Coldplay - Miracles

From up above I heard
Yukarıdan duydum
The angels sing to me these words.
Melekler bana bu sözleri söylüyor.
And sometimes in your eyes
Ve bazen gözlerinde
I see the beauty in the world.
Dünyadaki güzelliği görüyorum.


Oh, now I’m floating so high.
Oh, şimdi çok fazla yüzüyorum.
I blossom and die.
Ben çiçek açar ve ölürüm.
Send your storm and your lightning to strike
Fırtına ve şimşek çakmalarını gönder.
Me between the eyes,
Gözler arasında
Eyes
gözler


Sometimes the stars decide
Bazen yıldız karar
To reflect in puddles in the dirt.
Kirlerdeki su birikintilerini yansıtmak için.
When I look in your eyes
Gözlerine baktığımda
I forget all about what hurts.
Ne acıtıyorsa hepsini unutuyorum.


Oh, now I’m floating so high.
Oh, şimdi çok fazla yüzüyorum.
I blossom and die.
Ben çiçek açar ve ölürüm.
Send your storm and your lightning to strike
Fırtına ve şimşek çakmalarını gönder.
Me between the eyes
Gözler arasında
And cry.
Ve ağla.


Believe in miracles.
Mucizelere inan.


Oh hey, I’m floating up above the world now!
Ah, şimdi dünyanın yukarısına çıkıyorum!
Oh hey, I’m floating up above the world now!
Ah, şimdi dünyanın yukarısına çıkıyorum!


Oh yeah, yeah, yeah!
Evet, evet, evet!

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/miracles.html