Calhoun, Adam - Crossroads

These dirt roads ain’t gold down there
Bu toprak yollar orada altın değil
It’s hell on earth, anything goes down here
Yeryüzünde cehennem var, burada bir şey yok.
Lookin’ for some holy water at the water hole
Su çukurunda kutsal sulara bakıyorum.
But all I’m findin’ is whiskey and beer
Ama benim bütün ţeyim viski ve bira.
And I’m a sinner, I’m a sinner to the core
Ve ben bir günahkarım, ben çekirdek için bir günahkarım
Searchin’ like the devil, to find the Lord, yeah
Tanrıyı bulmak için şeytan gibi arama, evet
Heaven knows I need help sometimes
Cennet bazen yardıma ihtiyacım olduğunu biliyor
‘Cause I love to have a hell of a time
Çünkü ben çok zaman geçirmeyi seviyorum
I said, I’m a sinner, I’m a sinner, Lord save me
Dedim ki ben günahkârım, ben bir günahkarım, efendimiz beni korusun
But please pour me up a drink before you take me
Ama lütfen beni almadan önce beni bir içki dökün
If you can turn water into wine
Eğer suyu şaraba çevirebilirseniz
I’m sure you make a hell of a shine, yea
Eminim cehennem gibi gözüküyorsun, evet


I can’t help it Lord, yea
Yardımcı olamam Lord, evet
I’m sinnin’ every day
Ben her gün günah işledim
I need your help and I pray, Amen
Yardımına ihtiyacım var ve dua et, Amen.
I’m climbin’ to the top of that mountain
Dağın tepesine tırmanıyorum.
I’m tryin’ to find you God
Seni tanrıya vermeye çalışıyorum
Keep tryin’ to be an angel, but still, raisin’ hell (hell)
Bir melek olmaya devam et, ama yine de, kuru üzüm cehennem (cehennem)


Can’t make it out this world alive
Bu dünyayı canlı yapamaz
I just want a piece of heaven, before I die
Sadece ölmeden önce bir parça cennet istiyorum
So pass me the apple pie
O zaman elmalı turtayı bana ver
I’m gonna drink it all down, ’til the jar goes dry
Her şeyi içerim, kavanoz kuru olacak.
Baptized in the lake of fire
Lake yeniden gölde vaftiz
Should have drowned me when you could, but I’m still alive
Yapabildiğin zaman beni boğmalısın, ama hala yaşıyorum.
I’m comin’ for your ass like a bat outta hell
Senin kıçın için bir serseri gibi cehennemden geliyorum.
You can bet I’m gonna take what’s mine, oh
Bahse girerim benim olanı alacağım, ah
Preacher man gonna preach to me
Vaiz adama vaaz verecek
You should pull up a chair and have a drink with me
Bir sandalye çekip benimle bir şeyler içmelisin
Sweatin’ like the devil with the lies you told
Söylediğin yalanlarla şeytan gibi terliyorsun
You better start prayin’ to save your soul, oh no
Ruhunu kurtarmak için dua etmeye başlasan iyi olur.


I can’t help it Lord, yea
Yardımcı olamam Lord, evet
I’m sinnin’ every day. I need your help and I pray, Amen
Ben her gün günah işledim. Yardımına ihtiyacım var ve dua et, Amen.
I’m climbin’ to the top of that mountain
Dağın tepesine tırmanıyorum.
I’m tryin’ to find you God
Seni tanrıya vermeye çalışıyorum
Keep tryin’ to be an angel, but still, raising hell (hell, hell)
Bir melek olmayı denemeye devam et ama yine de, cehennemi yükselterek (cehennem, cehennem)

Kaynak : https://www.azlyrics.com/lyrics/adamcalhoun/crossroads.html