Coldplay - White Shadows

When I was a young boy I tried to listen
Küçük bir çocukken dinlemeye çalıştım
And I want to feel like that
Ve böyle hissetmek istiyorum
Little white shadows blink and miss them
Küçük beyaz gölgeler yanıp söner ve onları özlüyor
Part of a system, I am
Bir sistemin parçasıyım.


If you ever feel like
Eğer gibi hissediyorsan
Something’s missing
Bir şeyler eksik
Things you never understand
Asla anlamadığın şeyler
Little white shadows sparkle and glisten
Küçük beyaz gölgeler ışıltı ve glisten
Part of a system a plan
Bir sistemin bir parçası


All this noise I’m waking up
Bütün bu sesler uyanıyor
All the space I’m taking up
Kalktığım tüm yer
All this sound is breaking up
Bütün bu sesler ayrılıyor


Maybe you’ll get what you wanted
Belki istediğini alırsın
Maybe you’ll stumble upon it
Belki de onun üzerine bulaşırsın
Everything you ever wanted in a permanent state
Sürekli olarak istediğin her şey
Maybe you’ll know when you’ve seen it
Belki onu gördüğünde anlayacaksın.
Maybe if you say it you’ll mean it
Belki bunu söylersen
And when you find it you’ll keep it
Ve onu bulduğunuzda onu koruyacaksınız
In a permanent state
Daimi halde
A permanent state
Kalıcı bir devlet


When I was a young boy I tried to listen
Küçük bir çocukken dinlemeye çalıştım
Don’t you want to feel like that?
Böyle hissetmek istemiyor musun?
You’re part of the human race
Sen insan ırkının bir parçasısın
All of the stars and the outer space
Bütün yıldızlar ve uzay
Part of a system a plan
Bir sistemin bir parçası


All this noise I’m waking up
Bütün bu sesler uyanıyor
All the space I’m taking up
Kalktığım tüm yer
I cannot hear, you’re breaking up
Duyamıyorum, sen ayrılıyorsun


Maybe you’ll get what you wanted
Belki istediğini alırsın
Maybe you’ll stumble upon it
Belki de onun üzerine bulaşırsın
Everything you ever wanted in a permanent state
Sürekli olarak istediğin her şey
Maybe you’ll know when you’ve seen it
Belki onu gördüğünde anlayacaksın.
Maybe if you say it you’ll mean it
Belki bunu söylersen
And when you find it you’ll keep it
Ve onu bulduğunuzda onu koruyacaksınız
In a permanent state
Daimi halde
A permanent state
Kalıcı bir devlet


Swim out on a sea of faces
Yüzler denizin üzerinde yüzün
The tide of the human races
İnsan ırklarının gelgiti
An answer now is what I need
Bir cevap şu an ihtiyacım olan şey
See it in the new sun rise and
Yeni güneş doğuşunda görün ve
See it break on your horizon
Ufkunda kırıldığını gör
Oh come on love
Hadi aşkım
Stay with me
Benimle kal

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/whiteshadows.html