Coldrain - Deja Vu

She walks across the crowdy street
O kalabalık caddenin karşısında yürüyor
He stops to light a cigarette
Bir sigara yakmayı bırakıyor
She looks at him as she walks by
O yürürken ona bakar


He lifts his head a second late
Başını ikinci bir geç kaldırıyor
He turns around but it’s too late
Dönüyor ama çok geç
She’s joined another crowd by then
O zamana kadar başka bir kalabalığa katıldı


Somehow he’s felt this way before
Bir şekilde daha önce bu şekilde hissettim
There’s something about her
Onun hakkında bir şey var
But will she ever know ?
Ama o asla bilecek mi?


Is this their only fate ?
Bu onların tek kaderi mi?
To going separate ways
Ayrı yollara gitmek
Will they ever get a chance ?
Hiç şansı olacak mı?


Is this their only fate ?
Bu onların tek kaderi mi?
‘Cuz when suddenly it’s too late
‘Cuz aniden çok geç olduğunda
They’ll be lost here forever…
Sonsuza kadar burada kaybolacaklar …
In this déjà vu
Bu zaten görülen


He walks across the crowdy street
Kalabalık caddede yürüyor
She stops to buy a magazine
Bir dergi satın almayı bıraktı
He looks at her as he walks by
O yürürken ona bakar


She lifts her head a second late
Başını ikinci bir geç kaldırıyor
She turns around but it’s too late
Dönüyor ama çok geç
He’s joined another crowd by then
O zaman başka bir kalabalığa katıldı


Somehow she’s felt this way before
Bir şekilde daha önce bu şekilde hissettim
There’s something about him
Onun hakkında bir şey var
But will he ever know ?
Ama o asla bilecek mi?


Is this their only fate ?
Bu onların tek kaderi mi?
To going separate ways
Ayrı yollara gitmek
Will they ever get a chance ?
Hiç şansı olacak mı?
(All they need is just one chance)
(Tek ihtiyaçları olan tek bir şans)


Is this their only fate ?
Bu onların tek kaderi mi?
‘Cuz when suddenly it’s too late
‘Cuz aniden çok geç olduğunda
They’ll be lost here forever…
Sonsuza kadar burada kaybolacaklar …
In this déjà vu
Bu zaten görülen


He stops in the crowd and catch and see
Kalabalıkta durup yakalayıp görüyor
He turns around, he turns around
Arkasını dönüyor, dönüyor
She walks toward the crowd and sees a familiar face walking toward her
Kalabalık doğru yürür ve ona doğru tanıdık bir yüz görür
For the first time they meet eye to eye
İlk kez göz göze geliyorlar
He realizes this is the moment they’ve been waiting for
Bunun bekledikleri an olduğunu anladı
The moment they’ve been waiting for
Bekledikleri an


Is this their only fate ?
Bu onların tek kaderi mi?
To somehow meet someday
Bir şekilde buluşmak için
Will they ever get a chance ?
Hiç şansı olacak mı?
(All they need is just one chance)
(Tek ihtiyaçları olan tek bir şans)


Is this their only fate ?
Bu onların tek kaderi mi?
I guess only time can tell
Sanırım sadece zaman söyleyebilir
‘Cuz from here it all begins…
‘Cuz buradan başlıyor …
It all begins
Her şey başlıyor

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldrain/dejavu.html