Coldplay - Speed Of Sound

How long before I get in?
İçeri girmeden ne kadar önce?
Before it starts, before I begin?
Başlamadan önce, başlamadan önce mi?
How long before you decide?
Karar vermeden önce ne kadar?
Before I know what it feels like?
Ne hissettiğini bilmeden önce?
Where To, where do I go?
Nereye, nereye gidiyorum?
If you never try, then you’ll never know.
Hiç denemezsen asla bilmeyeceksin.
How long do I have to climb,
Ne kadar uzun tırmanmalıyım
Up on the side of this mountain of mine?
Bu dağın kenarında mı?


Look up, I look up at night,
Yukarı bak, gece bakıyorum.
Planets are moving at the speed of light.
Gezegenler ışık hızında ilerliyorlar.
Climb up, up in the trees,
Tırmanmak, ağaçlara tırmanmak
every chance that you get,
aldığın her şans,
is a chance you seize.
Bir şansın var.
How long am I gonna stand,
Ne kadar dayanacağım
with my head stuck under the sand?
başımın kumu altında sıkışmış?
I’ll start before I can stop,
Durmadan önce başlayacağım.
before I see things the right way up.
şeyleri doğru görmeden önce.


All that noise, and all that sound,
Bütün o sesler ve tüm bu sesler,
All those places I got found.
Bulduğum tüm yerler.
And birds go flying at the speed of sound,
Ve kuşlar ses hızında uçarlar.
to show you how it all began.
Her şeyin nasıl başladığını göstereceğim.
Birds came flying from the underground,
Kuşlar yeraltından uçmaya başladılar.
if you could see it then you’d understand?
Görebilseydin anladın mı?


Ideas that you’ll never find,
Asla bulamayacağınız fikirler,
All the inventors could never design.
Tüm mucitler asla tasarlayamazlardı.
The buildings that you put up,
Yaptığın binalar,
Japan and China all lit up.
Japonya ve Çin hepsi aydınlandı.
The sign that I couldn’t read,
Okuyamadığım işaret,
or a light that I couldn’t see,
ya da göremediğim bir ışık
some things you have to believe,
inanmanız gereken bazı şeyler
but others are puzzles, puzzling me.
ama diğerleri bulmaca, beni şaşırtmak.


All that noise, and all that sound,
Bütün o sesler ve tüm bu sesler,
All those places I got found.
Bulduğum tüm yerler.
And birds go flying at the speed of sound,
Ve kuşlar ses hızında uçarlar.
to show you how it all began.
Her şeyin nasıl başladığını göstereceğim.
Birds came flying from the underground,
Kuşlar yeraltından uçmaya başladılar.
if you could see it then you’d understand,
eğer görebilseydin anlayacaksın,
ah when you see it then you’ll understand?
ah gördüğün zaman anlayacaksın?


All those signs, I knew what they meant.
Bütün bu işaretler, ne demek istediklerini biliyordum.
Some things you can invent.
İcat edebileceğin bazı şeyler.
Some get made, and some get sent,
Bazıları yapılır, bazıları da gönderilir.
Ooh?
Ooh?
Birds go flying at the speed of sound,
Kuşlar ses hızında uçarlar
to show you how it all began.
Her şeyin nasıl başladığını göstereceğim.
Birds came flying from the underground,
Kuşlar yeraltından uçmaya başladılar.
if you could see it then you’d understand,
eğer görebilseydin anlayacaksın,
ah, when you see it then you’ll understand?
ah, onu gördüğünde anlayacak mısın?

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/speedofsound.html