Coldplay - Life Is For Living

Now I never meant
Şimdi ben hiç anlamadım
To do you wrong
Seni yanlış yapmak
That’s what I came here to say
Buraya söylemeye geldim


But if I was wrong
Ama yanılıyorsam
Then I’m sorry
O zaman üzgünüm
I don’t let it stand in our way
Yolumuza girmesine izin vermem.


‘Cause my head just aches
Çünkü başım ağrıyor
When I think of
Düşündüğüm zaman
The things that I shouldn’t have done
Yapmamam gereken şeyler


But life is for living
Ama hayat yaşamak içindir
We all know
Hepimiz biliyoruz
And I don’t wanna live it alone
Ve yalnız yaşamak istemiyorum


Sing
şarkı söyle
Ah, ah, oh
Ah, ah
Sing
şarkı söyle
Ah, ah, oh
Ah, ah
And just sing
Ve sadece şarkı söyle
Ah, ah, oh
Ah, ah

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/lifeisforliving.html