Coldplay - Life In Technicolor II

There’s a wild wind blowing
Vahşi bir rüzgar esiyor
Down the corner of my street
Sokağımın köşesinde
Every night there the headlights are glowing
Her gece orada farlar parlıyor
There’s a cold war coming
Soğuk bir savaş geliyor
On the radio I heard
Radyoda duydum
Baby it’s a violent world
Bebek bu şiddetli bir dünya


Oh oh love don’t let me go
Aşkım gitmeme izin verme
Won’t you take me where the street lights glow?
Sokak ışıklarının parladığı yeri bana götürmeyecek misin?
I could hear it coming
Gelmesini duyabiliyordum
I could hear the sirens sound
Sirenler sesini duyabiliyordum
Now my feet won’t touch the ground
Şimdi ayaklarım yere değmeyecek


Time came a-creeping
Zaman bir sürünme geldi
Oh and time’s a loaded gun
Oh ve zaman dolu bir silah
Every road is a ray of light
Her yol bir ışık ışınıdır
It goes on
Devam ediyor
Time’ll leak and lead you on
Zaman sızacak ve sizi yönlendirecek
Still it’s such beautiful night
Hala çok güzel bir gece


Oh oh love don’t let me go
Aşkım gitmeme izin verme
Won’t you take me where the street lights glow?
Sokak ışıklarının parladığı yeri bana götürmeyecek misin?
I could hear it coming
Gelmesini duyabiliyordum
Like a serenade of sound
Ses serenesi gibi
Now my feet won’t touch the ground
Şimdi ayaklarım yere değmeyecek


Gravity release me
Yerçekimi beni serbest bırak
And don’t ever hold me down
Ve beni hiç bir zaman tutmayın
Now my feet won’t touch the ground
Şimdi ayaklarım yere değmeyecek

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/lifeintechnicolorii.html