Coldrain - Rise And Fall

She walks down this street every day with a poker face
Her gün bir poker yüzü ile bu caddede yürür
No one knows she cries within
Kimse içinde ağladığını bilmiyor
She dresses to perfection just to hide herself
Kendini gizlemek için mükemmellik için giyinir
But now she’s sick of this feeling
Ama şimdi bu duygudan bıktı.


Rise and fall happens to us all
Yüksel ve düşüş hepimizin başına gelir
Rise and fall you are not alone
Kalk ve düşme yalnız değilsin
Rise and fall happens to us all
Yüksel ve düşüş hepimizin başına gelir
Rise and fall
Yükselmek ve düşmek


Tell me how it feels letting go of struggle
Mücadeleden vazgeçmenin nasıl hissettirdiğini söyle
Tell me how it feels breaking down the old walls
Bana eski duvarları nasıl yıktığını anlat.
Tell me how it feels finally feeling like yourself
Sonunda kendini nasıl hissettirdiğini söyle
And not something on a shelf
Ve rafta bir şey değil
Tell me how it feels
Bana nasıl hissettirdiğini söyle


He thinks of the good old days on his 10 minute break
10 dakikalık tatilinde eski güzel günleri düşünüyor.
No one knows he had a dream
Kimse bir hayali olduğunu bilmiyor
He gave up so long ago
Çok uzun zaman önce vazgeçti
But a second chance is always there if you want it
Ama istersen ikinci bir şans var.


Rise and fall happens to us all
Yüksel ve düşüş hepimizin başına gelir
Rise and fall you are not alone
Kalk ve düşme yalnız değilsin
Rise and fall happens to us all
Yüksel ve düşüş hepimizin başına gelir
Rise and fall
Yükselmek ve düşmek


Tell me how it feels letting go of struggle
Mücadeleden vazgeçmenin nasıl hissettirdiğini söyle
Tell me how it feels breaking down the old walls
Bana eski duvarları nasıl yıktığını anlat.
Tell me how it feels finally feeling like yourself
Sonunda kendini nasıl hissettirdiğini söyle
And not something on a shelf
Ve rafta bir şey değil
Tell me how it feels
Bana nasıl hissettirdiğini söyle


Don’t look down anymore, no don’t look down anymore
Artık aşağı bakma, artık aşağı bakma
Don’t look down anymore
Artık aşağı bakma
You rise and fall, change yourself, but don’t let go
Yüksel ve düş, kendini değiştir, ama gitme


Tell me how it feels letting go of struggle
Mücadeleden vazgeçmenin nasıl hissettirdiğini söyle
Tell me how it feels breaking down the old walls
Bana eski duvarları nasıl yıktığını anlat.
Tell me how it feels finally feeling like yourself
Sonunda kendini nasıl hissettirdiğini söyle
And not something on a shelf
Ve rafta bir şey değil


Tell me how it feels letting go of struggle
Mücadeleden vazgeçmenin nasıl hissettirdiğini söyle
Tell me how it feels breaking down the old walls
Bana eski duvarları nasıl yıktığını anlat.
Tell me how it feels finally feeling like yourself
Sonunda kendini nasıl hissettirdiğini söyle
And not something on a shelf
Ve rafta bir şey değil
Just tell me how it feels
Sadece nasıl hissettiğini söyle

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldrain/riseandfall.html