Coldplay - Princess Of China

Oh
aman


[Chris Martin:]
[Chris Martin:]
Once upon a time somebody ran
Bir zamanlar birisi koştu
Somebody ran away saying fast as I can
Birisi benim gibi hızlıca kaçarak kaçabilir
I got to go, I got to go!
Gitmem lazım, gitmeliyim!


Once upon a time we fell apart
Bir zamanlar ayrı düştük
You’re holding in your hands the two halves of my heart
Kalbimin iki yarısını elinde tutuyorsun
Oh, oh!
Oh, oh!


Oh
aman


[Rihanna:]
[Rihanna:]
Once upon a time, we burned bright
Bir zamanlar, parlak yaktık
Now all we ever seem to do is fight
Şimdi yaptığımız tek şey savaşmaktır.
On and on, and on and on and on
Açık, yanar, açık, yanar


Once upon a time on the same side
Aynı tarafta bir zamanlar
Once upon a time on the same side, in the same game
Aynı tarafta bir kez, aynı oyunda
And why’d you have to go, have to go and throw water on my flame?
Ve neden gitmeliydin, ateşime su atıp gitmeliydin?


I could’ve been a princess, you’d be a king
Bir prenses olabilirdim, bir kral olurdun.
Could’ve had a castle, and worn a ring
Bir kale olabilir ve bir yüzük takabilirdi
But no, you let me go
Ama hayır, gitmeme izin verdin


I could’ve been a princess, you’d be a king
Bir prenses olabilirdim, bir kral olurdun.
Could’ve had a castle, and worn a ring
Bir kale olabilir ve bir yüzük takabilirdi
But no, you let me go
Ama hayır, gitmeme izin verdin


You stole my star
Yıldızımı çaldın
La, la, la, la, la, la, la, la [3x]
[3x], the, the, the, the, the, the, the
You stole my star
Yıldızımı çaldın
La, la la la la laaaaaa
La laaaaaa


Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh


[Chirs Martin and Rihanna:]
[Chirs Martin ve Rihanna:]
‘Cause you really hurt me
Çünkü sen beni gerçekten incittin
No, you really hurt me
Hayır, beni gerçekten incittin
‘Cause you really hurt me
Çünkü sen beni gerçekten incittin
No, you really hurt me
Hayır, beni gerçekten incittin
‘Cause you really hurt me
Çünkü sen beni gerçekten incittin
Oh, you really hurt me, oh
Oh, gerçekten beni incittin, oh
‘Cause you really hurt me
Çünkü sen beni gerçekten incittin
Oh, you really hurt me
Oh, beni gerçekten incittin

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/princessofchina.html