Coldplay - Us Against The World

Oh morning come bursting the clouds, amen
Oh sabah bulutları patlatmaya gel, amen
Lift off this blindfold, let me see again
Bu göz bağı kaldırılsın, tekrar göreyim
Bring back the water, let your ships roll in
Suyu geri getir, gemilerin içeri girsin
In my heart she left a hole
Kalbimde bir delik bıraktı


The tightrope that I’m walking just sways and ties
Yürüdüğüm ip sadece sways ve bağlar
The devil as he’s talking with those angel’s eyes
Meleklerin gözleriyle konuşurken şeytan
And I just wanna be there when the lightning strikes
Ve ben sadece yıldırım çarptığında orada olmak istiyorum
And the saints go marching in
Ve azizler yürüyor


And sing slow it down
Ve şarkıyı yavaşlat
Through chaos as it swirls
Kayarken kaostan
It’s us against the world
dünyayı karşımıza aldık


Like a river to a raindrop
Bir yağmur damlasına ırmak gibi
I lost a friend
Bir arkadaşımı kaybettim
My drunken hazard Daniel in a lion’s den
Sarhoşum tehlikem Daniel bir aslanın eşiğinde
And tonight I know it all has to begin again
Ve bu gece biliyorum ki her şey yeniden başlamak zorunda
So whatever you do
Yani ne yaparsan yap
Don’t let go
Gitme


And if we could float away
Ve eğer yüzebilirsek
Fly up to the surface and just start again
Yüzeye çık ve tekrar başla.
And lift off before trouble just erodes us in the rain
Ve sorun olmadan önce bizi havaya uçurun.
Just erodes us in the rain
Sadece yağmurda bizi erozyona uğratır
Just erodes us and see roses in the rain saying
Sadece bizi aşındırıyor ve yağmurda güller görüyor


Slow it down
Ağırdan almak
Slow it down
Ağırdan almak


Through chaos as it swirls
Kayarken kaostan
It’s us against the world
dünyayı karşımıza aldık
Through chaos as it swirls
Kayarken kaostan
It’s us against the world
dünyayı karşımıza aldık

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/usagainsttheworld.html