Calhoun, Adam - Home Of The Brave

Wish someone would help me, somebody tell me
Birinin bana yardım etmesini isteyin, biri bana anlatsın
What’s goin’ on with the world today?
Bugün dünyayla neler oluyor?
We lost our way, but won’t lose the fight
Yolumuzu kaybettik ama savaşı kaybetmeyeceğiz.
Just stand your ground and you’ll be alright
Sadece zemini koru ve iyi olacaksın.


Land of the free, home of the brave
Özgürlerin ülkesi, cesurun evi
Nowadays everybody act all gay
Günümüzde herkes tüm gay hareket
Y’all don’t see this mess y’all made?
Bu karışıklığı görmedin mi?
Act all weird and dress all strange
Tuhaf davran ve tüm garip kıyafetler giy
I guess I’m weird, ’cause I’m still straight?
Sanırım garipim, çünkü hala düzüm?
You white – you racist, that’s okay
Sen beyazsın – ırkçı, sorun değil
Black lives claim they still chained
Siyah hayatlar hala zincirlendiklerini iddia ediyor
Last I checked, I don’t own no slaves
Son kontrol ettim, köleliğim yok


But I own what I say
Ama ne dediğime sahibim
Most of you don’t ’cause you don’t wanna pay
Çoğunuz yok çünkü ödemek istemiyorsunuz
The price you pay when you say it to my face
Yüzüme söylediğinde ödediğin fiyat
And all that ’cause I love the USA
Ve bütün bunlar çünkü ABD’yi seviyorum
And the flag we fly
Ve uçtuğumuz bayrak
I speak my mind, ’cause people died
Aklımı konuşuyorum, çünkü insanlar öldü
They burn it down, you act surprised
Onu yakarlar, şaşırırsın.
I can’t believe my damn eyes
Lanet gözlerime inanamıyorum


I never thought I’d live to see the day
Günü görmeyi hiç yaşayamayacağımı hiç düşünmemiştim
The way people act these days
İnsanların bu günlerde nasıl davrandıkları
I’d rather die than live that way
Bu şekilde yaşamaktan ölmeyi tercih ederim.
What happened to the USA?
ABD’ye ne oldu?


It’s time for change, give a damn what people say
Değişim zamanı, insanların söylediklerini umursama.
I miss the old days, home of the brave
Eski günleri özlüyorum cesurun evi
It’s time for change, break the chains in the USA
Değişim zamanı, ABD’deki zincirleri kırma zamanı.
I miss the old days, home of the brave
Eski günleri özlüyorum cesurun evi


Wish someone would help me, somebody tell me
Birinin bana yardım etmesini isteyin, biri bana anlatsın
What’s goin’ on with the world today?
Bugün dünyayla neler oluyor?
We lost our way, but won’t lose the fight
Yolumuzu kaybettik ama savaşı kaybetmeyeceğiz.
Just stand your ground and you’ll be alright
Sadece zemini koru ve iyi olacaksın.


Gonna be alright, gonna see the light
İyi olacak, ışığı görecek
First people fight, then reunite
İlk insanlar kavga eder, sonra yeniden bir araya gelir
When day turns night and wrong turns right
Gün gece olduğunda ve yanlış dönüşler doğru olduğunda
I’ll always fight for them stars and stripes
Her zaman onlara yıldızlar ve çizgiler için savaşacağım
Stars and stripes on my sleeves, you burn them – rest in peace
Kollarımdaki yıldızlar ve çizgiler, onları yakarsınız – huzur içinde dinlenin
Better yet, rot in hell, much respect to those who fell
Daha da iyisi, cehennemde çürüydü, düşenler için çok saygı
I live through them so I can tell, the story that we know so well
Onları çok iyi bildiğimiz hikayeyi anlatabilirim.
Live or die, my head held high, ’til it’s my time, farewell
Yaşayın ya da ölün, başım yüksek tuttu, ” benim zamanım, veda


I never thought I’d live to see the day
Günü görmeyi hiç yaşayamayacağımı hiç düşünmemiştim
The way people act these days
İnsanların bu günlerde nasıl davrandıkları
I’d rather die than live that way
Bu şekilde yaşamaktan ölmeyi tercih ederim.
What happened to the USA?
ABD’ye ne oldu?


It’s time for change, give a damn what people say
Değişim zamanı, insanların söylediklerini umursama.
I miss the old days, home of the brave
Eski günleri özlüyorum cesurun evi
It’s time for change, break the chains in the USA
Değişim zamanı, ABD’deki zincirleri kırma zamanı.
I miss the old days, home of the brave
Eski günleri özlüyorum cesurun evi

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamcalhoun/homeofthebrave.html