Coldplay - Every Teardrop Is A Waterfall

I turn the music up, I got my records on
Müziği açtım, kayıtlarımı aldım
I shut the world outside until the lights come on
Işıklar sönene kadar dünyayı kapatıyorum
Maybe the streets alight, maybe the trees are gone
Belki sokaklar yanar, belki ağaçlar gitti
I feel my heart start beating to my favourite song
Kalbimin favori şarkımla dövüşmeye başladığını hissediyorum


And all the kids they dance, all the kids all night
Ve bütün çocuklar dans ediyorlar, bütün çocuklar bütün gece
Until Monday morning feels another life
Pazartesi sabahına kadar başka bir hayat hissediyor
I turn the music up
Müziği açarım
I’m on a roll this time
Bu sefer bir ayaktayım
And heaven is in sight
Ve cennet görüyor


I turn the music up, I got my records on
Müziği açtım, kayıtlarımı aldım
From underneath the rubble sing a rebel song
Molozun altından bir asi şarkı söyle
Don’t want to see another generation drop
Başka bir nesil düşüş görmek istemiyorum
I’d rather be a comma than a full stop
Tam bir duraktan çok bir virgül olmasını tercih ederim.


Maybe I’m in the black, maybe I’m on my knees
Belki karadayım, belki dizlerimdeyim
Maybe I’m in the gap between the two trapezes
Belki iki trapez arasındaki boşluktayım
But my heart is beating and my pulses start
Ama kalbim atıyor ve darbelerim başlıyor
Cathedrals in my heart
Kalbimdeki katedraller


And we saw oh this light I swear you, emerge blinking into
Ve gördük ki bu ışık seni yemin ederim, ortaya çıkıp ortaya çıkıyor
To tell me it’s alright
Bana söylemesi iyi
As we soar walls, every siren is a symphony
Duvarları süzerken, her siren bir senfonidir
And every tear’s a waterfall
Ve her gözyaşı bir şelale
Is a waterfall
Bir şelale mi
Oh
aman
Is a waterfall
Bir şelale mi
Oh oh oh
Aman oh
Is a is a waterfall
Bir şelale mi
Every tear
Her gözyaşı
Is a waterfall
Bir şelale mi
Oh oh oh
Aman oh


So you can hurt, hurt me bad
Yani incinebilirsin, beni incittin
But still I’ll raise the flag
Ama hala bayrağı kaldırırım


Oh
aman
It was a wa wa wa wa wa-aterfall
Bu bir wa wa wa wa wa aterfall oldu
A wa wa wa wa wa-aterfall
Bir wa wa ve wa wa aterfall


Every tear
Her gözyaşı
Every tear
Her gözyaşı
Every teardrop is a waterfall
Her gözyaşı bir şelale


Every tear
Her gözyaşı
Every tear
Her gözyaşı
Every teardrop is a waterfall
Her gözyaşı bir şelale


Every tear
Her gözyaşı
Every tear
Her gözyaşı
Every teardrop is a waterfall
Her gözyaşı bir şelale


Every tear
Her gözyaşı
Every tear
Her gözyaşı
Every teardrop is a waterfall
Her gözyaşı bir şelale


Every tear
Her gözyaşı
Every tear
Her gözyaşı
Every teardrop is a waterfall
Her gözyaşı bir şelale

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/everyteardropisawaterfall.html