Coldplay - Viva La Vida

I used to rule the world
Dünyayı yönetirdim
Seas would rise when I gave the word
Söz verdiğimde denizler yükselecekti
Now in the morning I sleep alone
Şimdi sabahtan yalnız uyuyorum
Sweep the streets I used to own
Eskiden sahip olduğum sokakları temizle


I used to roll the dice
Ben zar atmak için kullanılır
Feel the fear in my enemy’s eyes
Düşman gözlerimin içindeki korkuyu hisset
Listened as the crowd would sing,
Kalabalığın söylediği gibi dinledim,
“Now the old king is dead! Long live the king!”
“Şimdi eski kral öldü! Çok yaşa kral!”
One minute I held the key
Bir dakika anahtarı tuttum
Next the walls were closed on me
Sonra duvarlar bana kapatıldı
And I discovered that my castles stand
Ve kalelerimin durduğunu keşfettim.
Upon pillars of salt and pillars of sand
Kum ve sütun sütunları üzerine


I hear Jerusalem bells a-ringing
Kudüs’ün zil sesini duyuyorum
Roman cavalry choirs are singing
Roma süvari koroları şarkı söylüyor
Be my mirror, my sword and shield
benim aynam, kılıcım ve kalkanım ol
My missionaries in a foreign field
Misyonerlerim yabancı bir alanda
For some reason I can’t explain
Nedense açıklayamam
Once you’d gone there was never
Gittiğin zaman hiç olmadı
Never an honest word
Asla dürüst bir kelime
And that was when I ruled the world
Ve dünyayı yönettiğimde buydu


It was a wicked and wild wind
Kötü ve vahşi bir rüzgardı.
Blew down the doors to let me in
İçeri girmemek için kapıları havaya uçurun
Shattered windows and the sound of drums
Parçalanmış pencereler ve davul sesi
People couldn’t believe what I’d become
İnsanlar ne olacağına inanamadı
Revolutionaries wait
Devrimciler beklemek
For my head on a silver plate
Kafamdaki gümüş tabakta
Just a puppet on a lonely string
Yalnız bir ipte sadece bir kukla
Oh who would ever want to be king?
Ah, kim kral olmak ister ki?


I hear Jerusalem bells a-ringing
Kudüs’ün zil sesini duyuyorum
Roman cavalry choirs are singing
Roma süvari koroları şarkı söylüyor
Be my mirror, my sword and shield
benim aynam, kılıcım ve kalkanım ol
My missionaries in a foreign field
Misyonerlerim yabancı bir alanda
For some reason I can’t explain
Nedense açıklayamam
I know St. Peter won’t call my name
Aziz Peter’ın adımı aramadığını biliyorum.
Never an honest word
Asla dürüst bir kelime
But that was when I ruled the world
Ama dünyayı yönettiğimde buydu.


Oh, oh, oh, oh, oh, oh [5x]
Oh, oh, oh, oh, oh [5x]


Hear Jerusalem bells a-ringing
Kudüs’ün sesini bir zil sesiyle dinle
Roman cavalry choirs are singing
Roma süvari koroları şarkı söylüyor
Be my mirror, my sword and shield
benim aynam, kılıcım ve kalkanım ol
My missionaries in a foreign field
Misyonerlerim yabancı bir alanda
For some reason I can’t explain
Nedense açıklayamam
I know St. Peter won’t call my name
Aziz Peter’ın adımı aramadığını biliyorum.
Never an honest word
Asla dürüst bir kelime
But that was when I ruled the world
Ama dünyayı yönettiğimde buydu.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/vivalavida.html