Coldplay - Birds

Been standing in the corner
Köşede durmuş
Studying the lights
Işıkları incelemek
The dreaming of escape
Kaçış hayal
Will keep you up at night
Gece seni tutacak


But someone had put the flare up
Ama birileri alevlendi
Got me in rays
Bana ışınları aldım
So… I guess I better stay
Yani … sanırım daha iyi kalırım


“Uh uh, no come on!” you say
“Uh, hayır hadi!” diyorsun


It’s a fools gold thunder
Bu bir aptal altın gök gürültüsü
It’s just warning rain
Sadece yağmur yağdır
Don’t let the fears just start, what if
Korkuların yeni başlamasına izin verme
I won’t see you again
Seni tekrar görmeyeceğim
Around here you never want to
Buralarda asla istemiyorsun
Sleep all night
Bütün gece uyu


So start falling in love,
Yani aşık olmaya başla,
Start the riot
İsyan başlat
And come on rage with me
Ve benimle öfkelen


We don’t need words
Söze ihtiyacımız yok
We’ll be birds
Kuş olacağız
Got to make our own key
Kendi anahtarımızı yapmalıyız


Only got this moment
Sadece bu anı aldım
You and me
Sen ve ben
Guilty of nothing
Hiçbir şeyden suçlu
But geography
Ama coğrafya


Come on and raise it
Hadi ve kaldır
Come on raise this noise
Hadi bu sesi kaldır.
For the million people
Milyon insan için
Who got not one voice
Kimin bir sesi yok
Come on, it’s not over!
Hadi, bitmedi!
If you mean it say loud
Eğer yüksek sesle demek istiyorsan
Come on, all for love
Hadi aşk için
Out from the underground
Yeraltından dışarı


Away with me
Benimle birlikte
We don’t need words
Söze ihtiyacımız yok
Close your eyes and see
Gözlerini kapat ve gör
We’ll be birds
Kuş olacağız
Flying free
Ücretsiz uçan
Holding on in the mystery
Gizemde tutmak


Fearless through this you said
Bunun aracılığıyla korkusuz dedin
We’ll go
Gideceğiz
Through this together (ooohh)
Bu arada (ooohh)
When you fly won’t you
Uçtuğunuz zaman olmaz
Won’t you take me too?
Beni de götürmeyecek misin?
In this world so cruel
Bu dünyada çok zalim
I think you’re so cool
Bence çok havalısın

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/birds.html