Coldplay - What If?

What if there was no light
Ya ışık yoksa ne olurdu?
Nothing wrong, nothing right
Yanlış bir şey yok, hiçbir şey doğru değil
What if there was no time
Ya hiç zaman yoktu
And no reason, or rhyme
Ve sebep yok, kafiye
What if you should decide
Ya karar verirsin
That you don’t want me there by your side
Beni yanında istemiyorsun
That you don’t want me there in your life
Beni orada yaşamında istemediğini
What if I got it wrong
Ya yanlış anlasaydım
And no poem or song
Ve şiir ya da şarkı yok
Could put right what I got wrong
Yanlış olanı doğru koyabilir miyim
Or make you feel I belong
Yoksa seni ait hissettiriyorsun


What if you should decide
Ya karar verirsin
That you don’t want me there by your side
Beni yanında istemiyorsun
That you don’t want me there in your life
Beni orada yaşamında istemediğini


Ooh ooh-ooh, that’s right
Ooh ooh-ooh, bu doğru
Let’s take a breath, jump over the side
Hadi bir nefes alalım, yana atlayalım
Ooh ooh-ooh, that’s right
Ooh ooh-ooh, bu doğru
How can you know it, if you don’t even try
Bunu denemiyorsan, nasıl bilebilirsin?
Ooh ooh-ooh, that’s right
Ooh ooh-ooh, bu doğru


Every step that you take
Aldığın her adım
Could be your biggest mistake
Senin en büyük hata olabilir
It could bend or it could break
Bükebilir veya kırılabilir
That’s the risk that you take
Bu almanın riski


What if you should decide
Ya karar verirsin
That you don’t want me there in your life
Beni orada yaşamında istemediğini
That you don’t want me there by your side
Beni yanında istemiyorsun


Ooh ooh-ooh, that’s right
Ooh ooh-ooh, bu doğru
Let’s take a breath, jump over the side
Hadi bir nefes alalım, yana atlayalım
Ooh ooh-ooh, that’s right
Ooh ooh-ooh, bu doğru
How can you know when you don’t even try
Denemediğin zaman bile nasıl bilebilirsin?
Ooh ooh-ooh, that’s right
Ooh ooh-ooh, bu doğru


Oh – Ooh ooh-ooh, that’s right,
Oh – Ooh ooh-ooh, bu doğru,
Let’s take a breath, jump over the side.
Hadi bir nefes alalım, kenara atlayalım.
Ooh ooh-ooh, that’s right,
Ooh ooh-ooh, bu doğru,
You know that darkness always turns into light.
Karanlığın daima ışığa dönüştüğünü biliyorsunuz.
Ooh-ooh, that’s right
Ooh-ooh, bu doğru

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/whatif.html