Charlie Puth - The Way I Am

Maybe Imma get a little anxious
Belki de Imma biraz endişeli olsun
Maybe Imma get a little shy
Belki de Imma biraz utangaç
Cuz everybody’s trying to be famous
Cuz, herkes ünlü olmaya çalışıyor.
And I’m just trying to find a place to hide
Ve sadece saklanacak bir yer bulmaya çalışıyorum.


All I wanna do is just hold somebody
Tek istediğim sadece birini tutmak
But no one ever wants to get to know somebody
Ama hiç kimse birisini tanımak istemiyor
I don’t even know how to explain this
Bunu nasıl açıklayacağımı bile bilmiyorum
I don’t even think I’m gonna try
Denemeyeceğimi bile düşünmüyorum.


And that’s OK
Ve bu tamam
I promise myself one day
Kendime bir gün söz veriyorum


Imma tell em’ all
Ama söyle bana ‘
Imma tell em’ all that
İmma onlara şunu söyle
You could either hate me or love me
Ya benden nefret edebilirsin ya da beni seversin
But that’s just the way I am
Ama bu sadece ben olduğum yol
Imma tell em’ all
Ama söyle bana ‘
Imma tell em’ all that
İmma onlara şunu söyle
You could either hate me or love me
Ya benden nefret edebilirsin ya da beni seversin
But that’s just the way I am
Ama bu sadece ben olduğum yol


That’s just the way I am
Olduğum gibi
That’s just the way I am
Olduğum gibi
That’s just the way I am
Olduğum gibi
That’s just the way I am
Olduğum gibi


Maybe Imma get a little nervous
Belki Imma biraz gergin olur
Maybe I don’t go out anymore
Belki artık dışarı çıkmam
Feeling like I really don’t deserve this
Bunu gerçekten haketmediğimi hissetmek
Life ain’t nothing like it was before
Hayat daha önce olduğu gibi değil


Cuz all I wanna do is just hold somebody
Yapmak istediğim tek şey sadece birini tutmak
But no one ever wants to get to know somebody
Ama hiç kimse birisini tanımak istemiyor
If you go and look under the surface
Eğer yüzeyin altına bakarsanız
Baby I’m a little insecure
Bebeğim biraz güvensizim


And that’s OK
Ve bu tamam
I promise myself one day
Kendime bir gün söz veriyorum


Imma tell em’ all
Ama söyle bana ‘
Imma tell em’ all that
İmma onlara şunu söyle
You could either hate me or love me
Ya benden nefret edebilirsin ya da beni seversin
But that’s just the way I am
Ama bu sadece ben olduğum yol
Imma tell em’ all
Ama söyle bana ‘
Imma tell em’ all that
İmma onlara şunu söyle
You could either hate me (hate me) or love me (love me)
Ya benden nefret edebilirsin (benden nefret edebilirsin) ya da beni sev beni (sev beni)
But that’s just the way I am
Ama bu sadece ben olduğum yol


That’s just the way I am (I am)
Bu benim olduğum gibi (ben)
That’s just the way I am (I am)
Bu benim olduğum gibi (ben)
That’s just the way I am
Olduğum gibi
That’s just the way I am
Olduğum gibi


Imma tell em’ all
Ama söyle bana ‘
Imma tell em’ all that
İmma onlara şunu söyle
You could either hate me (hate me) or love me (love me)
Ya benden nefret edebilirsin (benden nefret edebilirsin) ya da beni sev beni (sev beni)
But that’s just the way I am, am, a-a-a-a-am
Ama bu benim olduğum gibi, aaaa-am
Yeah, this is what you wanted
Evet, istediğin buydu.
Oh, this is what you wanted
Oh, istediğin buydu
I am, am, a-a-a-a-am
Ben aaaa-am’ım
Yeah, this is what you wanted
Evet, istediğin buydu.
Oh, this is what you wanted all along
Oh, hep beraber istediğin buydu.


Everybody’s trying to be famous
Herkes ünlü olmaya çalışıyor
And I’m just trying to find a place to hide
Ve sadece saklanacak bir yer bulmaya çalışıyorum.


Imma tell em’ all
Ama söyle bana ‘
Imma tell em’ all that
İmma onlara şunu söyle
You could either hate me or love me
Ya benden nefret edebilirsin ya da beni seversin
But that’s just the way I am
Ama bu sadece ben olduğum yol
Imma tell em’ all
Ama söyle bana ‘
Imma tell em’ all that
İmma onlara şunu söyle
You could either hate me (hate me) or love me (love me)
Ya benden nefret edebilirsin (benden nefret edebilirsin) ya da beni sev beni (sev beni)
But that’s just the way I am
Ama bu sadece ben olduğum yol


That’s just the way I am (Maybe Imma get a little anxious)
Bu sadece ben olduğum yol (Belki Imma biraz endişeli olsun)
That’s just the way I am (Maybe Imma get a little scared)
Bu sadece ben olduğum yol (Belki Imma biraz korktum)
That’s just the way I am (Cuz everybody’s trying to be famous)
Bu benim olduğum gibi (Cuz herkes ünlü olmaya çalışıyor)
That’s just the way I am
Olduğum gibi


Imma tell em’ all (That’s just the way I am)
Imma hepsini söyle ‘(Bu sadece benim olduğum gibi)
Imma tell em’ all that (That’s just the way I am)
Imma onlara ‘tüm bunları (sadece ben olduğum gibi) söyle
You could either hate me or love me (That’s just the way I am)
Benden nefret edebilir ya da beni sevebilirsin (Bu sadece benim olduğum gibi)
But that’s just the way I am
Ama bu sadece ben olduğum yol

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/charlieputh/thewayiam.html