Coldplay - Violet Hill

It was a long and dark December
Uzun ve karanlık bir Aralıktı
From the rooftops I remember
Hatırladığım çatılardan
There was snow, white snow
Kar, beyaz kar vardı


Clearly I remember
Açıkçası hatırlıyorum
From the windows they were watching
İzledikleri pencerelerden
While we froze down below
Aşağıda donup kaldık


When the future’s architectured
Geleceğin mimarisi olduğunda
By a carnival of idiots on show
Gösteride bir aptal karnaval tarafından
You’d better lie low
Sen daha iyi yalan söylersin


If you love me, won’t you let me know?
Beni seviyorsan, bana haber vermez misin?


Was a long and dark December
Uzun ve karanlık bir Aralık oldu
When the banks became cathedrals
Bankalar katedral haline geldiğinde
And a fox became God
Ve bir tilki Tanrı oldu


Priests clutched onto Bibles
Rahipler İncil’e yapıştı
Hollowed out to fit their rifles
Tüfeklerine sığdırmak için oyulmuştur
And a cross was held aloft
Ve çarmıha gerildi


Bury me in armour
Beni zırhla gömün
When I’m dead and hit the ground
Öldüğümde yere düştüm
My nerves are poles that unfroze
Sinirlerim yok olan kutuplar


And if you love me, won’t you let me know?
Ve eğer beni seviyorsan, bana haber vermez misin?


I don’t want to be a soldier
Asker olmak istemiyorum
Who the captain of some sinking ship
Kimin batan geminin kaptanı
Would stow, far below
Çok aşağıya istiflenmiş


So if you love me, why d’you let me go?
Yani beni seviyorsan neden gitmeme izin veriyorsun?


I took my love down to Violet Hill
Aşkımı Violet Hill’e götürdüm.
There we sat in snow
Orada karda oturduk
All that time she was silent still
O zamanlar hala sessiz kaldı


Said if you love me, won’t you let me know?
Beni seviyorsan, bilmeme izin vermeyecek misin?
If you love me, won’t you let me know?
Beni seviyorsan, bana haber vermez misin?

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/violethill.html