Coldplay - Twisted Logic

Sunlight, opened up my eyes
Güneş ışığı, gözlerimi açtı
To see for the first time
İlk kez görmek
You’ll open them up
Onları açacaksın
And tonight, rivers will run dry
Ve bu gece, nehirler kuru kalacak
And not for the first time
Ve ilk defa değil
Rivers will run
Nehirler koşacak


Hundreds of years in the future
Gelecekte yüzlerce yıl
It could be computers
Bilgisayar olabilir
Looking for life on earth
Yeryüzünde yaşamı arıyorum


Don’t fight for the wrong side
Yanlış taraf için savaşma
Say what you feel like
Ne hissettiğini söyle
Say how you feel
Nasıl hissettiğini söyle


You’ll go backwards, but then
Geriye gideceksin ama sonra
You’ll go forwards again
Yine tekrar gidecek
You’ll go backwards, but then
Geriye gideceksin ama sonra
You’ll go
Gideceksin


Created, then drilled and invaded
Oluşturuldu, sonra açıldı ve istila edildi
If somebody made it
Biri yaptıysa
Someone will mess it up
Birisi onu mahvedecek


And you are not wrong to
Ve sen de yanlış değilsin
Ask who does this belong to
Bunun kime ait olduğunu sorun
It belongs to all of us
Hepimize ait


You’ll go backwards, but then
Geriye gideceksin ama sonra
You’ll go forwards again
Yine tekrar gidecek
You’ll go backwards, but then
Geriye gideceksin ama sonra
you’ll go forwards
ileriye gideceksin


You’ll go backwards, but then
Geriye gideceksin ama sonra
you’ll go forwards again
tekrar ileri gideceksin
You’ll go backwards, but then
Geriye gideceksin ama sonra
You’ll go forwards
İleriye gideceksin

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/twistedlogic.html