Calhoun, Adam - Whiskey Fiddle

[Adam Calhoun:]
[Adam Calhoun:]
Hey we used to
Hey, eskiden
I don’t fuck around with these dudes, no
Bu adamlarla dalga geçmiyorum, hayır
They just run they mouth
Sadece ağızlarını çalıştırıyorlar.
Until their luck runs out
Şansları bitene kadar
I said “I ain’t what you’re used to”
“Alıştığın ben değilim” dedim.
I don’t fuck around with these dudes, no
Bu adamlarla dalga geçmiyorum, hayır
They just run they mouth
Sadece ağızlarını çalıştırıyorlar.
Until their luck runs out
Şansları bitene kadar


I get it you’re so tough and stuff
Anladım, sen çok zorsun
Big ol’ pickup trucks and huntin’ bucks
Büyük ol’lu kamyonet ve avcı parası
I’ll bet you a hundred bucks I ran out of fucks
Sana 100 dolar bahse girerim.
And you ain’t good at fightin’ so you learned how to duck
Ve savaşmak için iyi değilsin, böylece nasıl ördekleneceğini öğrendin.
Run tuck and tell it ain’t ever fuckin’ fail
Tuck’i çalıştır ve asla başarısız olmadığını söyle
I don’t give a fuck about Yale I grew up tough as nails
Yale hakkında bir şey söylemedim Çiviler kadar sert büyüdüm
I ain’t worried about bail I got money by the bales
Kefalet konusunda endişelenmiyorum Balyalar tarafından param var
And I ain’t talkin’ ’bout hay I’m talkin’ ’bout sales
Ve ben de “hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay hay diyorum”
You ain’t talkin’ ’bout shit unless you talkin’ ’bout me
Sen benimle konuşmazsan, sen de “boktan” demiyorsun.
Come say it to my face you gonna talk without teeth
Gel yüzüme, dişsiz konuşacaksın
Oh me oh my made his old lady lie
Oh ben oh benim eski kadınım yalan yaptı
Made his old dog die seen that old boy cry
Eski köpeğinin öldüğünü gören yaşlı çocuğun ağlamasını gördü.


Yeah Bubba shit’s about to get ugly
Evet Bubba çirkinleşmek üzere
I’m old school but the new school love me
Ben eski okulum ama yeni okul beni seviyor
Two lanes run with me or from me
İki şerit benimle ya da benden kaçıyor
Don’t gamble with your life boy you ain’t that lucky
Hayattaki çocukla kumar oynamayın, o şanslı değilsin


I ain’t what you used to
Ben senin için alışkın değilim
I don’t fuck around with these dudes, no
Bu adamlarla dalga geçmiyorum, hayır
They just run they mouth
Sadece ağızlarını çalıştırıyorlar.
Until their luck runs out
Şansları bitene kadar
I said “I ain’t what you’re used to”
“Alıştığın ben değilim” dedim.
I don’t fuck around with these dudes, no
Bu adamlarla dalga geçmiyorum, hayır
They just run they mouth
Sadece ağızlarını çalıştırıyorlar.
Until their luck runs out
Şansları bitene kadar
I said “I ain’t what you’re used to”
“Alıştığın ben değilim” dedim.
I don’t fuck around with these dudes, no
Bu adamlarla dalga geçmiyorum, hayır
They just run they mouth
Sadece ağızlarını çalıştırıyorlar.
Until their luck runs out
Şansları bitene kadar
I said “I ain’t what you’re used to”
“Alıştığın ben değilim” dedim.
I don’t fuck around with these dudes, no
Bu adamlarla dalga geçmiyorum, hayır
They just run they mouth
Sadece ağızlarını çalıştırıyorlar.
Until their luck runs out
Şansları bitene kadar


[Demun Jones:]
[Demun Jones:]
Pickin’ and grinnin’ steadily winnin’
Pickin ‘ve sırıtarak’ sürekli kazanmak ‘
I ain’t surprised I had what it took from the beginnin’
Baştan beri aldığım şeye şaşırmadım.
I was full speed runnin’ them over makein’ fools bleed
Tam hızdaydım, onları aptal yerine koyuyorum.
Trainin’ rookies for the big leagues indeed
Trainin ‘büyük ligler için çaylaklar gerçekten
Man I hope you have fantasy points
Umarım fantazi puanların olur umarım
I’m offensively dangerous when I’m bangin’ these joints
Bu eklemleri vurduğumda tehlikeli derecede tehlikeliyim
Bases loaded and a full count, oww
Yüklenen bazlar ve tam sayım, oww
You gotta pitch to me now I’m knockin’ that shit out
Şimdi bana zıplamak zorundasın, şu boktan şeyleri kesiyorum.
Callin’ my shot
Benim atışımı arıyorum
I drop a hundred videos all of them hot
Hepsini yüzlerce videoya bırakıyorum
A-Cal asked coulda I said “boy stop”
A-Cal sordu coulda “çocuk dur” dedim
It’d be my pleasure to cook it up on hot
Sıcak pişirmek benim için zevkti.
I bridge a gap from the mud to them hicks up top
Çamurdan onlara bir boşluk bırakıyorum.
‘Till the whole maps covered I shit you not
‘Bütün haritaları kaplayana kadar ben sana zarar vermem
I’ll be sittin’ on green for the beat to drop
Ritimin düşmesi için yeşil üzerinde duracağım
Indian style, haha
Hint tarzı, haha


[Adam Calhoun:]
[Adam Calhoun:]
I ain’t what you used to
Ben senin için alışkın değilim
I don’t fuck around with these dudes, no
Bu adamlarla dalga geçmiyorum, hayır
They just run they mouth
Sadece ağızlarını çalıştırıyorlar.
Until their luck runs out
Şansları bitene kadar
I said “I ain’t what you’re used to”
“Alıştığın ben değilim” dedim.
I don’t fuck around with these dudes, no
Bu adamlarla dalga geçmiyorum, hayır
They just run they mouth
Sadece ağızlarını çalıştırıyorlar.
Until their luck runs out
Şansları bitene kadar

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamcalhoun/whiskeyfiddle.html