Coldplay - 1.36

Stuck in a corner
Köşede sıkışmış
Are monkeys in cages
Maymunlar kafeslerde mi
That don’t have a number
Bu bir numara yok
To fight one another
Birbiriyle savaşmak
Try to recover
İyileşmeye çalışın


Climb up the ladder
Merdivene tırmanın
Look up and you see birds
Yukarı bak ve kuşları görüyorsun
Blind as each other
Birbiri olarak kör
How long can we suffer?
Ne kadar acı çekebiliriz?
We’re as blind as each other
Biz birbirimiz kadar körüz


On the cloud that you’re sitting
Oturduğunuz bulutta
There’s one born every minute
Her dakika bir tane doğar
So much to discover
Keşfetmek için çok fazla
I’ve become a believer
Ben bir inanan oldum


Sisters and brothers
Kızkardeşler ve erkek kardeşler
Who fight one another
Kim birbiriyle savaşır?
Will mourn and deceive us
Yas tutacak ve bizi aldatacak
Will find us and keep us
Bizi bulacak ve bizi koruyacak
Take us or leave us
Bizi al ya da bırak bizi


How soon is now, yeah?
Şimdi ne kadar yakında, evet?
How long is never?
Asla ne kadar sürecek?
I’m nothing but normal
Ben normalden başka bir şeyim
With something together
Birlikte bir şeyle
Come on and stick together
Hadi birlikte


On the cloud that you’re sitting
Oturduğunuz bulutta
There’s one born every minute
Her dakika bir tane doğar
So much to discover
Keşfetmek için çok fazla
I’ve become a believer
Ben bir inanan oldum

Kaynak: https://www.azlyrics.com/lyrics/coldplay/136.html