Calhoun, Adam - Dying

Oh I think I’m dying
Oh sanırım ölüyorum.
I will [?]
Yapacağım [?]
Oh I think I’m dying
Oh sanırım ölüyorum.
I wish I was all around
Keşke hepdeydim
Oh I think I’m dying
Oh sanırım ölüyorum.


I’m gonna keep it real, whatcha know about takin’ pills
Gerçek tutmaya devam edeceğim, ne kadar hap aldığını biliyorsun.
Poppin’ these xan-, panic attacks
Bu xan, panik atakları
Losin’ my mind, feel like I’m dyin’, ha
Aklımı kaybettim, boyamışım gibi hissediyorum, ha
I can’t believe what I’m sayin’
Ne dediğime inanamıyorum.
You thinkin’ I’m playin’, I’m diggin’ my grave right now
Sen çalıyorsun, ben şimdi mezarım kazıyorum.
I’m crazy, you’d probably kill yourself
Ben deliyim, muhtemelen kendini öldürürsün.
If you knew the shit that I was thinkin’ about, ha ha
Benden bahsettiğim pisliği biliyor olsaydın, ha ha
How can I breathe, cuttin’ my sleeve
Nasıl nefes alabilirim, kolumu kesiyorum
I’m watchin’ it bleed
Kanamayı izliyorum
Maybe that will take the pain away
Belki bu acıyı uzaklaştıracak
No more rainy days
Yağmurlu gün yok
You talkin’ to me?
Sen benimle mi konuşuyorsun?
Just let me be, I need some sleep
Sadece izin ver, biraz uyumam lazım
Why you think I cut so deep?
Neden bu kadar derin kestiğimi düşünüyorsun?
You’ll never see what’s underneath
Asla altında ne olduğunu görmeyeceksin
Please I need some peace
Lütfen biraz barışa ihtiyacım var


I’m gonna keep it real, I’m gonna speak how I feel
Onu gerçek tutacağım, nasıl hissettiğimi anlatacağım.
When I’m drivin’ feel like swearvin’ the wheel
Ben araba kullanırken, tekerleğim gibi hissediyorum
Right and a left, you think that I’m playin’
Sağa ve sola, ben oynadığımı düşünüyorsun
I’m treatin’ every song, I’m writtin’ my will, yeah
Her şarkıyı ele alıyorum, benim irademle uğraşıyorum, evet
This one right here’s for everyone out there that’s like me battle depression
Buradaki herkes burada benim gibi savaş depresyonu gibi
Been to hell and back and I can tell that I go back and just can’t learn my lesson
Cehennem ve sırtım ve geri dönüp dersimi öğrenemediğimi söyleyebilirim.
Coutin’ my blessin’s but suck at the math
Benim blessin’im ama matematikte emmek
So every blessin’ I keep cuttin’ in half
Yani her blessin ‘cuttin’ yarısında
So all of my problems keep addin’ up
Yani tüm sorunlarım devam ediyor
While my solutions keep cuttin’ in half, yeah, yeah, yeah
Çözümlerim yarı yolda kalsa da, evet, evet, evet
Know that they hate me, they say that they love me
Benden nefret ettiklerini biliyorlar, beni sevdiklerini söylüyorlar
Don’t call me crazy but I need the company
Bana deli demeyin ama şirkete ihtiyacım var
So fuck with me though, yeah
Yine de benimle lanet, evet


Oh I think I’m dying
Oh sanırım ölüyorum.
I will [?]
Yapacağım [?]
Oh I think I’m dying
Oh sanırım ölüyorum.
I wish I was all around
Keşke hepdeydim
Oh I think I’m dying
Oh sanırım ölüyorum.


I’m gonna keep it a mil, last year I made a million
Ben bir milyon tutacağım, geçen yıl bir milyon yaptım
Still it ain’t change how I feel
Hala nasıl hissettiğimi değiştirmiyor
Still fuckin’ with the same bottle of pills
Hala aynı şişe hapı ile lanetliyorum
Went from my brothers basement to a house with no payments
Kardeşlerimden bodruma, ödemesiz bir eve gittim.
And dealin’ with fuckers that I wanna kill
Ve öldürmek istediğim pislikler ile uğraşmak
I gotta chill, I don’t know how
Sakinleşmeliyim, nasıl olduğunu bilmiyorum
I wish you could feel, what I’m talkin’ about
Keşke hissedebiliyor olsan ne hakkında konuşuyorum
I’m all by myself, talkin’ out loud
Ben tek başımayım, yüksek sesle konuşuyoruz
No one can help, I feel like I’m drowin’, ha ha
Kimse yardım edemez, kendimi gibi hissediyorum, ha ha
Shit is so cold, I’m losin’ control
Kahretsin çok soğuk, kontrolünü kaybettim
I’m losin’ my soul, but I know I never sold it, no
Ben ruhumu kaybediyorum, ama biliyorum ki hiç satmadım, hayır
Devil must have stole it, yeah
Şeytan onu çalmış olmalı, evet
And that motherfucker is gonna have to deal with me
Ve o orospu çocuğu benimle uğraşacak
If I go to hell I’m takin’ over
Eğer cehenneme gidersem gidiyorum.


I’m gonna keep it a secret, I ain’t gon’ tell nobody about these thoughts that are creepin’ into my mind
Onu bir sır olarak saklayacağım, kimseye aklıma bu düşüncelerden bahsetmeyeceğim.
So you think that I’m fine
Yani sen iyi olduğumu düşünüyorsun
You think I’m cryin’ wolf when I say that I’m dyin’, ah
Sence ben boyadığımı söylediğimde kurt ağlarım, ah
I ain’t gon’ tell nobody that I’m scared of keepin’ guns in the house
Kimseye evde silah bulundurmaktan korktuğumu söyleyemem
I ain’t gon’ tell nobody that I actually put guns in my mouth
Hiç kimseye ağzıma silah koyduğumu söylemeyeceğim
Fuck you know about
Lanet olsun bilirsin
Russian roulette with a loaded gun
Bir dolu silah ile Rus rulet
Handle of vodka and still ain’t drunk
Votka kolu ve hala sarhoş değil
I cannot tell nobody that I’m suicidal, no I just keep it bottled up
Kimseye intihar etmediğimi söyleyemem, hayır sadece şişeledim
Bottle of pills are the [?] razor play, [?]
Bir şişe hap [?] Ustura oyunu, [?]
Cross my heart hope to die, jump in [?]
Kalbimi geçmek ölmeyi umuyor, [?]
No I’m not fuckin’ playin’, [?]
Hayır, ben oynamıyorum, değil mi?
Thinkin’ it’s just a game ’til I blow out my fuckin’ brains
‘Sadece bir oyun’ tüfeğimi beynimi uçurmaya çalışıyorum


Oh I think I’m dying
Oh sanırım ölüyorum.
I will [?]
Yapacağım [?]
Oh I think I’m dying
Oh sanırım ölüyorum.
I wish I was all around
Keşke hepdeydim
Oh I think I’m dying
Oh sanırım ölüyorum.

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamcalhoun/dying.html