Calhoun, Adam - Life Goes On

Scars and tattoos, got ’em head to toe
Yara izleri ve dövmeler, baş parmak
I was born to raise hell, ’til it’s time to go
Cehenneme yükselmek için doğdum, gitme zamanı
Never feared another man, never ran from a problem
Başka bir insandan asla korkmadım, asla bir problemden kaçmadım
Then my daddy wasn’t there, momma didn’t raise a coward
Sonra babam orada değildi, anne bir korkaklık yapmadı.


Weathered every storm, rain, sleet, hail, snow, hell no
Her fırtına, yağmur, karla kaplı, dolu, kar, cehennem yok
No retreat, I don’t eat, this is what I stand for
Geri çekilme yok, yemem, bu benim için durduğum şey
Stand up, man up, we can throw them hands
Ayağa kalk dostum, ellerini atabiliriz
Even prison couldn’t change me, I ain’t scared to go back
Hapis bile beni değiştiremedi, geri dönmek için korkmuyorum
That’s a known fact, wanna scrap, face me if you do
Bu bilinen bir gerçektir, hurda çıkarmak istiyorsan, bana karşı geliyorsa
Think you put me in my grave, well you a daisy if you do
Beni mezara koyduğunuzu düşünürseniz, iyi yaparsanız bir papatya
And if you do, bad motherfucker, put that on my tombstone
Ve eğer yaparsan, kötü piç kurusu, bunu mezar taşına koy
But that’ll be a cold day in hell, boy I’m too strong
Ama bu cehennemde soğuk bir gün olacak, oğlum çok güçlüyüm
Boots on, wanna see the bottom of ’em, say something
Botları aç, altlarını görmek istediğin bir şey söyle
Paid for us sinners, Lord knows everyday it’s somethin’
Bize günahkarlar için ödenen Rab, her gün bir şey olduğunu bilir
Trials but I persevere, through hard work and drinkin’ beer
Denemeler ama ben sıkı çalışma ve drinkin ‘bira ile devam ediyorum
So I ain’t trying to hear that bullshit, bitch I’m workin’ here
Bu saçmalıkları duymaya çalışmıyorum, orospu işte buradayım.


It’s been a long day and I ain’t done yet
Uzun bir gündü ve henüz bitirmedim
And all I know is come and get you some
Ve bildiğim tek şey gelip sana biraz olsun
I learned the hard way, I did it my way
Zor yoldan öğrendim, yolumu yaptım
But like they say, boy life goes on
Ama dedikleri gibi, çocuk hayatı devam ediyor


It’s been a long day and I ain’t done yet
Uzun bir gündü ve henüz bitirmedim
And all I know is come and get you some
Ve bildiğim tek şey gelip sana biraz olsun
I learned the hard way, I did it my way
Zor yoldan öğrendim, yolumu yaptım
But like they say, boy life goes on
Ama dedikleri gibi, çocuk hayatı devam ediyor


On and on and on I’m gettin’ up another mornin’
Açık ve uzağa, başka bir sabahı atarım.
Another day, another dollar, work my hands off to the bone
Başka bir gün, başka bir dolar, ellerimi kemiğe ver.
Bartender pour another round, I’m just trying to ease the pain
Barmen yeni bir tur attı, sadece acıyı hafifletmeye çalışıyorum.
Boy I’m headed back home
Oğlum eve geri dönüyorum


Still got dirt all in my hands
Hala ellerimde kir var
Workin’ hard trying to make it
Zorlaşmaya çalışıyorum.
What don’t kill you make you stronger
Seni öldürmeyen seni daha güçlü yapar
If it don’t then it’ll break ya
Eğer değilse o zaman kırılacak
Take you out like trash, just that fast
Çöp gibi dışarı çıkar, o kadar hızlı
Life can put you on your ass
Hayat seni götüne sokabilir
I’m cut from a different cloth
Farklı bir kumaştan kesildim
But you wouldn’t know about that
Ama bunu bilmiyorsun.


Lord
Kral
They don’t know shit about a hard life
Zor bir hayat hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.
Lord
Kral
They don’t know shit about no hard times
Zor zamanlar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar.
Lord
Kral
Learn the hard way now I’m right or wrong
Zor yoldan öğren şimdi doğru ya da yanlış
Boy
Oğlan
I guess it’s like they say, boy life goes on
Sanırım öyle diyorlar ki, çocuk hayatı devam ediyor


It’s been a long day and I ain’t done yet
Uzun bir gündü ve henüz bitirmedim
And all I know is come and get you some
Ve bildiğim tek şey gelip sana biraz olsun
I learned the hard way, I did it my way
Zor yoldan öğrendim, yolumu yaptım
But like they say, boy life goes on
Ama dedikleri gibi, çocuk hayatı devam ediyor


It’s been a long day and I ain’t done yet
Uzun bir gündü ve henüz bitirmedim
And all I know is come and get you some
Ve bildiğim tek şey gelip sana biraz olsun
I learned the hard way, I did it my way
Zor yoldan öğrendim, yolumu yaptım
But like they say, boy life goes on
Ama dedikleri gibi, çocuk hayatı devam ediyor

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamcalhoun/lifegoeson.html