Calhoun, Adam - Leonard Calhoun

Hard workin’, hard hands
Sert iş, zor eller
Sweatin’ like the devil with my farmers tan
Benim çiftçiler ile şeytan gibi ter
My grandfather said “Chop that wood
Büyükbabam dedi ki “Odunu doğra
Don’t cuss at your mama, boy you got to be good”
Annene küfür etme, oğlum iyi olmalısın “
Life goes by fast take it slow
Hayat hızlı geçiyor yavaş
One day you’re young and the next day you’re old
Bir gün gençsin ve ertesi gün yaşlısın
He used to tell me all this at our fishin’ hole
Bütün bunları bana balık deliklerimizde anlatırdı.
I used to carry all his tackle and his fishin’ pole
Bütün dövüşünü ve balık avcısını taşıdım


I can tell you stories my granddaddy told me
Büyükbabamın bana anlattığı hikayeleri anlatabilirim
When I was just a boy I’d sit on his knee
Ben sadece bir erkekken dizinin üzerine oturacağım
He said “Son let me tell you about
“Oğlum sana anlatayım” dedi.
The south and how it goes around here”
Güney ve buralarda nasıl geçiyor? “


I can tell you stories my granddaddy told me
Büyükbabamın bana anlattığı hikayeleri anlatabilirim
When I was just a boy I’d sit on his knee
Ben sadece bir erkekken dizinin üzerine oturacağım
He said “Son let me tell you about
“Oğlum sana anlatayım” dedi.
The south and how it goes around here”
Güney ve buralarda nasıl geçiyor? “


My daddy wasn’t there but the old man was
Babam orada değildi ama yaşlı adam
He taught me how to fish, he taught me to hunt
Bana balık tutmayı öğretti, bana avı öğretti
And if I got bored he said widdle some wood
Ve eğer sıkılırsam biraz odun keseceğini söyledi
Or go take that ol’ dog go get lost in the woods
Ya da git git o köpeğin ormana kaybolması
I stay up all night and just sit on the porch
Bütün gece kalıyorum ve sadece sundurmada oturuyorum.
He used to tell me stories about when he was a boy
Çocukken hikayelerini anlatırdı.
He grew up down the hollar at the end of Lick Fork
Lick Fork’ın sonunda hollanda büyüdü
In a little old cabin and they were so poor
Küçük bir kabinde ve çok fakirlerdi
He started workin’ at the age of 10
Çalışmaya 10 yaşında başladı
He left school and never went back again
Okulu terk etti ve bir daha geri dönmedi.
I’ll tell ya, old boy could swing a hammer and an axe
Sana söylerim, yaşlı çocuk bir çekiç ve balta sallayabilir
And when times get tough, you’d get the shirt off his back
Ve zaman zorlaşınca, tişörtünü sırtından çıkarırsın


I can tell you stories my granddaddy told me
Büyükbabamın bana anlattığı hikayeleri anlatabilirim
When I was just a boy I’d sit on his knee
Ben sadece bir erkekken dizinin üzerine oturacağım
He said “Son let me tell you about
“Oğlum sana anlatayım” dedi.
The south and how it goes around here”
Güney ve buralarda nasıl geçiyor? “


I can tell you stories my granddaddy told me
Büyükbabamın bana anlattığı hikayeleri anlatabilirim
When I was just a boy I’d sit on his knee
Ben sadece bir erkekken dizinin üzerine oturacağım
He said “Son let me tell you about
“Oğlum sana anlatayım” dedi.
The south and how it goes around here”
Güney ve buralarda nasıl geçiyor? “


I’m older, and he’s gone now
Ben daha büyüğüm ve o şimdi gitti.
But I never forgot what we talked about
Ama ne hakkında konuştuğumuzu asla unutmam.
My grandfather told me stand up proud
Büyükbabam bana gururla ayakta durmamı söyledi
Don’t you ever start a fight, but don’t ever back down
Hiç kavga etmeyeceksin, ama asla geri çekilmeme
No, no, and I miss him so
Hayır, hayır ve onu çok özledim
It tears up my heart, it rips my soul
Kalbimi yırtıyor, ruhumu yırtıyor
Now looking down the ridge where we used to go
Şimdi gideceğimiz sırttan aşağı bakıyor
I can still hear his voice and I know he knows
Hala sesini duyabiliyorum ve biliyorum ki biliyor


I can tell you stories my granddaddy told me
Büyükbabamın bana anlattığı hikayeleri anlatabilirim
When I was just a boy I’d sit on his knee
Ben sadece bir erkekken dizinin üzerine oturacağım
He said “Son let me tell you about
“Oğlum sana anlatayım” dedi.
The south and how it goes around here”
Güney ve buralarda nasıl geçiyor? “


I can tell you stories my granddaddy told me
Büyükbabamın bana anlattığı hikayeleri anlatabilirim
When I was just a boy I’d sit on his knee
Ben sadece bir erkekken dizinin üzerine oturacağım
He said “Son let me tell you about
“Oğlum sana anlatayım” dedi.
The south and how it goes around here”
Güney ve buralarda nasıl geçiyor? “

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamcalhoun/leonardcalhoun.html