Coldplay - Everglow (Single Version)

Oh they say people come
Ah, insanlar geliyor derler
They say people go
İnsanların gittiğini söylüyorlar.
This particular diamond was extra special
Bu özel elmas ekstra özeldi
And though you might be gone
Ve sen gitmiş olabilirsin
And the world may not know
Ve dünya bilmeyebilir
Still I see you celestial
Hala seni göksel görüyorum
And I should but I can’t let you go
Ve yapmalıyım ama gitmene izin veremem


But when I’m cold, cold
Ama üşüdüğümde soğuk
When I’m cold, cold
Üşüdüğümde üşüyorum
There’s a light that you give me
Bana verdiğin bir ışık var.
When I’m in shadow
Ben gölgede olduğumda
There’s a feeling within me, an everglow
İçimde bir his var, bir ücra


Like brothers in blood
Kandaki kardeşler gibi
Sisters who ride
Binen kızkardeşler
Yeah, we swore on that night
Evet, o gece yemin ettik.
We’d be friends ’til we died
Biz ölünce arkadaş oluruz.
But the changing of winds
Ama rüzgarların değişmesi
And the way waters flow
Ve suların akışı nasıl
Life as short as the falling of snow
Kar yağışı kadar kısa ömürlü
And now I’m gonna miss you, I know
Ve şimdi seni özleyeceğim, biliyorum


But when I’m cold, cold
Ama üşüdüğümde soğuk
In water rolled, salt
Su içinde, tuz
And I know you’re always with me
Ve biliyorum her zaman yanımdasın
And the way you will show
Ve göstereceğin yol
And you’re with me wherever I go
Ve ben nereye gidersem gideyim
That you give me this feeling, this everglow
Bana bu hissi veriyorsun, bu üşüdüm


What I wouldn’t give for just a moment to hold
Beklemek için sadece bir dakika vermeyeceğim
Because I live for this feeling, this everglow
Çünkü bu duygu için yaşıyorum, bu her zaman


So if you love someone, you should let them know
Yani birisini seviyorsan, onlara haber vermelisin
Oh, the light that you give me will everglow
Oh, bana verdiğin ışık her zaman yanacak


[Muhammad Ali:]
[Muhammed Ali:]
God is watching me
Tanrı beni izliyor
God don’t praise me because I beat Joe Frazier
Tanrı beni sevmiyor çünkü ben Joe Frazier’i yeniyorum
God don’t give nothing about Joe Frazier
Tanrı, Joe Frazier hakkında hiçbir şey vermez.
God don’t care nothing about England or America as far as real wealth… it’s all His.
Tanrı, İngiltere veya Amerika hakkında gerçek servete kadar hiçbir şey umursamıyor … hepsi O’nun.
He wants to know how do we treat each other?
Birbirimize nasıl davrandığımızı bilmek istiyor mu?
How do we help each other?
Birbirimize nasıl yardım edebiliriz?
So, I’m going to dedicate my life to using my name and popularity to helping charities, helping people, uniting people
Bu yüzden, hayatımı bağışlamaya yardım etmek, insanlara yardım etmek, insanları birleştirmek için adımı ve popülerliğimi kullanmaya ithaf edeceğim.
People bombing each other because of religious beliefs.
Dini inançlardan dolayı birbirlerini bombalayan insanlar.
We need somebody in the world to help us all make peace.
Hepimizin barış yapmasına yardım etmek için dünyada birine ihtiyacımız var.
So when I die – if there’s a heaven – I’m gonna see it.
Öldüğümde – eğer bir cennet varsa – onu göreceğim.

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/everglowsingleversion.html