Coldplay - Hurts Like Heaven

Written in graffiti on a bridge in a park
Bir parkta bir köprü üzerinde grafiti yazılı
“Do you ever get the feeling that you’re missing the mark?”
“Hiç işareti görmediğini hissettin mi?”
It’s so cold, so cold
Çok soğuk, çok soğuk
It’s so cold, so cold
Çok soğuk, çok soğuk


Written up in marker on a factory sign
Marker bir fabrika tabelada yazılı
“I struggle with the feeling that my life isn’t mine”
“Hayatımın benim olmadığımı hissetmekle mücadele ediyorum”
It’s so cold, so cold
Çok soğuk, çok soğuk
It’s so cold, so cold
Çok soğuk, çok soğuk


See the arrow that they shot, trying to tear us apart
Bizi parçalara ayırmaya çalışırken vurdukları oku görün.
Take the fire from my belly and the beat from my heart
Ateşi karnımdan ve kalbimden al
Still I won’t let go
Hala gitmeme izin vermeyeceğim
Still I won’t let go of you, ooh-ooh
Hala seni bırakmayacağım, ooh-ooh


‘Cause you do
Çünkü sen yaparsın


Oh you use your heart as a weapon
Oh, kalbini silah olarak kullanıyorsun
And it hurts like heaven
Ve cennet gibi acıyor


On every street, every car, every surface, our name
Her caddede, her arabada, her yüzeyde, ismimizde
Tonight the streets are ours
Bu gece sokaklar bizim
And we’re writing and saying
Ve yazıyoruz ve söylüyoruz
Don’t let them take control
Kontrolü ele geçirmelerine izin verme
No we won’t let them take control
Hayır, kontrol altına almalarına izin vermeyeceğiz


Yes, I feel a little bit nervous,
Evet, biraz gergin hissediyorum
Yes, I feel nervous and I cannot relax,
Evet, gergin hissediyorum ve rahatlayamıyorum
How come they’re out to get us?
Bize nasıl ulaşacaklar?
How come they’re out when they don’t know the facts?
Gerçekleri bilmedikleri zaman nasıl olurlar?


So on concrete canvas under cover of dark
Karanlık örtüsü altında beton tuval üzerine
On concrete canvas, I’ll go making my mark
Beton tuval üzerine, markamı yapmaya gideceğim
Armed with a spray can soul
Bir sprey can ruhuna sahip
I’ll be armed with a spray can soul
Sprey tenekesiyle silahlanacağım


You
Sen
Ooh-ooh
Ooh-ooh


Oh, you
Ah sen
Ooh-ooh
Ooh-ooh


‘Cause you
Çünkü sen
You use your heart as a weapon
Kalbini silah olarak kullanıyorsun
And it hurts like heaven
Ve cennet gibi acıyor


Woho-ooh
Woho-ooh
Woho-oooh
Woho-oooh


Yeah, It’s true
Evet bu doğru
When you
Sen ne zaman
Use your heart as a weapon
Kalbinizi silah olarak kullanın
That it hurts like heaven
Bu cennet gibi acıtıyor


It hurts like heaven
Cennet gibi acıyor


Oh it hurts like heaven
Oh, cennet gibi acıyor

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/hurtslikeheaven.html