Calhoun, Adam - Shut Up

Haters throwin’ shade like the sun down (Sun down)
Şapkacılar güneş gibi gölgeliyorlar (Güneş battı)
Heater on my waist, don’t get gunned down (Bang, bang)
Belimde ısıtıcı, vurulma (Bang, bang)
Bitch you know I rock like the run down (Bow, bow)
Sürtük bildiğin gibi koşuşturduğum kaya gibi (Yay, yay)
Stack it, then I rack it like a gun round
Yığın, sonra bir top gibi yuvarladım.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut the fuck up
Kapa çeneni kapa çeneni kapa çeneni
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut the fuck up
Kapa çeneni kapa çeneni kapa çeneni


Just a moment of silence
Sadece bir sessizlik anı
Before I get violent
Şiddet almadan önce
I’m just tryin’ to warn you
Sadece seni uyarmaya çalışıyorum
If you don’t wanna die then bye then
Eğer ölmek istemiyorsan o zaman güle güle
‘Cause I’m hidin’ 9mm inside the waist linin’ of my jeans
Çünkü kotumun bel linininde 9mm saklıyorum
Don’t try me, less you’re tryin’ to meet Jesus
Beni deneme, daha az İsa ile tanışmaya çalışıyorsun
Body then hide you in the leaves
Vücut daha sonra yaprakları içinde saklanır
I’m probably out my mind, I mean geez
Muhtemelen aklımdan çıkıyorum, demek istediğim
I’m drivin’ on a highway in a diesel
Bir dizelde bir otoyolda sürüyorum
Noddin’ tryin’ to find the street you reside in
Noddin, içinde bulunduğun sokağı bulmaya çalışıyor
When I find you I’m beatin’ eyes ’til your blind and can’t see you
Seni bulduğumda gözlerini yırtıyor ve seni göremiyorum.
Cryin’ ’cause you’re dyin’ and bleedin’
“Çünkü boyanıyorsun ve kanıyorsun”
Pleadin’ for your life and screamin’
Hayatına ve çığlıklarına razı ol
But I ain’t tryin’ hear that
Ama bunu duymaya çalışmadım.
Shut the fuck up
Kapa çeneni


Haters throwin’ shade like the sun down (Sun down)
Şapkacılar güneş gibi gölgeliyorlar (Güneş battı)
Heater on my waist, don’t get gunned down (Bang, bang)
Belimde ısıtıcı, vurulma (Bang, bang)
Bitch you know I rock like the run down (Bow, bow)
Sürtük bildiğin gibi koşuşturduğum kaya gibi (Yay, yay)
Stack it, then I rack it like a gun round
Yığın, sonra bir top gibi yuvarladım.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut the fuck up
Kapa çeneni kapa çeneni kapa çeneni
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut the fuck up
Kapa çeneni kapa çeneni kapa çeneni


I been smokin’ on them flowers, bouquet boy
Onlara sigara içtim, buket çocuk
Needa peel your top back, toupee boy
Needa en iyi sırtını soydular
I make hits, call me Bobby Boucher boy
İsabet ederim, bana Bobby Boucher çocuğu derim
Bitch you know I drop bombs, Hussain boy
Sürtük bi bomba bıraktığımı biliyorsun, Hussain.
O-O-Only smoke gas, call it butane, you’re too bougie
OO-Sadece duman gazı, bütan diyoruz, çok sevimlisin
Need to move, or you’re pussy like the poontang
Hareket etmen gerek, yoksa sen koca gibi
All about my chains watch it mutate
Zincirlerim hakkında her şey değişiyor
Mobbin’ with my homies and we kick it like Lui Kang
Mobbin’le ev arkadaşlarım ve Lui Kang gibi tekmeliyiz
Hillbilly thug mixin’ liquor with the Kool-Aid
Kool-Aid ile Hillbilly haydut karışımı likör
You know I keep it real like the field for a movie
Bir film için gerçek gibi tuttuğumu biliyorsun.
Mine sharp as a cutter, my mind gone in the gutter
Bir kesici olarak benimki kadar keskin, aklımı olukta gitti
I take a beat and I fuck it like it’s a groupie
Ben bir vuruş alıp bir groupie gibi beceririm


Haters throwin’ shade like the sun down (Sun down)
Şapkacılar güneş gibi gölgeliyorlar (Güneş battı)
Heater on my waist, don’t get gunned down (Bang, bang)
Belimde ısıtıcı, vurulma (Bang, bang)
Bitch you know I rock like the gun down (Bow, bow)
Orospu çocuğu, silah gibi sallandığını biliyorsun (Bow, bow)
Stack it, then I rack it like a run round
Yığın, sonra bir koşum gibi rafa
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut the fuck up
Kapa çeneni kapa çeneni kapa çeneni
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut up boy
Kes sesini, kes sesini, kes sesini.
Shut up, shut up, shut the fuck up
Kapa çeneni kapa çeneni kapa çeneni

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamcalhoun/shutup.html