Coldplay - Ghost Story

Maybe I’m just a ghost
Belki sadece bir hayaletim
Disappear when anybody’s close
Birinin yakın olduğu zaman ortadan kaybol
Go through you when you try to hold
Tutmaya çalıştığın zaman git
Try to hold me near
Yakınımda tutmaya çalış


Maybe I’m just a ghost
Belki sadece bir hayaletim
Emptier than anybody knows
Herkesin bildiğinden daha emin olmak
Maybe I’m on the ropes
Belki ben iplerdeyim
Or I’m not even here
Yoksa ben burada bile değilim


Every time I try to walk through walls
Her zaman duvarlardan geçmeye çalışıyorum
More walls appear
Daha fazla duvar görünür
What’s the point of feeling love for you
Senin için aşk hissi nedir
When you don’t believe I’m here?
Burada olduğuma inanmadığın zaman mı?
What’s the point of tryna raise your voice
Sesini yükseltmenin amacı ne?
If no one ever hears?
Hiç kimse duymazsa?
Every time I try to pull you close
Her zaman seni çekmeye çalışıyorum
You disappear
Kayboldun


Maybe I’m a ghost
Belki ben bir hayaletim
Just a whisper in a puff of smoke
Sadece bir puf dumanında bir fısıltı
A secret that nobody knows
Kimsenin bilmediği bir sır
No one will ever hear
Kimse duymayacak


Or maybe I’m a ghost
Ya da ben bir hayaletim
Specter on a roller-coaster
Bir roller-coaster üzerinde specter
Thorn without a rose
Bir gül olmadan Thorn
Something people fear
İnsanların korktuğu bir şey


And every time I thought I’d walk through walls
Ve her seferinde duvarlardan geçeceğimi düşündüm
It’s all becoming clear
Her şey belli oluyor
What’s the point of feeling love for you
Senin için aşk hissi nedir
When you don’t believe I’m here?
Burada olduğuma inanmadığın zaman mı?
What’s the point of saying ‘Rescue me!’
‘Kurtarma beni!’
If no one ever hears?
Hiç kimse duymazsa?
Every time I try to pull you close
Her zaman seni çekmeye çalışıyorum
You disappear
Kayboldun
Every time I try to pull you close
Her zaman seni çekmeye çalışıyorum
You disappear
Kayboldun


And every time I thought I’d walk through walls
Ve her seferinde duvarlardan geçeceğimi düşündüm
It’s all becoming clear
Her şey belli oluyor
Every time I try to pull you close
Her zaman seni çekmeye çalışıyorum
You disappear
Kayboldun
Every time I try to pull you close
Her zaman seni çekmeye çalışıyorum
You disappear
Kayboldun

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/ghoststory.html