Coldplay - A L I E N S

We were just about to lose our home
Evimizi kaybetmek üzereydik.
Diamonds ate the radio
Elmaslar radyoyu yedi
Moving in the dead of night
Gecenin ölümüne taşınmak
We took photographs just some just so
Sadece biraz fotoğraf çektik.
History has some to know
Tarihin bilmesi gereken bir şey var
We were moving at the speed of flight
Uçuş hızında ilerliyorduk.


Kids cry
Çocuklar ağlamak
If you want to
Eğer istersen
That’s alright
Sorun değil
If you want to
Eğer istersen
Hold me
Tut beni
Hold me tight
Beni sıkıca tut


Just an alien
Sadece bir uzaylı


We were hovering without a home
Evsiz dolaşıyorduk
Millions are UFO
Milyonlarca UFO
Hovering in hope some scope tonight
Umarım bu akşam biraz kapsamda kalır
Sees the light and says
Işığı görüyor ve diyor


Fly if you want to
Eğer istersen uç
That’s alright
Sorun değil
But if you want to
Ama eğer istersen
Call me
Beni ara
Call this line
Bu hattı ara


Just an alien
Sadece bir uzaylı
Just an alien
Sadece bir uzaylı
Oh, we just want to get home again
Ah, sadece tekrar eve dönmek istiyoruz


Tell your leader
Liderine söyle
Sir or ma’am
Efendim ya da bayan
We come in peace
Huzur içinde geldik
We mean no harm
Zarar vermek istemiyoruz
Somewhere out there
Dışarıda bir yerlerde
In the unknown
Bilinmeyen
All the E.T.’s are phoning home
Bütün ET’ler telefon etmek için
Watching my life
Hayatımı seyretmek
On the skyline
Ufukta
Crossing your eyes
Gözlerini geçmek
For a lifetime
Bir ömür boyu


Just an alien
Sadece bir uzaylı
Moving target
Hareketli hedef
Target movement
Hedef hareketi
A patch, a corner
Bir yama, bir köşe
Of the spacetime
Uzaylı
Just an alien
Sadece bir uzaylı
Turning toward it
Ona doğru dönüyor
Turning pages
Sayfaları çevirme
Over Asia
Asya’da
Crossing ages
Geçiş yaşları
Just an alien
Sadece bir uzaylı
Oh, we just want to get home again
Ah, sadece tekrar eve dönmek istiyoruz

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/aliens.html