Coldplay - We All Fall In Love Sometimes

Wise men say
Bilge adamlar der
Looks like rain today
Bugün yağmur gibi görünüyor
Crackled on the speakers
Hoparlörler üzerinde çatladı
And trickled down the steepy subway trains
Ürkütücü metro trenlerinden aşağı indi
Heavy eyes could hardly hold us
Ağır gözler bizi zor tutabilir
Aching legs that often told us
Sık sık bize anlatılan ağrıyan bacaklar
It’s all worth it
Hepsi buna değer
We all fall in love sometimes
Hepimiz bazen aşık oluruz


The full moon’s bright
Tam ayın parlak
Starlight filled the evening
Starlight akşamı doldurdu
We wrote it and I played it
Onu yazdık ve ben oynadım.
Something’s happened
Bir şey oldu
It’s so strange this feeling
Bu duygu çok garip


Naive notions that were childish
Çocuksu olan saf olmayan kavramlar
Simple tunes that tried to hide it
Gizlemeye çalışan basit melodiler
But when it comes
Ama geldiğinde
We all fall in love sometimes
Hepimiz bazen aşık oluruz


Did we, didn’t we, should we, couldn’t we
Yapmadık mı, yapmadık mı?
I’m not sure ’cause sometimes we’re so blind
Emin değilim çünkü bazen çok körüz
Struggling through the day
Gün içinde mücadele
When even your best friend says:
En iyi arkadaşın bile dediğinde:
“Don’t you find
“Sen bulmuyor musun
We all fall in love sometimes?”
Hepimiz bazen aşık oluruz? “


Wise men say
Bilge adamlar der
Looks like rain today
Bugün yağmur gibi görünüyor
Crackled on the speakers
Hoparlörler üzerinde çatladı
Trickled down the sleepy subway trains
Uykulu metro trenlerinden aşağı indi
Heavy eyes could hardly hold us
Ağır gözler bizi zor tutabilir
Aching legs that often told us
Sık sık bize anlatılan ağrıyan bacaklar
It’s all worth it
Hepsi buna değer
We all fall in love sometimes
Hepimiz bazen aşık oluruz


We all fall in love sometimes
Hepimiz bazen aşık oluruz
We all fall in love sometimes
Hepimiz bazen aşık oluruz
We all fall in love, sometimes
Hepimiz aşık oluruz bazen

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/weallfallinlovesometimes.html