekrar alır.
She puts the lotion in the bucket, it puts the lotion on the skin, or else it gets the hose again
Losyonu kepçeye koyar, losyonu cilde koyar, yoksa hortumu tekrar alır.


I cut and I slash slice and gash
Ben kesip dilimlemek ve dilimlemek
Last night was a blast
Dün gece bir patlama oldu
I can’t quite remember when I had that
Buna sahip olduğumu hatırlayamıyorum.
Much fun of a half pint of a jack
Bir jack yarım bardak çok eğlenceli
My last Vic and a half
Son Vic ve bir buçuk
A flashlight up Kim Kardashian’s ass
Kim Kardashian’ın kıçına bir el feneri
I remember the first time I dismembered a family member
İlk kez bir aile üyesini parçaladığımı hatırlıyorum
December I think it was, I was havin’ drinks with my cousin
Aralık sanırım kuzenimle içkilerim vardı
I wrapped him in Christmas lights, pushed him into the stinkin’ tub
Onu Noel ışıklarına sardım, onu stinkin ‘küvetine ittim.
Cut him up into pieces and just when I went to drink his blood
Onu parçalara ayırın ve kanını içmeye gittiğimde
I thought I oughta drink his bath water that oughta be fun
Eğlenmek için banyo suyunu içmeyi düşündüm.
That’s when my days of serial murder manslaughter begun
Bu seri cinayet mahallem günlerim başladı
The sight of blood excites me, that might be an artery son
Kan görme beni heyecanlandırıyor, bu bir arter oğlu olabilir.
Your blood curdling screams just don’t seem to bother me none
Kan kürek çığlıkların beni rahatsız etmiyor.
It’s 3 A.M. and here I come so you should probably run
3 AM ve buradayım, o yüzden muhtemelen koşmalısın
A secret passageway around here man there’s got to be one
Buralarda gizli bir geçit var.
Oh no there’s probably none, he can scream all that he wants
Oh hayır hayır muhtemelen yok, istediği her şeyi çığlık atabilir
Top of his lungs, but ain’t no stoppin’ me from choppin’ him up… up
Akciğerlerinin üst kısmı, ama beni yukarıdan aşağı itmekten vazgeçmiyor.
‘Cause it’s…
‘Çünkü bu…


3 A.M. in the mornin’
Sabah 3’de
Put my key in the door and
Anahtarımı kapıya koy ve
Bodies layin’ all over the floor and
Tüm yerdeki bedenler yatıyor ve
I don’t remember how they got there
Oraya nasıl gittiklerini hatırlamıyorum
But I guess I must’ve killed em (killed em)
Ama sanırım onları öldürmeliydim (öldürdüler)
I said…
Dedim…
It’s 3 A.M. in the mornin’
Sabah 3’ünde.
Put my key in the door and
Anahtarımı kapıya koy ve
Bodies layin’ all over the floor and
Tüm yerdeki bedenler yatıyor ve
I don’t remember how they got there
Oraya nasıl gittiklerini hatırlamıyorum
But I guess I must’ve killed em (killed em)
Ama sanırım onları öldürmeliydim (öldürdüler)

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/eminem/3am.html