Coldrain - Survive

The sky has turned to gray
Gökyüzü griye döndü
As he stand up in front of them
Onların önünde ayağa kalktığında
He is all they know
Tek bildiği onlar
The one who holds them life
Onları hayatını tutan kişi
But every heartbeat has a price
Ama her kalp atışı bir bedeli vardır
The cost is every inch of their souls
Maliyet, ruhlarının her santimetresidir


This is not a joke
Bu şaka değil
Who ever really got a vote?
Kim gerçekten bir oy aldı?
Someone please help me understand
Birisi lütfen anlamama yardım et
Is he really that much stronger
Gerçekten o kadar güçlü mü?
When he can’t even help himself
Kendine bile yardım edemediğinde
this all I have to say to him
ona tek söylemek istediğim bu
I’d take you done if I had just one chance
Sadece bir şansım olsaydı seni bitirirdim


Is everybody dead inside
Herkesin içinde öldü
Staring into space just like walking corpses
Ceset yürüyüşü gibi uzaya bakıyor
This town has died
Bu kasaba öldü
But it’s up to us to fight and stay alive
Ama savaşmak ve hayatta kalmak bize kalmış.
Now survive
Şimdi hayatta kal


His head is full of thoughts
Başı düşünceler dolu
No one should ever have to know
Hiç kimse bilmek zorunda olmamalı
His dream will only bring us nightmares
Onun hayali sadece bize kabus getirecek
He hates every other race, but does he really love his own?
Diğer tüm ırklardan nefret ediyor, ama gerçekten kendi kendini seviyor mu?
Someday they’ll see he’s only full of shit
Bir gün görecekler sadece bok dolu
And the day will come
Ve gün gelecek
As his lies start breaking down
Yalanları çökmeye başlıyor


Is everybody dead inside
Herkesin içinde öldü
Staring into space just like walking corpses
Ceset yürüyüşü gibi uzaya bakıyor
This town has died
Bu kasaba öldü
But it’s up to us to fight and stay alive
Ama savaşmak ve hayatta kalmak bize kalmış.


Is everybody dead inside
Herkesin içinde öldü
Staring into space just like walking corpses
Ceset yürüyüşü gibi uzaya bakıyor
This town has died
Bu kasaba öldü
But it’s up to us to fight and stay alive
Ama savaşmak ve hayatta kalmak bize kalmış.


All this time they’ve been living in some kind of nightmare
Bütün bu zamanlar bir çeşit kabus içinde yaşıyorlardı.
But all the need to believe is their future
Ama inanması gereken her şey onların geleceği


Is everybody dead?
Herkes öldü mü?


Is everybody dead inside
Herkesin içinde öldü
Staring into space just like walking corpses
Ceset yürüyüşü gibi uzaya bakıyor
This town has died
Bu kasaba öldü
But it’s up to us to fight and stay alive
Ama savaşmak ve hayatta kalmak bize kalmış.


Is everybody dead inside
Herkesin içinde öldü
Staring into space just like walking corpses
Ceset yürüyüşü gibi uzaya bakıyor
This town has died
Bu kasaba öldü
But it’s up to us to fight and stay alive
Ama savaşmak ve hayatta kalmak bize kalmış.
Now survive
Şimdi hayatta kal

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldrain/survive.html